Winnaars van donderdag 8 februari 2018 vrij onderwerp

1e plaats – Johan v. Schie                             8,28 punten
2e plaats – Marcel Batist                                7,92 punten
3e plaats – Marion v Nimwegen                   7.71 punten
4e plaats – Cock v/d Voort                              7,67 punten
5e plaats – Anneke v Ruyven                         7,63 punten
5e plaats – Wim Alsemgeest                        7,63 punten

 

 

 

Clubverslag van donderdag 8 februari 2018 vrij onderwerp

Clubverslag van donderdag 8 februari 2018

Met 25 personen in de zaal was het een zeer redelijk bezette avond. Bijzonder was dat we twee nieuwe gezichten zagen. Wim Lagerweij was er een van. Hij was al eerder gesignaleerd tijdens de algemene ledenvergadering. Inez (achternaam nog niet bekend) was er voor het eerst en heeft meteen een aardige partij mee geblazen door, daartoe uitgenodigd door de voorzitter, haar commentaar op fotowerk te uiten.

De tafels lagen weer vol met fotowerk en na een aarzelend begin kwam iedereen toch op gang om rond te lopen en het werk kritisch te bezien en te beoordelen. Het is altijd een beetje duwen en trekken om een goede positie te krijgen. Om drukte te vermijden zijn er ook leden die achteraan beginnen en dan dus ‘tegen de draad in’ lopen, maar over het algemeen geeft dat geen onoverkomelijke problemen.

Als de kaartjes ingeleverd zijn begint de bespreking. Een extra lampje voor de belichting van het te bespreken werk maakt dat iedereen de foto’s goed kan zien.

Een voor een worden de foto’s op de bok gezet en beurtelings krijgen we de gelegenheid om er iets van te zeggen. Voor de zoveelste keer valt het verschil op tussen bekijken ‘op tafel’ en ‘op de bok’. Soms is de foto op de tafel indrukwekkender, in andere gevallen komt deze op de bok beter tot zijn recht. Hoe dan ook, ik constateer dat de gemiddelde waarden van de cijfers met de tijd verandert

Feit blijft dat we in de meeste gevallen elkaars werk wel weten te waarderen. Bij de bespreking komt het praktisch niet voor dat we werk ‘de grond in boren’. Wel is de uitdrukking ‘een mooie foto’ vaak gehoord. Mijn eigen hoogste score was voor het vogeltje van Johan. Dat was een uitblinker in scherpte en compositie en daar was men het, gezien de uitslag van de wedstrijd, gemiddeld zeer mee eens. Toch was het verschil tussen de hoogste en de laagste waardering voor deze foto vier punten.

Na negen foto’s hielden we een korte pauze. Na de pauze nam Arthur even het woord om het eerste laddercertificaat uit te reiken. Dat was, het zal geen verwondering opwekken, bestemd voor Marcel. Vanaf dit moment kan iedereen aan zijn score werken door vooral mee te doen. Steeds wordt de gemiddelde ladderscore verhoogd met het gemiddelde van de laatst gehouden wedstrijd. Uiteindelijk heb je een keer de hoogste waarde en ben je ladderwinnaar.

Vanaf nu zullen we, iedere keer bij een wedstrijd, een laddercertificaat toekennen en de ladderresultaten publiceren. Bij sommige foto’s kwam weer de vraag oprijzen of een foto van een kunstwerk zelf ook als kunstwerk gezien moet worden. Enige terughoudendheid blijft daarbij geboden

Winnaars van donderdag 11 januari 2018 minimalisme

1e plaats – Marcel Batist                              8,68 punten
2e plaats – Marcel Batist                              7,95 punten
3e plaats – Marion v Nimwegen                 7.74 punten
4e plaats – Marjan Pronk                             7,73 punten
5e plaats – Anneke v Ruyven                      7,59 punten

 

Clubverslag van donderdag 11 januari 2018 minimalisme

Clubverslag van donderdag 11 januari 2018

Een generalist is iemand die steeds minder leert van steeds meer, tot hij niks weet van alles. Een specialist is iemand die steeds meer leert van steeds minder, tot hij alles weet van niks. Een minimalist is een fotograaf die steeds minder fotografeert, tot er een leeg vlak overblijft.

Dat in gedachten houdend was het een heel vreemde avond, gisteravond. Marcel verwelkomt de 23 aanwezigen met de wens een fotogeniek en gezond jaar te mogen beleven, met vooral veel gezondheid.

Hij memoreert kort dat minimalisme eigenlijk ‘de kunst van het weglaten’ is. Dat blijkt in de praktijk heel lastig, want een duidelijke definitie van het begrip minimalisme in de fotografie bestaat niet.

Aad vraagt daarop om een wat nadere toelichting van het begrip minimalisme, met het oog op de beoordeling. Marcel geeft die toelichting niet en voegt eraan toe dat het juist de bedoeling is om met de eigen maatstaven de inzendingen te beoordelen en de cijfers toe te kennen.

Een krachtige foto is niet per definitie een foto waarop veel gebeurt. Een simpele foto, met weinig elementen, kan soms een grote impact maken.

Kern van de internnetzin is natuurlijk het woordje ‘soms’. Een simpele foto met weinig elementen kan soms een grote impact maken. Dat hebben we deze avond zeker ondervonden. Sommige foto’s bevatten best veel elementen en kwamen toch minimalistisch over, andere waren heel simpel en konden we met de beste wil van de wereld niet minimalistisch noemen. Ook na gisteravond vind ik het nog erg moeilijk om het begrip minimalistisch in een definitie te vangen. Harmonie, balans en vlakverdeling zijn in mijn beleving toch wel belangrijke speelelementen in de tak van sport.

Na de bekijkronde gaan we, gezien het aantal inzendingen, meteen over tot de beoordeling en het becijferen van de foto’s. Marcel voorspelt dat het spannend zal worden. Hij verwacht dat de cijfers ver uiteen liggen en een behoorlijke spreiding zullen vertonen.

Bij de bespreking blijkt al dat hij daar gelijk in zal krijgen. Gelukkig is er een aantal foto’s dat door iedereen hogelijk wordt gewaardeerd. Ik noem bijvoorbeeld het portret van Anneke. Ik vond dat persoonlijk de topper van de avond, vooral omdat portretfotografie er in onze vereniging maar wat bekaaid vanaf komt. En dat wenkbrauwhaartje dat storend werd gevonden, was voor mij totaal geen probleem. Ik zou veel meer moeite gehad hebben met een stofje wat er niet hoort.
Andere juweeltjes waren wat mij betreft de foto van het kabelbord van Marcel en de highkey opname van de Maaslandkering, ook van Marcel. Beide foto’s muntten uit in eenvoud en voldeden wat mij betreft volledig aan het doel van de avond.
Het niveau van de avond was hoog, maar toch niet zoals we gewend zijn. Dat is af te meten aan de statistieken voor deze avond:
Het gemiddelde ligt op 6,7 en dat hebben we weleens beter meegemaakt.

Er zijn acht cijfers vier uitgedeeld, een zeer behoorlijk aantal. Aan de andere kant zijn er ook acht tienen weggegeven. Dat houdt het gemiddelde in evenwicht, maar is verantwoordelijk voor een hoge spreiding.
Je ziet dat er zelfs een foto is met een spreiding van vijf punten. Ik was daar nieuwsgierig naar en het is deze foto van Marion. Hier zijn scores van 5 en 10 uitgegeven, voor dezelfde foto!

Al met al een leerzame avond, met veel discussie en hier en daar verrassende uitslagen