Clubverslag van donderdag 5 mei 2022

Clubverslag van donderdag 5 mei 2022

 

Donderdag 5 mei – inderdaad bevrijdingsdag – beleefden wij onze clubavond met het thema ‘Oorlog en bevrijding’. Heel toepasselijk natuurlijk en deze bijzondere dag bepaalde dan ook de sfeer van de avond.

Op deze clubavond waren 19 leden aanwezig en aan de presentatie hadden 15 mensen meegedaan met in totaal 81 foto’s.

Voor aanvang van het officiële gedeelte was het – ondanks de datum – toch wel gezellig in de zaal; zo erg zelf, dat een aantal mensen achterstevoren ging zitten, om met de achterbuurman of -vrouw te babbelen.

Kortom, de stemming zat er al goed in en het leek wel alsof Marcel dit prima vond en zelfs een beetje ‘treuzelde’, alvorens de avond te openen. Uiteindelijk gebeurde dit dan ook, zij het 5 minuten later dan normaal.

Marcel heette een ieder welkom op deze bevrijdingsdag en meldde dat een aantal leden zich had afgemeld. Zo waren de beide ‘Kezen’ of ‘Keesjes’ afwezig en wel om dezelfde bijzondere reden! De echtgenotes van deze heren waren namelijk beiden jarig!

Enkele leden waren met vakantie en Rien van der Pluijm had zich afgemeld, omdat hij enkele dagen in het ziekenhuis had gelegen. Hij is inmiddels weer thuis, maar hij moet nog wel even terug voor controle. Rien sterkte en een voorspoedig herstel toegewenst!

Afgelopen maandag had Marcel nog maar een paar inzendingen binnengekregen en hij vreesde het ergste. Snel had hij een toegift bedacht en in elkaar gezet, voor het geval de clubavond vroegtijdig zou eindigen. Maar … tot grote verrassing van Marcel, had hij op dinsdag toch maar mooi een totaal aantal van 15 inzendingen binnengekregen!

 

Vervolgens ging Marcel – a.d.h.v. de scorelijst van de vorige keer – uitleggen, hoe de punten tot stand komen voor het jaaroverzicht.

Degene die op een avond het hoogste gemiddelde van de 2 ingeleverde foto’s heeft, krijgt 3 extra punten voor het jaaroverzicht, de nummer 2 krijgt 2 extra punten en de derde 1 extra punt. Als je aan een wedstrijd meedoet, krijgt iedereen sowieso 1 punt. De bovenste 3 personen krijgen dus 4, 3 resp. 2 punten en alle anderen 1 punt voor het jaaroverzicht.

Wie staat er nu bovenaan met beide foto’s? Dat behoeft niet de nummer 1 van de avond te zijn, omdat die altijd op één foto betrekking heeft en voor ’t jaaroverzicht tellen altijd beide foto’s mee.

Voorbeeld van de uitslag van 21 april 2022:

Naam         plaats 1e foto punten       plaats 2e foto punten      totaal punten        gemiddelde plaats

Johan            1                7,57                  18                 6,91               14,48                   7,24         2

Kees O         4                 7,38                   6                 7,33                14,71                   7,355       1

 

Kortom, Johan kreeg de hoogste waardering voor één foto, maar de waardering over beide foto’s tezamen was van Kees iets hoger dan die van Johan; daarom kreeg Kees dus 4 punten en Johan 3 punten voor het jaaroverzicht.

N.B. Indien er maar één foto wordt ingeleverd, dan wordt van het behaalde aantal punten een vol punt afgetrokken! Dit om te voorkomen, dat als iemand één bijzonder mooie foto heeft, hij of zij alleen deze foto gaat inleveren en gemiddeld dus hoog gaat scoren!

 

Rond 20:15 uur werd er afgetrapt en konden we een verscheidenheid aan foto’s gaan bekijken.

 

Anneke beet het spits af met een foto van ’t fort in Hoek van Holland, waar ze met een clubuitje in 2014 was geweest. Ook was zij in het ‘Verscholen dorp’ in Vierhouten geweest en op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

Kees Olierook had bijna dezelfde foto van Margraten; alleen had Kees zijn foto niet uitgesneden in het formaat 16:9. In dat geval zouden beide foto’s bijna identiek zijn geweest!

Indrukwekkend was ook de foto van Westerbork, waarop 102.000 stenen ter herinnering aan de 102.000 Joden en Roma, die tijdens W.O. II vanuit Nederland werden gedeporteerd en niet meer levend terugkeerden.  

Karin had een foto van kamp 1 in Auschwitz, waar we echt stil van werden. Rijen barakken met een pad daartussen, waarover de Duitsers liepen. Ook een stapel schoenen raakte ons zeer!

Teun was dicht bij huis gebleven; hij had enkele foto’s van de bunkers in Hoek van Holland gemaakt, waarvan één foto vanuit het donker in een bunker, die niet scherp was; hij had jammer genoeg zijn statief nog in de auto liggen!!!

Marja liet foto’s zien van W.O. I, waaronder een Engelse begraafplaats in Noord-Frankrijk waar een serene rust heerst. Ook de foto van een crypte vlak bij Ieper, overlaadde de aanwezigen met trieste gevoelens. Zo ook een foto van Harry Patch, die de langst levende veteraan was, die in de loopgraven van W.O. I gestreden heeft. Hij is in 2009 op 110-jarige leeftijd overleden. Frappant is, dat hij pas op 100-jarige leeftijd over die oorlog is gaan praten!

Magda liet foto’s zien, die zij van een ondergronds en luguber fort met museum in Noorwegen had gemaakt. Saignant detail was, dat een schakelkast om 4 kanonnen te bedienen door Siemens was geleverd!

De foto’s van Ger waren van een geheel andere orde; namelijk van een veteranendag in Den Haag. Fraaie foto’s van jeeps, tanks en vele bevrijders (allemaal 90-plussers) had Ger op fraaie wijze in beeld gebracht.

Erik was in het oorlogsmuseum in Soesterberg geweest en toonde ons o.a. een vliegenier uit de 2e wereldoorlog. Voorts had Erik enkele plaatjes van een straaljager gemaakt, die op de startbaan geparkeerd stond.

Na de pauze was het beurt aan Marcel, die zijn presentatie toegespitst had op bevrijding en herdenken. Zoals het herdenkingsmonument in een nis in ’t fort in Hoek van Holland, de gedenksteen bij de Grebbenberg en ook de 102.000 stenen in Westerbork. In Harderwijk staat een vliegtuig half in het water van het Veluwemeer, ter nagedachtenis aan de 117 piloten, die in het IJsselmeer zijn gestort.

Henk U was ook dicht bij huis gebleven en had foto’s van het kanon in Hoek van Holland, een torpedo en een gedeelte van het Atlanticwall Museum meegenomen. Als enige liet hij een filmpje zien, en wel van een opstijgende helikopter.

Marian was in Phoenix in Arizona en San Diego geweest. Een uitgestrekt, heuvelachtig landschap vertoonde ontelbare grafmonumenten van gesneuvelde Amerikaanse soldaten van zinloze oorlogen! Ook de VN-vlag kwam langs en Berlijn ná de val van de muur.

Johan liet de aanwezigen een wel een heel bijzondere serie zien; een luchtfoto van de ‘tankval’ bij de Oranjesluis in 1944, waarin Johan een moeder met kind had neergezet; een bijzonder aangrijpend tafereel! Voorts een muurtekst van een N.S.B.-opvoedingskamp en ook  een grote klaproos (poppy) in de loop van een kanon. Hij eindigde zijn serie met een bokswedstrijd, waarin een bokser door de scheidsrechter werd uitgeteld, als symbool van een strijd, die daarna in vrede was beëindigd.

Ruud had foto’s meegenomen van de ‘Vrijheidstrein’; een expositietrein, die in 1985 door heel Nederland reed. Op de trein stond in grote letters artikel 1 van de grondwet.

Marion was bij de Siegfriedlinie in de buurt van Aken geweest, alwaar tussen Luxemburg en Nijmegen de ‘anti tankwal’ lag met heel veel ‘haaie tanden’. Bij fort Hagestein had Marion een wel heel bijzondere ontmoeting gehad met een ‘vreemde vent’ op de muur. Vanaf de openbare weg had zij foto’s gemaakt van mensen, die aan het trainen waren, om met een touwladdertje naar boven te klimmen!

Kees van Leeuwen was in Poeldijk gebleven en had foto’s gemaakt vanaf zijn favoriete plek; de torenspits van de Poeldijkse RK-kerk. Deze keer richtte hij zijn vizier op de begraafplaats onder hem, met o.a. een steen met de namen van de slachtoffers van de W.O. II en Nederlands Indië. Heel bijzonder was de gedenksteen, waarop zijn moeder en broertje vermeld staan!

Kees was op dat moment slechts 4 weken oud!

Rond 22:00 uur waren alle foto’s in een ingetogen sfeer getoond. Na kort overleg zag Marcel af van zijn ‘toegift’ en daarom kon de ‘3e helft’ vroeg beginnen. Onze Arthur zou gezegd hebben: ‘Dat is mooi, want het komt de zuivere drinktijd ten goede!’

 

Teun.

Winnaars donderdag 21 april 2022 Alles behalve natuur

Winnaars donderdag 21 april 2022 Alles behalve natuur

1e plaats – Johan v Schie                    7,57 punten
2e plaats – Ruud Mulder                      7.43 punten
3e plaats – Henk v Uffelen                   7,39 punten
4e plaats – Kees Olierook                    7,38 punten
5e plaats – Anneke v Ruijven              7,42 punten

Clubverslag van donderdag 21 april 2022

Clubverslag van donderdag 21 april 2022

 

Donderdag 21 april stond de deur aan de Anjerlaan weer voor ons open.

Het thema zou ‘Vrij onderwerp ZONDER natuur’ zijn en dat is altijd leuk.

De inbreng aan verschillende onderwerpen is dan veelal veel breder, dan mét natuur

met al die ‘bloemetjes en bijtjes’, toch?

 

Op deze clubavond waren 23 leden aanwezig en aan de wedstrijd hadden 21 mensen meegedaan met in totaal 42 foto’s.

 

Rond 20:00 uur opende Marcel de avond met de mededeling, dat hij eigenlijk geen mededelingen had. Gelukkig zat Wim A nog wat te dollen met Erik, waarop Marcel gevat reageerde met: ‘Elke leuke vereniging heeft wel een ‘kwelgeest’ nodig’. Wim A. reageerde ad-rem met ‘Een kwelgeest?’, ‘een Alsemgeest zul je bedoelen!’

Marcel meldde daarna nog wel, dat Wim Alsemgeest de avond zou gaan leiden en dat over 2 weken – op 5 mei – het onderwerp ‘Oorlog en bevrijding’ op het programma zal staan.

 

Na het rondje inventarisatie van de foto’s en de beoordeling daarvan, trapte Wim om

20:15 uur de avond af met de 1e foto. En direct al een bijzondere – zelfs onwerkelijke – foto met ‘gekke’ wolken en kleuren! Hij was van Henk U en die had (weer) eens wat zitten knutselen, ofwel ‘prutsen’, zoals hij zelf aangaf.

 

In hoeverre kan een fotograaf zijn of haar foto van bijvoorbeeld een schilderij tot zijn of haar ‘creatieve geest’ rekenen? Het is toch de kunst van een ander, waar je dan mee aan de haal gaat, of toch niet? Als je er je eigen inbreng in weet aan te brengen, kan dat nog wel. Ook de vraag omtrent welke gedeelte van het schilderij op de foto staat, bleef onduidelijk; is het 5%,50% of 95%?

 

Plots hilariteit in de zaal! Anita mocht een foto van haar ‘buurvrouw’, haar vriendin en haar chauffeuse van die avond (Marjan) beoordelen. Tja, kun je daarover dan wel (opbouwende) kritiek leveren, vroeg Anita zich af? Ze was er al snel uit met de opmerking ‘Hij kan er best wel mee door!’.

 

Marion zette de zaal volledig op z’n kop met een heuse ’natuurfoto’!
Was het een verlate 1-aprilmop? Haar foto kon echt niet door de beugel volgens een aantal mensen, omdat het natuur zou zijn! De fraaie foto vertoonde veel (onwerkelijke en afwijkende) kleuren, een soort van horizon en 2 bomen, met de weerspiegeling daarvan.
Marion legde triomfantelijk uit, dat het ‘gewoon’ een kitrandje van een oude, vieze kas was, waar ze vervolgens 2 boompjes mét weerspiegeling in had gezet. Een fraai stukje werk!

Kortom, deze ‘grap’ heeft Marion heus wel een paar puntjes gekost, maar ze heeft er veel meer voor teruggekregen! Mooi toch?

 

Henk M. vertoonde een ‘geinige’ foto van een fietsenstalling in Leiden. Duizenden fietssturen vulden zijn foto, met daarboven heel veel – op fietsstuur lijkende – kale boomtakken.

 

Johan liet ons het stadion van Durban zien, terwijl het weer bijzonder ‘onheilspellend’ was! Later vertelde hij, dat het die dag mooi weer was, maar hij had gewoon even met die foto  zitten spelen!

 

 

Enkele foto’s waren niet geheel scherp, terwijl op het onscherpe gedeelte juist de aandacht lag. In zo’n geval dient zo’n foto geheel scherp te zijn. Selectieve onscherpte in een foto mag uiteraard altijd, maar moet dan wél een doel hebben!

 

En … als je aan de rand van de foto een ‘wit plekje’ ziet, dan kun je het in de meeste gevallen maar weghalen, want dat hoort daar dan niet!

 

Zo kwam er een diversiteit aan foto’s ons voorbij! Een genot om naar te kijken en soms zit je je af te vragen, waar je eigenlijk naar zit te kijken!

 

Het was weer een gezellige avond en iedereen was goedgemutst aanwezig. Het leek wel een ‘schoolreisje’, waarbij iedereen dolenthousiast op ‘reis’ was. Dan moeten wij in een trein gezeten hebben, want regelmatig kwam er een conducteur langs, die dan ‘Centraal’ bulderde, als we weer een grote drukke stad naderden!

 

Precies om 22:39 uur sloot Wim zijn wervelende presentatie af en namen de ‘plakkers’ nog wat te drinken of wat ‘huis-nootjes’.

 

Teun.

Winnaars donderdag 24 maart 2022 wind

Winnaars donderdag 24 maart 2022 wind

1e plaats – Marja Verbaan                         8,11 punten
2e plaats – Henk v Uffelen                        7.63 punten
3e plaats – Marion v Nimwegen                7,58 punten
4e plaats – Henk v Uffelen                        7,53 punten
5e plaats – Henk Meijer                            7,42 punten