winnaars donderdag 19 mei Jaaropdracht

winnaars donderdag 19 mei Jaaropdracht

 

Winnaars donderdag 21 april 2022 alles behalve natuur

1e plaats – Johan v Schie             7,53 punten
2e plaats – Marcel Batist               7.41 punten
3e plaats – Marcel Batist               7,24 punten
4e plaats – Henk v Uffelen            7,18 punten
5e plaats – Ed Hendriksen            7,12 punten

Clubverslag van donderdag 19 mei 2022

Clubverslag van donderdag 19 mei 2022

 

Op donderdag 19 mei stond onze jaaropdracht weer op de agenda! Elk jaar weer een bijzonder spektakel, want er wordt nog wel eens tegenaan gehikt door sommigen; “Wat ‘mot’ ik daar nou weer mee!” In het verleden werden de hiervoor benodigde attributen nog wel eens begraven, verbrand zelfs of ‘zoek gemaakt’.

Deze keer had een ieder 4 boomstammetjes van onze ‘jaaropdrachten-specialist’ Henk U ontvangen en daar moesten we het mee doen. Inderdaad, boomstammetjes, want we konden ze gewoon met onze blote handen tillen! Ook de schrijver van dit epistel was weer bijzonder benieuwd wat er allemaal uit de creatieve geesten van onze leden zou zijn ontsproten!

Op deze interessante avond waren 18 mensen aanwezig en 15 leden hadden elk 2 foto’s ingestuurd, zodat we met z’n allen 30 foto’s konden gaan bewonderen en beoordelen.

Rond 20:00 uur opende Marcel de avond met de opmerking, dat het aantal foto’s niet zo erg hoog was. Maar hij had nog wel een ‘stikkie’ in zijn zak, waarmee hij – indien nodig – nog wel een toegift als ‘3e of 4e helft’ kon gaan presenteren. Ook meldde Marcel, dat een aantal mensen zich had afgemeld, om uiteen lopende redenen: vakantie, ziek, druktes, cursus, uitje van de zaak (tja, wat is nou belangrijker!?) en dat soort zaken.

Tenslotte meldde hij, dat Anneke de leiding van de avond op zich zou nemen.

Maar allereerst werden alle foto’s in ijltempo getoond, waarna deze door een ieder werden beoordeeld.

Anneke kende haar plaats en die nam zij dan ook enthousiast in en liet de 1e foto zien en begon direct te vertellen, wat zij er van vond; een ‘bruin café’ met een bord met toastjes, een glas en fles wijn en de sfeer van een etentje. Een leuke ‘binnenkomer’ dus. De foto was van Johan, maar het idee daarvan was van zijn dochter, maar dat mag natuurlijk wel, toch?

Bijzonder was wel, dat de achtergrond van deze foto een plaatje op zijn laptop was!

Marcel wees er Anneke vervolgens op, dat iedereen in de zaal iets van de foto’s mocht vinden en niet alleen de ‘opperstalmeester’. Daarna zorgde Anneke op kordate wijze, dat iedereen hiervoor aan de beurt kwam.

Zo kwam een heel scala van interessante foto’s voorbij, zoals:

Een (GROTE) bijl, een ondergrond van (on)smakelijke theeblaadjes, een klok met wijzers, een cynisch plaatje met de tekst: ‘Hoera, de jaaropdracht’, een heus kabouterbos, een uil, die in de olmen zat (of was het een muis?) van Karin, die eerst een paashaas wilde maken!

Ook werd van die boomstammetjes een aantal boterhammetjes op de foto gezet; nou ja STOKbroodjes natuurlijk, want die stammetjes waren van hout.

Marion heeft blijkbaar een kookplaat om er uitsluitend foto’s op te maken! Ze doet er van alles op, maar of ze er ook op kookt? Zij was heerlijk aan het ‘freubelen’, toen haar zoon langsliep met de opmerking: ‘wat moet je nou met die sumoworstelaar?’. Oké, dit wordt dus zo’n worstelaar, dacht Marion; een vrolijk, lachend poppetje, dat je nog aankeek ook!

Marcel hoefde niet op een houtje te bijten, want hij had een heerlijke saladeschotel gemaakt met ‘stokbroodjes’, en groenten uit eigen tuin.

Och … wat zielig van Henk Meyer zeg … Hij had een ‘selfie’ gemaakt van ál zijn camera’s, flitsers, filters en noem maar op. Zelf keek hij zo ontzettend sip en verdrietig, omdat hij niet wist hoe hij met al die apparatuur een mooie scherpe foto van die stammetjes moest maken!

Ger Sauer had wel een bijzonder fraaie foto ingestuurd. Het was combinatie van 2 of 3 (dezelfde) foto’s. Maar mag dit eigenlijk wel? Is dit bewerken of niet? Marcel dacht dat dit niet kon, maar die ‘andere’ foto was wél dezelfde foto! Mag dat dan weer wel?

Een drietal bestuursleden ging nog even in beraad, maar de benodigde ‘witte rook’ was die avond nog niet zichtbaar. Ongetwijfeld zullen we hier nog wat van horen!

Sandra had voor deze opdracht zelfs een heuse ‘paardenstal’ in elkaar getimmerd!

Anneke had een foto met 3 ‘houtjes’ in de open haard! Waarom maar drie? Omdat de hond het 4e stammetje had meegenomen! Nou ja …

Kortom, het was (weer) een gezellige avond en een mooie wedstrijd met veel leuke reacties, zoals: leuk bedacht, sfeervol, grappig verzonnen, goed in beeld gebracht, etc.

 

Maar …

wat is eigenlijk de bedoeling? Moeten alle boomstammetjes (4) op de foto staan, of is 1 ook voldoende? Alle 4 was (deze keer) niet verplicht, maar een volgende keer zal hier meer duidelijkheid over worden gegeven!

Precies om 22:05 uur waren alle foto’s besproken en werd besloten, dat Marcel zijn toegift:

‘Abstracte fotografie’ zou laten zien. De 3e helft werd tegelijkertijd gehouden, zodat de drankjes alvast konden worden gehaald.

Marcel was voor de abstracte fotografie geïnspireerd door Iris Depassé, die gedreven is om abstracte fotografie op de kaart te zetten in Nederland. Zij geeft presentaties bij fotoclubs, is gastdocent in fotografieopleidingen, zij jureert bij fotowedstrijden en in 2022 is ze één van de sprekers op het hoofdpodium van Professional Imaging, de mooiste en grootste fotobeurs van Nederland.

Je kan onderscheid maken in: gefotografeerde abstractie en digitale kunst (is bewerkt).

Je mag zien, waar de foto vandaan komt, maar dat hoeft niet.

Marcel liet tal van – door hemzelf gemaakte – fraaie, abstracte foto’s zien.

Voor de toehoorders was het telkens weer een spel, om te raden of er achter te komen, waar of van wat, Marcel de foto’s had gemaakt. Het was in elk geval een interessante presentatie!

 

Hierna – het was al 23:00 uur – kon alsnog de 4e helft’ beginnen voor de echte diehards!

 

Teun.

Clubverslag van donderdag 5 mei 2022

Clubverslag van donderdag 5 mei 2022

 

Donderdag 5 mei – inderdaad bevrijdingsdag – beleefden wij onze clubavond met het thema ‘Oorlog en bevrijding’. Heel toepasselijk natuurlijk en deze bijzondere dag bepaalde dan ook de sfeer van de avond.

Op deze clubavond waren 19 leden aanwezig en aan de presentatie hadden 15 mensen meegedaan met in totaal 81 foto’s.

Voor aanvang van het officiële gedeelte was het – ondanks de datum – toch wel gezellig in de zaal; zo erg zelf, dat een aantal mensen achterstevoren ging zitten, om met de achterbuurman of -vrouw te babbelen.

Kortom, de stemming zat er al goed in en het leek wel alsof Marcel dit prima vond en zelfs een beetje ‘treuzelde’, alvorens de avond te openen. Uiteindelijk gebeurde dit dan ook, zij het 5 minuten later dan normaal.

Marcel heette een ieder welkom op deze bevrijdingsdag en meldde dat een aantal leden zich had afgemeld. Zo waren de beide ‘Kezen’ of ‘Keesjes’ afwezig en wel om dezelfde bijzondere reden! De echtgenotes van deze heren waren namelijk beiden jarig!

Enkele leden waren met vakantie en Rien van der Pluijm had zich afgemeld, omdat hij enkele dagen in het ziekenhuis had gelegen. Hij is inmiddels weer thuis, maar hij moet nog wel even terug voor controle. Rien sterkte en een voorspoedig herstel toegewenst!

Afgelopen maandag had Marcel nog maar een paar inzendingen binnengekregen en hij vreesde het ergste. Snel had hij een toegift bedacht en in elkaar gezet, voor het geval de clubavond vroegtijdig zou eindigen. Maar … tot grote verrassing van Marcel, had hij op dinsdag toch maar mooi een totaal aantal van 15 inzendingen binnengekregen!

 

Vervolgens ging Marcel – a.d.h.v. de scorelijst van de vorige keer – uitleggen, hoe de punten tot stand komen voor het jaaroverzicht.

Degene die op een avond het hoogste gemiddelde van de 2 ingeleverde foto’s heeft, krijgt 3 extra punten voor het jaaroverzicht, de nummer 2 krijgt 2 extra punten en de derde 1 extra punt. Als je aan een wedstrijd meedoet, krijgt iedereen sowieso 1 punt. De bovenste 3 personen krijgen dus 4, 3 resp. 2 punten en alle anderen 1 punt voor het jaaroverzicht.

Wie staat er nu bovenaan met beide foto’s? Dat behoeft niet de nummer 1 van de avond te zijn, omdat die altijd op één foto betrekking heeft en voor ’t jaaroverzicht tellen altijd beide foto’s mee.

Voorbeeld van de uitslag van 21 april 2022:

Naam         plaats 1e foto punten       plaats 2e foto punten      totaal punten        gemiddelde plaats

Johan            1                7,57                  18                 6,91               14,48                   7,24         2

Kees O         4                 7,38                   6                 7,33                14,71                   7,355       1

 

Kortom, Johan kreeg de hoogste waardering voor één foto, maar de waardering over beide foto’s tezamen was van Kees iets hoger dan die van Johan; daarom kreeg Kees dus 4 punten en Johan 3 punten voor het jaaroverzicht.

N.B. Indien er maar één foto wordt ingeleverd, dan wordt van het behaalde aantal punten een vol punt afgetrokken! Dit om te voorkomen, dat als iemand één bijzonder mooie foto heeft, hij of zij alleen deze foto gaat inleveren en gemiddeld dus hoog gaat scoren!

 

Rond 20:15 uur werd er afgetrapt en konden we een verscheidenheid aan foto’s gaan bekijken.

 

Anneke beet het spits af met een foto van ’t fort in Hoek van Holland, waar ze met een clubuitje in 2014 was geweest. Ook was zij in het ‘Verscholen dorp’ in Vierhouten geweest en op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

Kees Olierook had bijna dezelfde foto van Margraten; alleen had Kees zijn foto niet uitgesneden in het formaat 16:9. In dat geval zouden beide foto’s bijna identiek zijn geweest!

Indrukwekkend was ook de foto van Westerbork, waarop 102.000 stenen ter herinnering aan de 102.000 Joden en Roma, die tijdens W.O. II vanuit Nederland werden gedeporteerd en niet meer levend terugkeerden.  

Karin had een foto van kamp 1 in Auschwitz, waar we echt stil van werden. Rijen barakken met een pad daartussen, waarover de Duitsers liepen. Ook een stapel schoenen raakte ons zeer!

Teun was dicht bij huis gebleven; hij had enkele foto’s van de bunkers in Hoek van Holland gemaakt, waarvan één foto vanuit het donker in een bunker, die niet scherp was; hij had jammer genoeg zijn statief nog in de auto liggen!!!

Marja liet foto’s zien van W.O. I, waaronder een Engelse begraafplaats in Noord-Frankrijk waar een serene rust heerst. Ook de foto van een crypte vlak bij Ieper, overlaadde de aanwezigen met trieste gevoelens. Zo ook een foto van Harry Patch, die de langst levende veteraan was, die in de loopgraven van W.O. I gestreden heeft. Hij is in 2009 op 110-jarige leeftijd overleden. Frappant is, dat hij pas op 100-jarige leeftijd over die oorlog is gaan praten!

Magda liet foto’s zien, die zij van een ondergronds en luguber fort met museum in Noorwegen had gemaakt. Saignant detail was, dat een schakelkast om 4 kanonnen te bedienen door Siemens was geleverd!

De foto’s van Ger waren van een geheel andere orde; namelijk van een veteranendag in Den Haag. Fraaie foto’s van jeeps, tanks en vele bevrijders (allemaal 90-plussers) had Ger op fraaie wijze in beeld gebracht.

Erik was in het oorlogsmuseum in Soesterberg geweest en toonde ons o.a. een vliegenier uit de 2e wereldoorlog. Voorts had Erik enkele plaatjes van een straaljager gemaakt, die op de startbaan geparkeerd stond.

Na de pauze was het beurt aan Marcel, die zijn presentatie toegespitst had op bevrijding en herdenken. Zoals het herdenkingsmonument in een nis in ’t fort in Hoek van Holland, de gedenksteen bij de Grebbenberg en ook de 102.000 stenen in Westerbork. In Harderwijk staat een vliegtuig half in het water van het Veluwemeer, ter nagedachtenis aan de 117 piloten, die in het IJsselmeer zijn gestort.

Henk U was ook dicht bij huis gebleven en had foto’s van het kanon in Hoek van Holland, een torpedo en een gedeelte van het Atlanticwall Museum meegenomen. Als enige liet hij een filmpje zien, en wel van een opstijgende helikopter.

Marian was in Phoenix in Arizona en San Diego geweest. Een uitgestrekt, heuvelachtig landschap vertoonde ontelbare grafmonumenten van gesneuvelde Amerikaanse soldaten van zinloze oorlogen! Ook de VN-vlag kwam langs en Berlijn ná de val van de muur.

Johan liet de aanwezigen een wel een heel bijzondere serie zien; een luchtfoto van de ‘tankval’ bij de Oranjesluis in 1944, waarin Johan een moeder met kind had neergezet; een bijzonder aangrijpend tafereel! Voorts een muurtekst van een N.S.B.-opvoedingskamp en ook  een grote klaproos (poppy) in de loop van een kanon. Hij eindigde zijn serie met een bokswedstrijd, waarin een bokser door de scheidsrechter werd uitgeteld, als symbool van een strijd, die daarna in vrede was beëindigd.

Ruud had foto’s meegenomen van de ‘Vrijheidstrein’; een expositietrein, die in 1985 door heel Nederland reed. Op de trein stond in grote letters artikel 1 van de grondwet.

Marion was bij de Siegfriedlinie in de buurt van Aken geweest, alwaar tussen Luxemburg en Nijmegen de ‘anti tankwal’ lag met heel veel ‘haaie tanden’. Bij fort Hagestein had Marion een wel heel bijzondere ontmoeting gehad met een ‘vreemde vent’ op de muur. Vanaf de openbare weg had zij foto’s gemaakt van mensen, die aan het trainen waren, om met een touwladdertje naar boven te klimmen!

Kees van Leeuwen was in Poeldijk gebleven en had foto’s gemaakt vanaf zijn favoriete plek; de torenspits van de Poeldijkse RK-kerk. Deze keer richtte hij zijn vizier op de begraafplaats onder hem, met o.a. een steen met de namen van de slachtoffers van de W.O. II en Nederlands Indië. Heel bijzonder was de gedenksteen, waarop zijn moeder en broertje vermeld staan!

Kees was op dat moment slechts 4 weken oud!

Rond 22:00 uur waren alle foto’s in een ingetogen sfeer getoond. Na kort overleg zag Marcel af van zijn ‘toegift’ en daarom kon de ‘3e helft’ vroeg beginnen. Onze Arthur zou gezegd hebben: ‘Dat is mooi, want het komt de zuivere drinktijd ten goede!’

 

Teun.

Winnaars donderdag 21 april 2022 Alles behalve natuur

Winnaars donderdag 21 april 2022 Alles behalve natuur

1e plaats – Johan v Schie                    7,57 punten
2e plaats – Ruud Mulder                      7.43 punten
3e plaats – Henk v Uffelen                   7,39 punten
4e plaats – Kees Olierook                    7,38 punten
5e plaats – Anneke v Ruijven              7,42 punten

Pages:«1...567891011...18»