PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.           GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1         Wij vragen persoonsgegevens van u indien u lid wordt van de
              Westlandse Amateur Fotografen Vereniging  (hierna te noemen WAFV).
1.2        De gegevens worden verzameld op een ledenlijst die aan alle leden beschikbaar
              wordt gesteld
1.3        De gegevens blijven bewaard totdat het lidmaatschap wordt opgezegd.
1.4        Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
             (a)                naam;
             (b)               adres;
             (c)               e-mailadres;
             (d)              telefoonnummer vast;
             (e)              telefoonnummer mobiel;
1.5        Wij gebruiken deze gegevens om:
             (a)              contact met u op te nemen of te onderhouden;
             (b)              de dienstverlening te verbeteren.

2.         INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1        U kunt contact opnemen met ons via wafvfotografen@gmail.com voor:
             (a)             meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
             (b)             vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
             (c)             inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
             (d)             bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

3.          DERDEN

3.1        Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verstrekken,
             tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of
             een rechterlijke uitspraak.

4.         MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

4.1       Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen
            onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk
            leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de
            bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens
            hiervan op de hoogte gesteld.

5.         MELDING AAN BETROKKENE

5.1        U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld,
             indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft
             voor uw persoonlijke levenssfeer.

6.          WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

6.1        Het kan voorkomen dat het in dit document opgenomen beleid in de
             toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om
             onze privacy policy regelmatig te bekijken.

Comments are closed.