Clubverslag van donderdag 21 april 2022

Clubverslag van donderdag 21 april 2022

 

Donderdag 21 april stond de deur aan de Anjerlaan weer voor ons open.

Het thema zou ‘Vrij onderwerp ZONDER natuur’ zijn en dat is altijd leuk.

De inbreng aan verschillende onderwerpen is dan veelal veel breder, dan mét natuur

met al die ‘bloemetjes en bijtjes’, toch?

 

Op deze clubavond waren 23 leden aanwezig en aan de wedstrijd hadden 21 mensen meegedaan met in totaal 42 foto’s.

 

Rond 20:00 uur opende Marcel de avond met de mededeling, dat hij eigenlijk geen mededelingen had. Gelukkig zat Wim A nog wat te dollen met Erik, waarop Marcel gevat reageerde met: ‘Elke leuke vereniging heeft wel een ‘kwelgeest’ nodig’. Wim A. reageerde ad-rem met ‘Een kwelgeest?’, ‘een Alsemgeest zul je bedoelen!’

Marcel meldde daarna nog wel, dat Wim Alsemgeest de avond zou gaan leiden en dat over 2 weken – op 5 mei – het onderwerp ‘Oorlog en bevrijding’ op het programma zal staan.

 

Na het rondje inventarisatie van de foto’s en de beoordeling daarvan, trapte Wim om

20:15 uur de avond af met de 1e foto. En direct al een bijzondere – zelfs onwerkelijke – foto met ‘gekke’ wolken en kleuren! Hij was van Henk U en die had (weer) eens wat zitten knutselen, ofwel ‘prutsen’, zoals hij zelf aangaf.

 

In hoeverre kan een fotograaf zijn of haar foto van bijvoorbeeld een schilderij tot zijn of haar ‘creatieve geest’ rekenen? Het is toch de kunst van een ander, waar je dan mee aan de haal gaat, of toch niet? Als je er je eigen inbreng in weet aan te brengen, kan dat nog wel. Ook de vraag omtrent welke gedeelte van het schilderij op de foto staat, bleef onduidelijk; is het 5%,50% of 95%?

 

Plots hilariteit in de zaal! Anita mocht een foto van haar ‘buurvrouw’, haar vriendin en haar chauffeuse van die avond (Marjan) beoordelen. Tja, kun je daarover dan wel (opbouwende) kritiek leveren, vroeg Anita zich af? Ze was er al snel uit met de opmerking ‘Hij kan er best wel mee door!’.

 

Marion zette de zaal volledig op z’n kop met een heuse ’natuurfoto’!
Was het een verlate 1-aprilmop? Haar foto kon echt niet door de beugel volgens een aantal mensen, omdat het natuur zou zijn! De fraaie foto vertoonde veel (onwerkelijke en afwijkende) kleuren, een soort van horizon en 2 bomen, met de weerspiegeling daarvan.
Marion legde triomfantelijk uit, dat het ‘gewoon’ een kitrandje van een oude, vieze kas was, waar ze vervolgens 2 boompjes mét weerspiegeling in had gezet. Een fraai stukje werk!

Kortom, deze ‘grap’ heeft Marion heus wel een paar puntjes gekost, maar ze heeft er veel meer voor teruggekregen! Mooi toch?

 

Henk M. vertoonde een ‘geinige’ foto van een fietsenstalling in Leiden. Duizenden fietssturen vulden zijn foto, met daarboven heel veel – op fietsstuur lijkende – kale boomtakken.

 

Johan liet ons het stadion van Durban zien, terwijl het weer bijzonder ‘onheilspellend’ was! Later vertelde hij, dat het die dag mooi weer was, maar hij had gewoon even met die foto  zitten spelen!

 

 

Enkele foto’s waren niet geheel scherp, terwijl op het onscherpe gedeelte juist de aandacht lag. In zo’n geval dient zo’n foto geheel scherp te zijn. Selectieve onscherpte in een foto mag uiteraard altijd, maar moet dan wél een doel hebben!

 

En … als je aan de rand van de foto een ‘wit plekje’ ziet, dan kun je het in de meeste gevallen maar weghalen, want dat hoort daar dan niet!

 

Zo kwam er een diversiteit aan foto’s ons voorbij! Een genot om naar te kijken en soms zit je je af te vragen, waar je eigenlijk naar zit te kijken!

 

Het was weer een gezellige avond en iedereen was goedgemutst aanwezig. Het leek wel een ‘schoolreisje’, waarbij iedereen dolenthousiast op ‘reis’ was. Dan moeten wij in een trein gezeten hebben, want regelmatig kwam er een conducteur langs, die dan ‘Centraal’ bulderde, als we weer een grote drukke stad naderden!

 

Precies om 22:39 uur sloot Wim zijn wervelende presentatie af en namen de ‘plakkers’ nog wat te drinken of wat ‘huis-nootjes’.

 

Teun.

Winnaars donderdag 24 maart 2022 wind

Winnaars donderdag 24 maart 2022 wind

1e plaats – Marja Verbaan                         8,11 punten
2e plaats – Henk v Uffelen                        7.63 punten
3e plaats – Marion v Nimwegen                7,58 punten
4e plaats – Henk v Uffelen                        7,53 punten
5e plaats – Henk Meijer                            7,42 punten

 

Clubverslag van donderdag 24 maart 2022

Clubverslag van donderdag 24 maart 2022

 

Donderdag 24 maart stond op de clubavond van de W.A.F.V. het thema ‘wind’ op het programma. Een bijzonder thema, omdat je de wind zelf eigenlijk niet kan zien, maar de gevolgen ervan meestal wél! En wat voor een wind wordt er eigenlijk bedoeld?

Een Noorden- of Oostenwind, een hazenwind, een windvaan of een gelaten wind?

En wanneer is wind, wind? Windkracht 1 is toch ook wind! En windstil, is dat ook wind?

Een helikopter, die alles onder hem omver blaast, is dat wind, is dat turbulentie of is dat een luchtverplaatsing?

Op deze clubavond waren 20 leden aanwezig en aan de wedstrijd hadden 18 mensen meegedaan met in totaal 36 foto’s.

Klokslag 20:00 uur opende Marcel de avond. Hij memoreerde, dat er in de afgelopen weken veel storm over het Westland was geraasd, dus … succes verzekerd!

Voorts meldde Marcel, dat het uiterste inlevermoment was vervroegd naar dinsdagavond 24:00 uur. Dit geeft Ruud meer ruimte, om ons op donderdag weer te laten genieten van een mooie presentatie van onze eigen foto’s!

LET OP: Uiterste inlevermoment van wedstrijdfoto’s naar Ruud wordt dus

dinsdagavond 24:00 uur ( wafvfotografen@gmail.com ).

N.B. Alle ‘niet-wedstrijdfoto’s’ dienen naar Marcel te worden gestuurd.

 

Een ander belangrijk puntje is, dat wedstrijdfoto’s met het thema ‘Vrij onderwerp ZONDER natuur’, voortaan óók digitaal (TWEE stuks) ingeleverd dienen te worden en dus niet meer afgedrukt. Dit was blijkbaar al even zo, maar het is natuurlijk goed, om dat nog eens te herhalen!

Marcel zal ons nog een e-mail sturen omtrent de datum in ’s-Gravenzande. Deze e-mail is inmiddels verzonden en daar staat in, dat we op 3 november (een ‘tussendonderdag’) te gast zijn bij de fotoclub aldaar, waar gastspreker Marcel van Balken een presentatie zal verzorgen.
Noteer deze datum alvast in je agenda!

Over 2 weken zal de Algemene jaarvergadering worden gehouden. Marcel roept een ieder op, om goed na te denken over het reilen en zeilen van onze vereniging!
Wat vindt je goed? Wat kan verbeterd worden? Wat wil je veranderen? Heb je goede ideeën? Heb je tips? Etc. Etc.
Tijdens de ALV heb je dé kans, om je mening of inbreng naar voren te brengen. Daarna moet je misschien weer een jaar wachten!?
Dus beste leden, laat je gedachten eens lekker de ‘vrije loop’gaan en kom er mee voor de dag!

Na deze opening kwam nog een ‘schuchter meiske’ binnen met een kop thee in haar hand! Ze had géén smoes, maar wél een goed excuus, waarom ze enigszins verlaat was.

Marcel leidde deze clubavond zelf en deed dat met verve!

De eerste foto was direct al een ‘toppertje’. Een heuse ‘strandzeiler’ van Johan met mooie kleuren, veel stuifzand in een ‘bevroren’ situatie. Omdat een touwtje slap hing, vroeg een aantal mensen zich af, of het ‘karretje’ wel echt reed! Tja, dat wist Johan ook niet meer; de foto was immers al een jaar geleden gemaakt! Een mooi staaltje van selectief geheugen, toch?

De tweede foto was van Marcel zélf; een rauwe, fraaie foto van een kite-surfer; een foto zonder horizon. Marcel had deze foto vanaf een duintop gemaakt en de enige kleur (rood) was van de kite zelf. Een mooie foto, maar daar moet je wel wat voor doen! Marcel was daar 1,5 uur bezig geweest en ná deze foto dacht hij: ‘Ja, dit is ‘m’!

Het was te verwachten, maar bij een foto van Ger – een stuk water van ongeveer 1 meter breed – waren de meningen behoorlijk verdeeld. Een stuk ruw water in zwart/wit met allerlei

schakeringen én – middels een ‘dubbele laag’ – kon je toch de wind zien!!

Kees Olierook kreeg de suggestie om zijn foto met 9 windmolens te kroppen tot 5 molens met alleen de wieken en palen! Kees was daar al heel blij mee, gezien zijn opmerking:

‘Ik ben blij, dat er nog een mooi stukje in zit’!

Henk van Uffelen verraste ons met een fraaie molen, met daar omheen een wel erg blauwe zweem. Op de opmerking, of de foto niet sterker zou worden in zwart/wit, antwoordde Henk:

‘Nou, dan heb je in elk geval geen blauwe zweem meer’!

Marion had een prachtige plaat van het strand bij Monster met (door de wind) opspattend water en een brandgans, die met zijn kop naar de golven tuurde. Marion keek (van dichtbij) in zijn (of haar) achterste, om een tweede wind te trotseren! Helaas werkte die gans daar niet aan mee!

Ruud meldde (nogmaals) dat de foto’s gewoon per e-mail naar hem toegezonden kunnen worden. De HOOGTE van de foto’s moet nog steeds 1080 pixels hoog zijn!

Dit betekent, dat de hoogte ook niet MINDER moet worden dan 1080 pixels!

In 6 of 7 gevallen, heeft Ruud de inzender hierop geattendeerd.

Elke foto moet overigens óók in de hoogste resolutie worden opgeslagen!

Het kan zijn, dat je provider ‘iets’ met je foto doet, maar dat is dan veelal een instelling!

Laten we proberen om onze foto’s op de juiste manier bij Ruud in te leveren, zodat hij daar geen extra werk aan heeft!

Precies om 22:30 uur sloot Marcel deze ‘stormachtige’ avond af en groepeerden velen zich bijeen voor de ‘derde helft’!

 

Teun.

Clubverslag donderdag 10 maart 2022

Clubverslag donderdag 10 maart 2022

16 jnzenders hadden 90 foto’s ingestuurd en 19 aanschouwers gingen daar eens goed voor zitten. Omdat 5×16=80 had Marcel daar een uitleg voor. Tot dinsdag zag hij nog niet veel inzendingen en trof hij alvast voorzorgsmaatregelen.

Voordat we de series konden gaan zien en er met deskundigheid over praten, voorzag Marcel ons van het hiervoor benodigde gereedschap. Na deze introductie zijn we ook gewapend als 5 met samenhang ook volgend clubjaar op het programma komt.

WAFV is een van de laatste fotoclubs waarbij 5 met samenhang op het het programma staat, overal elders wordt dat met regelmaat gedaan. Dat wordt gedaan omdat je als fotograaf door dit thema zeer veelzijdig aan de slag kan, kleur, registratie, vorm, thema, emotie, verhalend etc, alles kan in samenhang.

Aan de hand van 5 fotos over het verval van de RK begraafplaats in Naaldwijk, illustreerde Marcel hoe je dit thema kunt aanpakken, Marcel had daartoe ook in de leden series enige voorstellen tot verbetering aangebracht.

Hoe beoordeel je 5 in samenhang?

Denk aan:

  • De kracht van de verbeelding
  • Dekt de titel de lading
  • Hoe is de ‘leesbaarheid’ van de samenhang.
  • Is er een logische volgorde, zijn de beelden uitwisselbaar?
  • Versterken de beelden elkaar?
  • Zitten er dubbele in, ontbreken er?
  • Uniformiteit in formaat, stijl, kleur etc.
  • Vernieuwend, verrassend, prikkelend.
  • Impact en zeggingskracht.

De series:

Rien – Prinsenbos.

Leuke serie met verbeterpunten t.a.v. dubbele foto, belichting, match titel en foto’s,

 

Teun -Voorjaar

: verbeterpunten in keuze titel t.o. fotos (alleen voorjaarsbloemen), gebruikte formaten, harmonie in kleur, uitwisselbaarheid.

 

Cock – Futen

Heel leuk verhaal in de serie: verbeterpunten in de uitvoering tav kleurstelling

 

Ruud -Keukengereedschap

Verassende serie met uniform zwartwit en scherptediepte. Marcel liet hier een mogelijk andere volgorde zien in een boog als alle fotos naast elkaar staan.

 

Henk – Framblij

Een uniforme serie over de aardbei van bloem tot in het bakje in rood en groen bij Framblij.

 

Kees O – houtsnijwerk

Er was veel houtsnijwerk en dat was niet helemaal uniform in beeld gebracht, nuance verschillen in de kleurstijl, verschillend formaat, niet in samenhang gefotografeerd, uitwisselbaarheid zijn hier de verbeterheidpunten.

 

Marjan – Historie

Deze historie begint met een foto van de grote kerk in Delft vanuit het vliegtuig, daarna via de deur door de kerk naar uiteindelijk het grafvan onze Willem van Oranje. Ook hier vebeterpunten in iniformiteit, en een matchende titel en er was opbouwende kritiek over de fotostandpunten.

 Het verhaal was duidelijk.

 

Wim A. The route of our energy.

Een sterke serie fotos over de weg die onze stroom aflegt van opwekking tot stopcontact. De laatste foto week af in kleur en formaat van de andere. Goed over het verhaal nagedacht.

 

Henk U – Spaakwielen

Een prachtige serie over auto’s met spaakwielen, uniform en een matchende titel. Dat het stuur ook een spaakwiel is mag beter belicht worden. Er was niet een bewuste volgorde maar met de kennis van nu…….

 

Anneke -Vistuig

Uitgaande van foto 1 was allerlei vistuig opgezocht en vastgelegd, mooi van kleur. De uniformiteit van foto 1 met de rest is een verbeterpunt alsmede de match tussen titel en inhoud en een bewuste volgorde.

 

Erik – Watervallen

Mooie platen van watervallen. De uniformiteit van foto 4 met de rest was een punt alsmede een bewuste volgorde.

 

Wim L – Spoor

Dat stond ook op een van de foto’s. Een leuke serie. Nadenken over doorvoeren van kleur en zwartwit in het kader van de uniformiteit. Ook kan een nadere studie van het portfolio zorgen voor een bewustere volgorde.

 

Johan -Gitaristen bij Waterpop

Een prachtige en krachtige serie die veel lof oogstte van de aanwezigen. Foto 1 zorgde voor de inhoudelijke discussie betreffende uniformiteit.

 

Marion -Tussen glas

Een prachtige serie over wat er allemaal tussen glas kan groeien als je het maar regelmatig niet schoonmaakt. Na veel opbouwende diskussie had ook Marion een nieuwe kennis van nu.

 

Ger -Trappen

Een serie sterke duo toon foto’s waarin de trap centraal staat. Een bewuste volgorde kan de serie versterken.

 

Marcel -Art Deco in het stadhuis van Charlerois.

Met de langste titel sloot Marcel met een sterke serie semi overzichten de avond af. Mooie foto’s met duidelijke samenhang waarvan foto 4 er boven uitstak. Hij werd wel een beetje geplaagd met de art deco tl verlichting op een van de foto’s. Kennelijk een gevolg van een blinde vlek.

 

Al met al een leerzame avond, het thema is voor herhaling vatbaar en onze leden zijn nu tot de tanden gewapend met nieuwe inzichten en kennis der materie.

Henk

 

Pages:«1...6789101112...18»