Clubverslag van donderdag 25 juni 2020

Clubverslag van donderdag 25 juni 2020

Ben of Johan horen tot de mensen die altijd als eerste hun foto’s inzenden, de rest druppelt er

achteraan en als de zending van Henk van Uffelen binnen is kan ik met een gerust hart de e-mailbox

sluiten, want daarna komt er niets meer. Henk is in veruit de meeste gevallen de laatste inzender.

Dat was deze keer niet anders.

De binnenkom-procedure is weer net als de vorige keer, met controle aan de ingang en dan

doorlopen naar een donkere warme zaal. Dat het er zo warm is komt door de hoge temperatuur. De

ramen en deur staan wagenwijd open, maar dat geeft niet veel verkoeling.

Marcel opent de avond met de mededeling dat er 21 leden aanwezig zijn. Dat is iets minder dan het

aantal inzenders (24). Wellicht dat de vakantieperiode daar debet aan is, want de wegblijvers mogen

toch wel tot de harde kern gerekend worden. Veder geeft hij aan dat de volgende avond, die

volgende week (2 juni) al gehouden wordt, de uitgestelde AV-avond zal zijn. We kunnen dan kijken

naar wat de AV-ploeg in elkaar geknutseld heeft. In mijn beleving (maar ik ben daar heel partijdig in)

is dat meer dan de moeite waard om te bekijken, omdat het samenspel van beeld en geluid in die

presentaties een meer dan belangrijke rol speelt.

Henk van Uffelen is vanavond de spreekstalmeester en dat doet hij op voortreffelijke wijze.

We gaan zoals gewoonlijk eerst een keer kijken met een muziekje erbij (I dare you en Underneath the

tree van Kelly Clarkson).

Dan volgt de beoordeling van de foto’s onder vrijwel doodse stilte. Bij menige plaat is men zeer

onder de indruk, niet alleen van de kwaliteit maar ook van de diversiteit van het geboden werk.

Wie had bijvoorbeeld gedacht dat alledaagse voorwerpen als tandenborstels en uien zulke fraaie

foto’s zouden kunnen opleveren. Ben is heel creatief bezig geweest met beeldscherm en spiegels en

dat levert hem in de ranking een derde en vierde plaats op.

Bij foto 11 van Teun is er enige twijfel over de vraag of dit natuur is of niet. Paarden zijn beesten en

behoren in die zin tot de natuur, maar gezien het feit dat ze ingespannen voor een (onzichtbaar)

karretje lopen, denk is dat het discutabel is. Net als uien, die in mij beleving toch echt een

natuurproduct zijn. Maar als ze gefotografeerd worden zoals Anneke dat gedaan heeft is het ineens

een stilleven en dan hoor ik er niemand meer over.

De pauze brengen we door in een koude ruimte. Er zijn twee redenen om de ruimte als koud aan te

merken: de temperatuur is aanzienlijk lager dan in onze zaal en de onderlinge afstand is zo groot dat

het allemaal wat koud overkomt. Het is te hopen dat we na de vakantie kunnen terugkeren naar

onze normale routine.

Na de pauze bespreken we de foto’s 16 t/m 48. Anita verbaasde iedereen met een voortreffelijke

afbeelding van een zwierige dame (danseres?) die tijdens een Zoom-expirience is gemaakt. Een

prima foto!

Vanaf foto 25 gaan we er wat sneller doorheen, althans dat was de bedoeling, want in de praktijk

merkten we er niet zo veel van

Aan het eind maakt Arthur nog een opmerking over de verhouding van de ingeleverde foto’s. Onze

beamer heeft een verhouding van 16:10 en alle foto’s die in die verhouding worden ingeleverd zullen

volledig in beeld komen, zonder zwarte randen. Bij alle andere verhoudingen zal er wel een zwarte

rand (onder en boven of aan de zijkanten) ontstaan. Dat is jammer, want hoe groter hoe beter.

Dat geldt natuurlijk niet voor opnamen die om compositaire redenen ‘staand’ gepresenteerd

worden. Ieder fotobewerkingsprogramma heeft wel een mogelijkheid om de verhoudingen van een

afbeelding aan te passen. Het is een kwestie van even kijken op het internet hoe dat moet, er zijn

genoeg tutorials over.

De volgende avond is, zoals eerder opgemerkt, volgende week, 2 juni. We houden dan de AV-avond

die we eigenlijk op 19 maart zouden hebben gehouden. Zorg dat je erbij bent, het zal spraakmakend

zijn.

Aan de statistische resultaten is te zien dat er

zeer behoorlijk gescoord is. Het overall

gemiddelde is 6,8 en dat is behoorlijk hoog. Er

zijn dan ook geen vieren uitgedeeld en mar liefst

vijf tienen.

Arthur

Clubverslag van donderdag 11 juni 2020

Clubverslag van donderdag 11 juni 2020

Toch onwennig, zo’n eerste avond na een gedwongen corona-stop. Geheel volgens het toegestuurde

protocol worden we ontvangen door Marion, die een lijst met aanmeldingen bij zich heeft. Er wordt

belangstellend naar mijn gezondheid gevraagd en ik kan haar meedelen dat deze prima in orde is. Er

zijn nog wat naweeën van een bezoek aan de tandarts, maar dat is draaglijk en kan met spoelen met

jonge jenever goed worden bestreden.

Marcel opent om 20:10 de vergadering na de strijd met Windows 10 gewonnen te hebben. De

clubcomputer is na maanden stilstand ’s-middags gestart en onmiddellijk waren er flink wat updates

te verwerken. Vaak geeft dat wat problemen met een aantal instellingen en ook deze keer was het

raak. Gelukkig is het allemaal voortreffelijk opgelost en konden we genieten van de foto’s die door de

22 deelnemers zijn aangeleverd. Ze werden bekeken door in totaal 24 aanwezigen. Dat is dus een

behoorlijke opkomst (83%).

Het is allemaal wel wennen, het gaat immers anders dan we vanuit het verleden gewend waren.

Maar het is te doen en veel beter dan een digitale wedstrijd waarbij het commentaar op de inzending

niet geleverd kan worden.

Marcel stipt nog even aan dat sommigen problemen hadden met het verkleinen van de foto’s. Hij

had gevraagd om in te zenden met 2400 pixels aan de lange zijde en dat is niet altijd goed gegaan.

Ikzelf had er ook last van en Marcel vroeg derhalve een tweede keer in te zenden. Ik snap nog steeds

niet wat er de eerste keer misging, maar het is wel afdoende opgelost.

Marcel prees nog even de creativiteit en de onverwachte interpretaties die uit de opdracht

voortvloeiden, ondanks het gepruttel dat bij het inleveren van de foto’s was bijgevoegd.

Uitdrukkingen als

– Het viel me niet mee. Sowieso qua creativiteit, maar ook om er dan nog een acceptabele foto

van te maken!

– Het viel niet mee. Bij sommige woorden heb ik een klik, bij anderen totaal niet.

– Het blijft toch leuk om te doen… 5 dagen lang.

– Het waren weer hoofdpijnwoorden. Het lijkt wel of het elk jaar moeilijker wordt.

– Ik heb er flink tijd ingestoken, maar ben daardoor wel redelijk tevreden.

– Sorry, ik was niet bij de les, ik dacht er te makkelijk over, maar ik ben weer helemaal wakker

geschut! (dit, n.a.v. een opmerking over de kwaliteit van het ingezonden werk).

– Ik heb 1x een dag gesmokkeld i.v.m. mijn verjaardag!

– Veel succes bij het verwerken van de inzendingen, ik kijk weer uit naar een fraaie

presentatie.

– Ik laat me verrassen!

– Teun zond zelfs een complete limerick mee, maar daar is even geen ruimte voor.

De verschillende woorden, toegestuurd op 3 t/m 7 juni, worden in de presentatie nog even

toegelicht aan de hand van wat er op Google of in het woordenboek over het betreffende woord te

vinden is.

Dan gaat de presentatie echt van start met het woord van dag 1: Verlaten

We zien veel verlaten plekken. Een verlaten vogelnest komt zelfs tweemaal voor. Let wel het is

hetzelfde nest en volgens Marcel zijn de foto’s drie minuten na elkaar gemaakt. Toeval?

Corona heeft wel een handje geholpen, op veel plekken waren geen of heel weinig mensen en ja, dan

komt zo’n plek erg verlaten over.

Dag 2: Langs

Heel veel foto’s geven een beeld van ‘langs’ doordat het onderwerp in de lengte van iets anders langs

ligt, zoals een weg langs het water. Langs het strand kwam ook een aantal keren voor. Arthur heeft

het geïnterpreteerd als ‘iets langs’ en een lantaarnpaal tegen een fraaie wolkenlucht in beeld

gebracht. Hij herkende zich ook in het angstig kijkende jongetje dat een in zijn ogen enorm grote

auto voorbij ziet komen. Dat gevoel kent Arthur uit eigen ervaring.

Dag 3: Nietig

Ook hier zien we een enorme variëteit aan afbeeldingen. Sommige kleine zaken zijn echter zo groot

in beeld gebracht dat het woord nietig nauwelijks van toepassing is. De rups van Marion (die volgens

haar zeggen geen echte rups is) staat kamerbreed op het witte doek en kan daarom niet als nietig

worden bestempeld. Dat is anders dan bij de pion van KeesO. Die is op minimale grootte op een

blauwe lijn gezet en komt zeker wel als nietig over. Er waren ook nog drie opnamen waar een echt

nietje (hechtpennetje) te zien was.

Dag 4: Glas

Veel glazen voorwerpen, de een nog mooier in beeld gebracht dan de ander. Een lust voor het oog.

Toch was er ook een verzameling glaswerk (lege flessen) als overschot van een losbandig leven.

Aan de hand van een voorbeeld laat Marcel zien dat in sommige gevallen een beelduitsnede uit het

origineel veel sterker overkomt. Dat is dus iets om op te letten.

Dag 5: Tegenstelling

Dit is ongetwijfeld het woord waar de meeste deelnemers wel mee uit de voeten konden. Er zijn dan

ook veel tegenstellingen te bedenken:

 De omgekeerde betekenis van een woord

 Het ene uiterste met het andere

 Contrast

 Kloof

 Mensen of dingen die elkaars tegenovergestelde zijn

 Controverse, onenigheid

In bijna alle gevallen is de aard van de tegenstelling gemakkelijk te herkennen. De twee foto’s met de

jeneverflessen worden onmiddellijk met mijn persoon gelieerd, maar dan moet ik ze toch

teleurstellen. Ik had de veiligheidsspelden ingeleverd.

Ergens tussendoor is er een pauze geweest. In de zaal waar normaal de bridgespelers zitten was een

coronabestendige opstelling gemaakt waar op gepaste wijzen (dus zonder zoenen en knuffelen) de

verjaardag van Marion werd gevierd. Vanaf deze plek: nogmaals gefeliciteerd.

De volgende avond

Wordt gehouden op 25 juni. Dan staat er ‘Vrij onderwerp’ op de lijst, maar dat gaat, in tegenstelling

tot wat we anders doen, digitaal. Je kunt 2 foto’s inzenden met als onderwerp: Alles, behalve natuur.

Er zal te zijner tijd nog een herinnering verstuurd worden.

De avond van 9 juli gaat niet door omdat de zaal dan bezet is. Het bestuur heeft besloten om die

avond naar voren te halen en op 2 juli te houden. Omdat de evaluatie van de werkochtend en het

clubuitje wat zinloos is, die activiteiten zijn immers geschrapt, besteden we deze avond aan

audiovisueel werk. Dat zouden we eigenlijk op 19 maart gedaan hebben, maar dat was onze eerste

geschrapte avond. Dat gaan we nu dus op 2 juli inhalen. Er zal nog een aparte aankondiging over

verschijnen.

Ik ga me intussen opmaken voor slecht weer, want er is hier in Zeeland harde wind en hagel

voorspeld…

Arthur Palache

 

winnaars donderdag 28 mei 2020 jaaropdracht

donderdag 28 mei 2020

1e plaats – Henk Meijer                                  8,15 punten
2e plaats – Karin v/d Boogaard                      7,90 punten
3e plaats – Johan v Schie                              7,70 punten
4e plaats – Johan v Schie                              7,30 punten
5e plaats – Johan v Schie                              7,25 punten

 

Clubverslag van donderdag 28 mei 2020

Clubverslag van donderdag 28 mei 2020

Het heeft iets langer geduurd dan jullie van mij gewend zijn, maar dat heeft een reden. Ik heb

gisteren mijn verjaardag gevierd (dank u voor de felicitaties) en vanmorgen zijn we naar het vakantie-

onderkomen in Zeeland gereden. Daar werden we feestelijk onthaald met koffie en taart, en ja, dan

duurt het tot na de lunch voor er wat op papier komt.

Net als alle voorgaande jaren is er ook nu weer enorm gezucht en gesteund bij het inleveren van de

jaaropdrachtfoto’s. Er is zelfs iemand die na het maken van de foto’s de stokjes ritueel wilde

verbranden. Ik kan die persoon geen ongelijk geven, we hebben wel eens leukere spullen gekregen

om foto’s van te maken. Ik kan die commentaren helaas niet weergeven omdat ze niet ‘in the cloud’

staan maar op mijn computer thuis. Teun heeft weer een tweetal limericks gemaakt, vele anderen

geven als commentaar slechts: “Hier zijn mijn foto’s”.

Als ik alle resultaten bekijk, zie ik toch een behoorlijke creativiteit. Die is technisch niet altijd

volmaakt uitgevoerd, maar creatief blijft het.

Gezien het feit dat de zuivere drinktijd als snel nadert maak ik het kort deze keer. De resultaten van

het tel- rekenwerk staat op de volgende bladzijde. Jullie kunnen aan de hand van de fotonummers in

de presentatie zelf kijken om welke foto’s het ging. Dat is niet erg klantvriendelijk, maar zoals gezegd,

ik heb het druk hier.

onderstreept de opmerking over de kwaliteit van de foto’s. Er is maar tweemaal een tien

uitgegeven, tegenover 34 maal een vier. En ja, dan gaat het gemiddelde natuurlijk steil omlaag.

Eveneens opvallend is dat er 21 deelnemers waren (die allemaal keurig drie foto’s hebben

ingeleverd) en dat er ook precies 21 telformulieren zijn ingeleverd. Iedereen die

meegedaan heeft, heeft ook beoordeeld. Dat is heel bijzonder.

Vanaf 3 juno (vrij naar Ferdinand Grapperhaus) krijgen we de woorden voor de vijf-op-een-rij-

marathon doorgeseind. 8 juni inleveren bij Marcel en 11 juni gaan we dat dan gezamenlijk

bekijken op de vertrouwde locatie aan de Anjerlaan. Let wel op de protocollen!

Arthur Palache