Clubverslag van donderdag 24 maart 2022

Clubverslag van donderdag 24 maart 2022

 

Donderdag 24 maart stond op de clubavond van de W.A.F.V. het thema ‘wind’ op het programma. Een bijzonder thema, omdat je de wind zelf eigenlijk niet kan zien, maar de gevolgen ervan meestal wél! En wat voor een wind wordt er eigenlijk bedoeld?

Een Noorden- of Oostenwind, een hazenwind, een windvaan of een gelaten wind?

En wanneer is wind, wind? Windkracht 1 is toch ook wind! En windstil, is dat ook wind?

Een helikopter, die alles onder hem omver blaast, is dat wind, is dat turbulentie of is dat een luchtverplaatsing?

Op deze clubavond waren 20 leden aanwezig en aan de wedstrijd hadden 18 mensen meegedaan met in totaal 36 foto’s.

Klokslag 20:00 uur opende Marcel de avond. Hij memoreerde, dat er in de afgelopen weken veel storm over het Westland was geraasd, dus … succes verzekerd!

Voorts meldde Marcel, dat het uiterste inlevermoment was vervroegd naar dinsdagavond 24:00 uur. Dit geeft Ruud meer ruimte, om ons op donderdag weer te laten genieten van een mooie presentatie van onze eigen foto’s!

LET OP: Uiterste inlevermoment van wedstrijdfoto’s naar Ruud wordt dus

dinsdagavond 24:00 uur ( wafvfotografen@gmail.com ).

N.B. Alle ‘niet-wedstrijdfoto’s’ dienen naar Marcel te worden gestuurd.

 

Een ander belangrijk puntje is, dat wedstrijdfoto’s met het thema ‘Vrij onderwerp ZONDER natuur’, voortaan óók digitaal (TWEE stuks) ingeleverd dienen te worden en dus niet meer afgedrukt. Dit was blijkbaar al even zo, maar het is natuurlijk goed, om dat nog eens te herhalen!

Marcel zal ons nog een e-mail sturen omtrent de datum in ’s-Gravenzande. Deze e-mail is inmiddels verzonden en daar staat in, dat we op 3 november (een ‘tussendonderdag’) te gast zijn bij de fotoclub aldaar, waar gastspreker Marcel van Balken een presentatie zal verzorgen.
Noteer deze datum alvast in je agenda!

Over 2 weken zal de Algemene jaarvergadering worden gehouden. Marcel roept een ieder op, om goed na te denken over het reilen en zeilen van onze vereniging!
Wat vindt je goed? Wat kan verbeterd worden? Wat wil je veranderen? Heb je goede ideeën? Heb je tips? Etc. Etc.
Tijdens de ALV heb je dé kans, om je mening of inbreng naar voren te brengen. Daarna moet je misschien weer een jaar wachten!?
Dus beste leden, laat je gedachten eens lekker de ‘vrije loop’gaan en kom er mee voor de dag!

Na deze opening kwam nog een ‘schuchter meiske’ binnen met een kop thee in haar hand! Ze had géén smoes, maar wél een goed excuus, waarom ze enigszins verlaat was.

Marcel leidde deze clubavond zelf en deed dat met verve!

De eerste foto was direct al een ‘toppertje’. Een heuse ‘strandzeiler’ van Johan met mooie kleuren, veel stuifzand in een ‘bevroren’ situatie. Omdat een touwtje slap hing, vroeg een aantal mensen zich af, of het ‘karretje’ wel echt reed! Tja, dat wist Johan ook niet meer; de foto was immers al een jaar geleden gemaakt! Een mooi staaltje van selectief geheugen, toch?

De tweede foto was van Marcel zélf; een rauwe, fraaie foto van een kite-surfer; een foto zonder horizon. Marcel had deze foto vanaf een duintop gemaakt en de enige kleur (rood) was van de kite zelf. Een mooie foto, maar daar moet je wel wat voor doen! Marcel was daar 1,5 uur bezig geweest en ná deze foto dacht hij: ‘Ja, dit is ‘m’!

Het was te verwachten, maar bij een foto van Ger – een stuk water van ongeveer 1 meter breed – waren de meningen behoorlijk verdeeld. Een stuk ruw water in zwart/wit met allerlei

schakeringen én – middels een ‘dubbele laag’ – kon je toch de wind zien!!

Kees Olierook kreeg de suggestie om zijn foto met 9 windmolens te kroppen tot 5 molens met alleen de wieken en palen! Kees was daar al heel blij mee, gezien zijn opmerking:

‘Ik ben blij, dat er nog een mooi stukje in zit’!

Henk van Uffelen verraste ons met een fraaie molen, met daar omheen een wel erg blauwe zweem. Op de opmerking, of de foto niet sterker zou worden in zwart/wit, antwoordde Henk:

‘Nou, dan heb je in elk geval geen blauwe zweem meer’!

Marion had een prachtige plaat van het strand bij Monster met (door de wind) opspattend water en een brandgans, die met zijn kop naar de golven tuurde. Marion keek (van dichtbij) in zijn (of haar) achterste, om een tweede wind te trotseren! Helaas werkte die gans daar niet aan mee!

Ruud meldde (nogmaals) dat de foto’s gewoon per e-mail naar hem toegezonden kunnen worden. De HOOGTE van de foto’s moet nog steeds 1080 pixels hoog zijn!

Dit betekent, dat de hoogte ook niet MINDER moet worden dan 1080 pixels!

In 6 of 7 gevallen, heeft Ruud de inzender hierop geattendeerd.

Elke foto moet overigens óók in de hoogste resolutie worden opgeslagen!

Het kan zijn, dat je provider ‘iets’ met je foto doet, maar dat is dan veelal een instelling!

Laten we proberen om onze foto’s op de juiste manier bij Ruud in te leveren, zodat hij daar geen extra werk aan heeft!

Precies om 22:30 uur sloot Marcel deze ‘stormachtige’ avond af en groepeerden velen zich bijeen voor de ‘derde helft’!

 

Teun.

Clubverslag donderdag 10 maart 2022

Clubverslag donderdag 10 maart 2022

16 jnzenders hadden 90 foto’s ingestuurd en 19 aanschouwers gingen daar eens goed voor zitten. Omdat 5×16=80 had Marcel daar een uitleg voor. Tot dinsdag zag hij nog niet veel inzendingen en trof hij alvast voorzorgsmaatregelen.

Voordat we de series konden gaan zien en er met deskundigheid over praten, voorzag Marcel ons van het hiervoor benodigde gereedschap. Na deze introductie zijn we ook gewapend als 5 met samenhang ook volgend clubjaar op het programma komt.

WAFV is een van de laatste fotoclubs waarbij 5 met samenhang op het het programma staat, overal elders wordt dat met regelmaat gedaan. Dat wordt gedaan omdat je als fotograaf door dit thema zeer veelzijdig aan de slag kan, kleur, registratie, vorm, thema, emotie, verhalend etc, alles kan in samenhang.

Aan de hand van 5 fotos over het verval van de RK begraafplaats in Naaldwijk, illustreerde Marcel hoe je dit thema kunt aanpakken, Marcel had daartoe ook in de leden series enige voorstellen tot verbetering aangebracht.

Hoe beoordeel je 5 in samenhang?

Denk aan:

  • De kracht van de verbeelding
  • Dekt de titel de lading
  • Hoe is de ‘leesbaarheid’ van de samenhang.
  • Is er een logische volgorde, zijn de beelden uitwisselbaar?
  • Versterken de beelden elkaar?
  • Zitten er dubbele in, ontbreken er?
  • Uniformiteit in formaat, stijl, kleur etc.
  • Vernieuwend, verrassend, prikkelend.
  • Impact en zeggingskracht.

De series:

Rien – Prinsenbos.

Leuke serie met verbeterpunten t.a.v. dubbele foto, belichting, match titel en foto’s,

 

Teun -Voorjaar

: verbeterpunten in keuze titel t.o. fotos (alleen voorjaarsbloemen), gebruikte formaten, harmonie in kleur, uitwisselbaarheid.

 

Cock – Futen

Heel leuk verhaal in de serie: verbeterpunten in de uitvoering tav kleurstelling

 

Ruud -Keukengereedschap

Verassende serie met uniform zwartwit en scherptediepte. Marcel liet hier een mogelijk andere volgorde zien in een boog als alle fotos naast elkaar staan.

 

Henk – Framblij

Een uniforme serie over de aardbei van bloem tot in het bakje in rood en groen bij Framblij.

 

Kees O – houtsnijwerk

Er was veel houtsnijwerk en dat was niet helemaal uniform in beeld gebracht, nuance verschillen in de kleurstijl, verschillend formaat, niet in samenhang gefotografeerd, uitwisselbaarheid zijn hier de verbeterheidpunten.

 

Marjan – Historie

Deze historie begint met een foto van de grote kerk in Delft vanuit het vliegtuig, daarna via de deur door de kerk naar uiteindelijk het grafvan onze Willem van Oranje. Ook hier vebeterpunten in iniformiteit, en een matchende titel en er was opbouwende kritiek over de fotostandpunten.

 Het verhaal was duidelijk.

 

Wim A. The route of our energy.

Een sterke serie fotos over de weg die onze stroom aflegt van opwekking tot stopcontact. De laatste foto week af in kleur en formaat van de andere. Goed over het verhaal nagedacht.

 

Henk U – Spaakwielen

Een prachtige serie over auto’s met spaakwielen, uniform en een matchende titel. Dat het stuur ook een spaakwiel is mag beter belicht worden. Er was niet een bewuste volgorde maar met de kennis van nu…….

 

Anneke -Vistuig

Uitgaande van foto 1 was allerlei vistuig opgezocht en vastgelegd, mooi van kleur. De uniformiteit van foto 1 met de rest is een verbeterpunt alsmede de match tussen titel en inhoud en een bewuste volgorde.

 

Erik – Watervallen

Mooie platen van watervallen. De uniformiteit van foto 4 met de rest was een punt alsmede een bewuste volgorde.

 

Wim L – Spoor

Dat stond ook op een van de foto’s. Een leuke serie. Nadenken over doorvoeren van kleur en zwartwit in het kader van de uniformiteit. Ook kan een nadere studie van het portfolio zorgen voor een bewustere volgorde.

 

Johan -Gitaristen bij Waterpop

Een prachtige en krachtige serie die veel lof oogstte van de aanwezigen. Foto 1 zorgde voor de inhoudelijke discussie betreffende uniformiteit.

 

Marion -Tussen glas

Een prachtige serie over wat er allemaal tussen glas kan groeien als je het maar regelmatig niet schoonmaakt. Na veel opbouwende diskussie had ook Marion een nieuwe kennis van nu.

 

Ger -Trappen

Een serie sterke duo toon foto’s waarin de trap centraal staat. Een bewuste volgorde kan de serie versterken.

 

Marcel -Art Deco in het stadhuis van Charlerois.

Met de langste titel sloot Marcel met een sterke serie semi overzichten de avond af. Mooie foto’s met duidelijke samenhang waarvan foto 4 er boven uitstak. Hij werd wel een beetje geplaagd met de art deco tl verlichting op een van de foto’s. Kennelijk een gevolg van een blinde vlek.

 

Al met al een leerzame avond, het thema is voor herhaling vatbaar en onze leden zijn nu tot de tanden gewapend met nieuwe inzichten en kennis der materie.

Henk

 

Winnaars donderdag 24 februari 2022 vrij onderwerp

Winnaars donderdag 24 februari 2022 vrij onderwerp

 

1e plaats – Ger Sauer                               8,24 punten
2e plaats – Johan v Schie                         7.81 punten
3e plaats – Johan v Schie                         7,76 punten
4e plaats – Marion v Nimwegen                7,57 punten
5e plaats – Teun v Dijk                              7,48 punten

Clubverslag van donderdag 24 februari 2022

 Clubverslag van donderdag 24 februari 2022

 

Er was wéér versoepeld! En morgen (26 februari) wordt er nóg meer – eigenlijk alles – versoepeld! Mooie berichten toch? We mochten met z’n allen bij elkaar komen zonder 1,5 meter, zonder mondkapjes, zonder scherm boven de bar! Ook de bridgers waren er weer in grote getale. Gewoon weer gezellig als vanouds!

Ondanks de regen buiten, druppelden onze fotografen, getooid met grote fotokoffers mét fraaie inhoud, naar binnen! Want ja, het thema ‘Vrij onderwerp mét natuur’ stond op het programma en we mochten derhalve weer onze afdrukken meenemen.

De sfeer zat er al meteen goed in; alle leden – 22 vrienden en vriendinnen in totaal – verzamelden zich, al keuvelend, in een grote kring met de mooiste verhalen. Prachtig toch?

Klokslag 20:00 uur werd Wim Alsemgeest ruw uit zijn geanimeerde gesprek getrokken, om toch maar even mee te helpen, om de houtjes en foto’s op de tafels te krijgen.

In totaal verschenen er 40 foto’s op de tafels, die na het openingswoordje van Marcel beoordeeld konden gaan worden.

Marcel was zeer verheugd, dat er sinds tijden weer foto’s op de tafels stonden, met mooie pass partouts. Hij kondigde de beoordeling aan, die echter niet te lang mocht duren, zodat we voldoende tijd zouden hebben voor de bespreking.

Een hele, gezellige happening altijd, die beoordeling! Er is geen éénrichtingsverkeer ingesteld, dus je kwam wel eens een ‘spookrijder’ tegen, maar dat werd altijd met een ‘sorry’, in een goede harmonie opgelost. Sommigen waagden het al om zich uit te laten over de maker van iets fraai, zoals: ‘Zo, dit is een echte Ger!’. Marcel hield alles strak in de gaten en riep: ‘Bespreken doen we straks’ en ineens heel luid en duidelijk: ‘Nog 5 minuten’!

‘Slavendrijver’ gonsde het in de zaal.

Na de beoordeling werden alle foto’s op stapeltjes van 10 verzameld en werden de houtjes keurig opgeborgen, nadat er door een speels iemand mee ‘geschoten’ werd als een ‘revolver’. Maar op een gezellige vereniging als de onze wordt (beperkt) puberaal gedrag natuurlijk wel getolereerd!

 

Klokslag 20:30 uur kon de beoordeling beginnen.

Marion mocht de avond leiden en zij deed dat voortreffelijk, als zijnde een echte ‘schooljuf’!

Marion had voor deze gelegenheid een aantal standaard vragen in gedachten genomen, zoals:

Is dit een 10 waard?

Wat vind je van de kleuren?

Wat zou je anders gedaan hebben?

Stel, dat het jouw foto zou zijn, wat zou je er dan nog aan doen? ‘Ja maar, het is mijn foto helemaal niet!’, luidde het antwoord!

Uiteraard gaf Marion ons weer een aantal tips mee:

Probeer het hoofdonderwerp niet in het midden te plaatsen, maar op een snijpunt van ‘derden’

‘Rommel’, vlekjes, e.d. bij de randen, moet je opruimen (selecteren en opvullen!).

Probeer foto’s niet té krap te kaderen.

Gebruik een vignet nooit te sterk en zeker niet om iets in een hoek weg te halen.

Durf te kroppen!

Papier om de foto’s op te plakken is o.a. verkrijgbaar in Monster bij het ‘hobbywinkeltje’ in de Zeestraat. De mevrouw aldaar is wel wat ‘pinnig’, maar pint zelf niet; dus contact betalen.

Voordat we er erg in hadden, was het 21:00 uur en waren er 10 foto’s besproken. Pauze dus!

Onder het genot van iets vloeibaars rolden vele geanimeerde gesprekken over de statafels.

Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter, dat we bij de W.A.F.V. niet alleen ‘fototoestelletjes’ hebben, maar zelfs iemand, die de helft is van een ‘fotostelletje’ (zonder toetje dus)!

Dit heeft vele voordelen; samen erop uittrekken is ideaal natuurlijk! Je wordt nooit ‘opgejaagd’, integendeel! Maar ook ’s-avonds samen je foto’s bekijken en beoordelen is natuurlijk bijzonder praktisch én leuk.

 

Na de pauze moesten nog 30 foto’s besproken worden.

Ger had zich laten inspireren door ‘Naieve Schilders’;

Een vorm van beeldende kunst, meestal schilderkunst, die gekarakteriseerd wordt door een naïeve en soms kinderlijk aandoende manier, waarop het onderwerp wordt uitgebeeld en de technieken worden gebruikt. Dit genre wordt tegenwoordig heel serieus genomen en er zijn zelfs opleidingen in te volgen. Op de foto van Ger was o.a. het ‘spoortunneltje’ bij Hoek van Holland te zien, waar een olifant zich doorheen probeerde te ‘wurmen’, terwijl een GROTE aap op de voorgrond toekeek. Een leuke compositie, maar je voelt, dat er iets niet klopt, maar dat is niet erg.

Johan baarde opzien met zijn prachtige samengestelde foto van een afscheid in een kerk onder toezicht van een ‘engel’. Johan had er echt veel werk van gemaakt en had daar wel 3 avonden aan besteed!

Anneke verraste ons met een foto van een warenhuis in Aken. Je kon er werkelijk alle kanten mee uit en de foto in elke richting neerzetten. Zo kon je er een plafond in zien, een luidspreker, of een enorme diepte.

Een aardige vondst wellicht was dat iemand aan beide zijden van het karton een foto had geplakt! Tja, welke foto telt dan mee in de beoordeling? Of dacht de maker er dubbele punten mee te scoren?

De laatste foto van de avond was een ‘echte Ger’. Een paard en een dame vormden een hechte eenheid, alsof ze met elkaar in gesprek waren. Genomen bij de ranch van Olsthoorn aan Galgenweg in Naaldwijk, toen Ger ‘toevallig’ een keer langs kwam en ‘toevallig’ ook nog zijn camera bij zich had! Nou ja, hoe eenvoudig kan het zijn!

 

Precies om 22:38 uur sloot Marion – onder groot applaus door en voor iedereen – de avond af.

Al met al een avond met heel veel mooie foto’s van een behoorlijk niveau!

 

Maar de avond was nog niet om! Velen verzamelden zich rond een groot carré van tafels, om nog even gezellig na te genieten van de mooie en leerzame avond. Uiteraard met een drankje én met nootjes (ook zoutloze) die Karin speciaal voor deze gelegenheid had meegenomen! Waarvoor dank Karin !!!

 

Teun.