Winnaars donderdag 26 oktober dier zonder kop

Winnaars donderdag 26 oktober dier zonder kop

1e plaats – Ger Sauer                     7,58 punten
2e plaats – Marcel Batist                 7,47 punten
3e plaats – Teun v Dijk                    7,40 punten
4e plaats – Anita Herbert                7,32 punten
5e plaats – Ed Hendriksen             7,26 punten

Clubverslag 19 oktober 2023: Presentaties AV Groep

Clubverslag 19 oktober 2023: Presentaties AV Groep

Er zijn deze avond 22 aanwezigen die de 18 door Marcel aangekondigde AV’s gaan bekijken.

De AV’s zullen gemiddeld een minuut of 3 lang zijn en zeer divers qua inhoud. Onder de 22 aanwezigen is een nieuw gezicht te bespeuren, Ferenc Szabo uit Hongarije. Welkom Ferenz. Lásd még a szövegben.

Helaas verstierde de geluidsinstallatie de gemoedsrust van onze voorzitter, en na enig oponthoud beginnen we de avond.

Hieronder volgt een beschrijving van het aanbod per AV-maker.

 

Henk U trapt de avond af met “Tussen de bomen”. Te zien zijn paddestoelen, bospaadjes en een kabouter. Zijn volgende AV is “Ik zie de zee” op basis van een gedicht van Frank Eerhard. In zijn derde AV wordt ons onder de titel “Rimbula” duidelijk wat Jim is overkomen in de jungle. In zijn AV “Norwegian waters” zien we de inhoud die je bij de titel kan verwachten. En als laatste zien we “Ripples in the sand”, op basis van het gelijknamige nummer van Hans Zimmer.

Anneke laat in “Malaika” een optreden van Angelique Kidjo versmelten met het concertgebouw in Luxemburg. In haar tweede AV stelt ze zich dapper kwetsbaar op met een inkijk in haar familie foto album onder de titel “De Zussen”. Foto’s ontroeren.

Ger begint in de “Kathedraal van Reims”, zocht het daarna ver in Vietnam in de “Paradise Cave”, een grot die in 2015 is ontdekt. Vervolgens weer dichtbij in het Westland met “Greenhouse Reflections”, waar in de overgangen goed door de muziek worden bepaald. Mike Oldfieds nummer Shadow on the wall inspireerde hem tot het 10 jaar verzamelen van schaduwen op muren.

Marcel opent met “Natuurlijke abstractie”, een aaneenschakeling van vormen door de natuur bedacht met een abstract karakter. In “Ruiming aanstaande” rijgen fraaie beelden van de RK begraafplaats zich aaneen tot een autobiografisch protest. Hoelang ligt opa hier nog?. Tussen de glazen gevels vind je fraaie vormen die inspireren tot “Parallel Universum”. Zijn AV “Laag bij de grond” begint wonderlijk met de zang van een vogel hoog in de boom, maar daarna een keur aan paddestoelen foto’s in wonderlijk sferen en kleuren.

Kees leerde ons wat “Een oude makelaar”  is en een deurnaald. Een rustige AV over een rondboogpoort. Daarna volgde de “EU gebouwen in Brussel”, toepasselijk op zijn Europees aangekondigd. “Dieren Duo’s” besluit zijn bijdrage deze avond. Op spitsvondige wijze vloeit het ene duo over in het ander. Hij heeft hier oog in en voor.

Het is een interessante, vermakelijke en onderhoudende avond geworden. We leren dat onderwerpen niet groot hoeven te zijn, dat tekst inspireert tot beelden, dat een telefoon ook inhoudelijk sterke foto’s kan maken en een goed onderwerp staat ook gewoon in je boekenkast. Een goede audio maakt een video tot een beleving. We weten ook allemaal dat Fotograferen schrijven met licht betekent en daar waren vanavond sterke voorbeelden van te zien. Dank aan de AV groep.

Klubbeszámoló 2023. október 19.: Előadások AV Group

Ma este 22 résztvevő lesz, akik megnézik a Marcel által bejelentett 18 AV-t.

Az AV-k átlagosan körülbelül 3 percesek lesznek, és tartalmukban nagyon változatosak. A 22 résztvevő között van egy új arc, Szabó Ferenc Magyarországról. Üdvözöljük Ferenz.

Sajnos a hangosítás elrontotta elnökünk nyugalmát, és némi késéssel elkezdjük az estét.

Az alábbiakban az AV-gyártónkénti ajánlat leírása található

Henk U a “Between the trees” című dallal indítja az estét. A kiállításon gombák, erdei ösvények és egy gnóm látható. Következő AV-je az “I see the sea” Frank Eerhard verse alapján. Harmadik AV-jében, “Rimbula” címmel, világossá válik számunkra, mi történt Jimmel a dzsungelben. AV “norvég vizeken” látjuk a címmel várható tartalmat. És végül látjuk a “Ripples in the sand” -t, Hans Zimmer azonos nevű dala alapján.

A “Malaika”-ban Anneke egyesíti Angelique Kidjo előadását a luxemburgi koncertteremmel. Második AV-jében bátran sebezhetővé válik, betekintést nyer a “The Sisters” című családi fotóalbumába. A fényképek mozognak.
Ger a “reimsi székesegyházban” kezdi, majd messze Vietnámban keres a “Paradise Cave” barlangban, amelyet 2015-ben fedeztek fel. Aztán zárjuk újra Westlandben a “Greenhouse Reflections”-szel, ahol az átmeneteket jól meghatározza a zene. Mike Oldfied Shadow on the wall című dala inspirálta arra, hogy 10 évet töltsön a falakon lévő árnyékok gyűjtésével.

Marcel a “Natural Abstraction”-nal nyit, a természet által kidolgozott, absztrakt karakterrel rendelkező formák sorozatával. A “Selejtezés közelgőben” az RK temető gyönyörű képei önéletrajzi tiltakozássá állnak össze. Mióta van itt a nagypapa? Az üveghomlokzatok között gyönyörű formák találhatók, amelyek inspirálják a “párhuzamos univerzumot”. AV “Low to the ground” csodálatosan kezdődik egy madár dalával magasan a fán, de aztán különféle gombafotók csodálatos hangulatban és színekben.

Kees megtanította nekünk, mi az a “régi ingatlanügynök” és egy ajtótű. Csendes AV egy kerek ívkapu felett. Ezt követte az “EU épületei Brüsszelben”, amelyet európai szinten jelentettek be. Az “Animal Duos” ma este fejezi be hozzászólását. Okos módon az egyik duó átfolyik a másikba. Van szeme ehhez.

Érdekes, szórakoztató és szórakoztató estének bizonyult. Megtanuljuk, hogy a témáknak nem kell nagynak lenniük, hogy a szöveg inspirálja a képeket, hogy a telefon erős fényképeket is készíthet, és egy jó téma is csak a könyvespolcon van. A jó hang élménnyé teszi a videót. Azt is mindannyian tudjuk, hogy a fényképezés azt jelenti, hogy fénnyel írunk, és erre ma este erős példák voltak. Köszönet az AV csoportnak.

Henk

 

 

winnaars donderdag 5 oktober Vrij onderwerp

winnaars donderdag 5 oktober Vrij onderwerp

1e plaats – Ron Petterson                    8,20 punten
2e plaats – Ger Sauer                          7,80 punten
3e plaats – Ed Hendriksen                   7,73 punten
4e plaats – Ger Sauer                          7,67 punten
5e plaats – Wim Alsemgeest                7,60 punten
5e plaats – Ron petterson                    7,60 punten

 

Clubverslag van donderdag 5 oktober 2023 vrij onderwerp

Clubverslag van donderdag 5 oktober 2023 

Wedstrijd ‘Vrij onderwerp’ op de bok!

En … zowaar weer een wedstrijd, waarbij de foto’s keurig afgedrukt en verpakt in een bijpassende passe partout ingeleverd konden worden.
Vanaf kwart voor acht kwamen de leden met hun fraaie afdrukken binnenlopen en probeerde iedereen – zo stiekem mogelijk – hun creaties ondersteboven op de tafels te krijgen. Niemand mocht immers nu al weten wie, welke foto had meegenomen!? Natuurlijk niet!

Maar na al die spannende momenten was het ijs toch ook weer direct gebroken en was het ‘gezelligheid’ troef: Bakkie doen, Bijkletsen, Babbelen, Bomen, de Bok klaar zetten, Bonnetjes uitdelen, Balpennen uitdelen, etc. etc.

Kees Olierook maakte alvast van alle foto’s plaatjes voor zijn archief.

Er waren 17 leden aanwezig en in totaal waren er 28 foto’s ingeleverd.

Marcel heette ons allen welkom en memoreerde, dat het aantal inzendingen wel eens 40 was!

Dan valt een aantal van 28 toch een beetje tegen, niet waar? Maar ja, een aantal mensen had zich afgemeld en Wim L. had verzekerd, dat deze avond de aller-, aller-, allerlaatste avond zou zijn, dat hij afwezig was om te oefenen voor de musical. Maar ‘musicalsterren’ krijgen heel vaak wél vervolgrollen, wedden!?

Tenslotte attendeerde Marcel ons op de interessante AV-avond over 14 dagen; op 19 oktober dus!

Hierna bewoog de menigte zich tussen – en om – de U-vormig opgestelde tafels, om hun cijfertjes uit te delen. Marcel behoefde maar één keer te roepen:
‘Geen discussie bij de foto’s!’.

 

Rond half negen kon de fotobespreking beginnen en wel onder deskundige leiding van Marion, die als een echte ‘schooljuf’ bij de ‘bok’ paradeerde!

 

Ron
De eerste foto was zeker niet de minste, integendeel! Een mooie sfeervolle foto naast een (donkere) trap. Het onderwerp is niets, maar het licht is perfect! Een beetje mysterieus, een beetje spookachtig! Sommigen vroegen zich af, waar het lijk zou liggen! Achter de plantenbak misschien? Ron had deze foto ergens in Barcelona genomen en gemaakt door een klein luikje. Zo zie je maar weer, dat nieuwsgierigheid loont!

Ook Ron’s tweede foto mocht er zijn! Een brede corridor in een Kathedraal in Barcelona. Door de lichtinval aan de linkerkant werd je zomaar de foto ingezogen! Geen opmerkingen dus? Nou, volgens een enkeling had het invallende licht een ‘ietsje pietsje’ minder gemogen. Maar Ron, het was gewoon een prachtige plaat!

Ger
Maar ook de 2e foto mocht er zijn hoor! Een gezicht met grote vlekken, alsof iemand in de modder had gelegen. Maar nee, het was een dubbelopname (2 foto’s over elkaar heen) van Ger, die wat had zitten experimenteren met een dubbeldruk, met een lichtverhouding van 50/50, 60/40 of wat dan ook. Hij had gespeeld met maskers en met ‘gummetjes’.
Ger had een portret gecombineerd met een roestplaat, die hij nog overhad van ons uitje bij de Hembrug. Resultaat; een heel mooi beeld!

Zijn tweede foto vertoonde gelijkenis met een Escher. Heel … ja héél veel opvliegende vogels, waar Ger behoorlijk aan ‘gesleuteld’ had met minimaal Photoshop 5.0! Heel veel details, je ziet telkens weer meer en alles scherp! Hiervoor was Ger in de Oranjepolder in Maasdijk geweest!

Henk van Uffelen

De 3e foto was een vierkant met heuse rolmops of rolmoppen? Maar zéker geen Hollandse Nieuwe! Weliswaar een beetje flets, niet helemaal scherp en het geheel had wat pittiger en groter gemogen. De kleurtemperatuur bleek niet OK te zijn, hetgeen Henk verklaarde met de woorden: ‘Klopt, maar die beesten liggen daar ook al veel te lang te liggen!’ Henk kwam dit tegen bij een haringkar in Maassluis. Toch wel dapper om zoiets in te leveren, toch?

De 2e inzending van Henk was een dame met zwarte handschoenen aan, die je aankeek door haar zwarte haren. Een mooie foto met een stoere pose! Haar linkerarm had er voor de helft af gemogen, omdat haar rechterarm (voor de lezer dan) er ook maar voor 50% op stond. Maar wie durft zoiets?  In zwart/wit zou deze foto nóg sterker zijn geworden. Henk had deze foto gemaakt vanaf een oude dia!

Wim Alsemgeest 
‘Compositie in oranje’, zo zou je de volgende foto kunnen noemen. Het was een foto van de oranje glasplaten van een Metrostation in Maassluis. Het oogt een beetje rommelig, maar er zit een gelaagdheid in, een weerspiegeling en … heel stoer … het bevestigingspunt, waaraan die glasplaat hangt! Dus Wim, toch een mooi plaat!

‘Ringen in geel’, tja, zo kon Wim’s tweede foto genoemd worden. Maar, waar keken we naar?
Een prachtige foto met mooie kleuren geel; zelfs het grijs links had nog geel mogen zijn!
Maar wat was het nou? Nou, het was een heuse ‘plee-foto’ en Wim had dit gezien tijdens onze werkavond in Kijkduin. Hij moest naar ’t toilet en zag daar in het kamertje mooie gele wanden en 2 fraaie hanglampen (de ringen). Hierna even de foto ondersteboven draaien en ‘even’ de kabeltjes wegpoetsen en zie daar: een schitterende foto! Goed gezien Wim!

Adriaan
Foto 5 stond alweer op de bok en kreeg de titel ‘Groeten uit Duitsland’ mee. Hierop waren te zien: een rij fraaie huizen, een kerkje en een wit, lang en breed pad ervoor.
Er zouden regendruppels op te zien zijn, maar dan moest je wel heel goed kijken. Oh, dan zal het wel weer droog geworden zijn, klonk het droogjes vanuit de zaal. Het witte pad doet afbreuk aan de droefgeestigheid van de foto, het was te dominant aanwezig en het loopt de foto uit. Wat is eigenlijk het onderwerp van de foto? Adriaan had deze foto gemaakt in het Belgische Sint-Niklaas.

Adriaan’s tweede foto vertoonde een ruïne van een kerk zonder dak. Middenin stond een beeld, maar dat had best wat nadrukkelijker mogen zijn, als dat het onderwerp zou zijn. Want wat is het onderwerp in deze foto; het mooi verlichte geveltje of het beeld? Als tip werd nog meegegeven, om het groen uit de ramen in de achtergevel van de kerk weg te poetsen.

Kees Olierook

‘Tja, wat zal ik hier van zeggen’, sprak de ‘commentator’ van de 6e foto. Een soort grijsachtige, silhouet-achtige roos en ontstaan door kleine gaatjes in een gevelbeplating. Jammer genoeg liepen ‘enkele gaatjes’ van ‘enkele blaadjes’ de foto uit. Het lijkt wel een negatief, maar dat is positief bedoeld! Kees had dit waargenomen bij een lisianthus-kwekerij aan de Casembrootlaan in Poeldijk; in de volksmond ‘kaas en broodlaan’ genoemd. Anneke wil deze foto wel boven haar bank hangen. Als Anneke en Kees het niet eens worden over de prijs, gaat ze er zelf wel een schieten!

De tweede foto van Kees was een trap met een fraai lijnenspel, alleen was de paal misschien te massaal aanwezig. Deze foto was naar beneden toe gefotografeerd. Verrassend was dat de foto sterker werd door hem een kwartslag te kantelen!

Anneke
De volgende foto was een damhert – met een fraaie weerspiegeling – die water dronk uit een meer. Had Anneke niet een stapje naar links kunnen doen, om die GROTE steen ‘los’ te krijgen van het beest? De foto zal wel in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) zijn gemaakt en daar heb je tijd zat, omdat die beesten daar erg gewend aan mensen, dat ze ‘gewoon’ ongestoord blijven drinken, als een fotograaf rustig een stapje opzij wil doen. Maar nee, Anneke was dit hert tegengekomen in Denemarken en dat zijn inderdaad zeer snelle beesten en dus was er geen tijd, om daar een ander standpunt in te nemen! Waarvan acte!

Tip: Als iemand naar de AWD wil, dan kun je het beste naar de parkeerplaats Zandvoort
 Zuid gaan. Daar is het goedkoop, rustig (tenzij Max Verstappen daar rondjes rijdt) en je struikelt daar over de herten.

Anneke was ook in Luxemburg geweest en kwam thuis met een foto met 2 rode verbonden gebouwen. De grijze strook én de schuine witte strook (een leuning!?) hadden weggelaten mogen worden.

Kees van Leeuwen 

Foto acht was een stadje in een heuvelachtig landschap met een veld buxussen, rode bussen en een mooi uitzicht. Een mooie overzichtsfoto met een invoerende lijn en gemaakt in Lissabon.

Voor zijn tweede foto was Kees heel dicht bij huis gebleven; 2 kassen met beide een mooie spiegeling in het water ertussen. De foto was echter nog sterker geworden door een mannetje op een brug, achterin de foto.

Ed
Marion betitelde de volgende foto met ‘Beest’. Een ‘gewaagde’ opname met 2 – bijna in elkaar gevlochten – pelikanen snavels. Wijd opengesperd in mooie driehoeken. Een leuke foto met een geslaagde compositie! Toch nog maar een opmerking? Jawel, die 2 witte vlekjes hadden best verwijderd mogen worden!

Ed’s tweede foto was een stenen wenteltrap in een toren ergens in Frankrijk en dus niet in een put, wat een enkeling dacht. Eric wist ook nog zeker, dat ’t niet in een kasteel was, gezien de draaiing van de trap! Een mooie compositie en mooie kleuren. Vooral de kleuren rechtsboven vielen in positieve zin op!


Henk Meijer

Een mooie natuurfoto met fraaie weerspiegeling ergens in Frankrijk. Weliswaar een beetje flets; de lichte kleuren hadden verzadigder mogen zijn, of wel, die hadden wel wat opgekrikt mogen worden.
Gewoon een ‘Rooie klodder’! Een abstracte foto met veel kleur erin, maar waar keken we naar? Henk had gewoon een boodschappenwagentje op de bodem van het Meer van Geneve gekiekt! Leuke foto, alleen dat witte vlekje had je toch nog wel even weg kunnen halen, Henk?

Anita Weeber
De titel van dit pronkstuk werd ‘Het slot’. Iemand vond dat het slot iets té modern was, maar anderen vonden dat juist prachtig, omdat er zo meer contrast in zat, zoals oud en nieuw, blauw en geel. Een goede compositie en strategisch in beeld gebracht en in een perfecte passe partout. Waar genomen? Anita had dit bij de Hembrug waargenomen!
Foto twee van Anita was een damhert in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Na de (opbouwende kritiek van een vorige keer) had Anita dit beest nu in het midden geposteerd met veel natuur eromheen. Ze had dan ook ruim de tijd om goed aan te leggen, want het was een ‘dom hert’.

Marcel
Een mooie gletscher of ijswand? Een abstract beeld in paars? Een acopalyptische voorstelling met paarden? Een bliksemschicht, vanuit een roze vlak aan de bovenkant van de foto, die neerdaalt op de aarde, die volgens enkelen er wel af had gemogen? Niets van dit alles. Marcel had een foto gemaakt van een fraai stuk ijs! Gewoon prachtig!
Marcel is (nog steeds) geïnspireerd door Karel Willink, een belangrijke Nederlandse kunstschilder van het magisch realisme, een schilderstijl, die met licht, kleur, vorm en diepte een vervreemdende sfeer schept. Een abstracte foto van een vlammende en spannende combinatie die, aangevuld met kleine Afrikabewoners, een savanne-achtig tafelreel opleverde! Die Karel zou dit zomaar geschilderd kunnen hebben!

Johan
Een mooie compositie van een kleurrijk landschapje in (of op?) Madeira in een mooie verzadiging. Het commentaar van Johan? ‘Laat ik ook eens een natuurfoto inleveren’.
‘Dame met de zwarte ogen’ is een mooie titel van een mooie foto, toch? Alsof de dame regelrecht uit de kolenmijnen was gestapt, althans, volgens een ‘kenner’ in de zaal. Had dat ‘meiske’ blauw geslagen ogen of zat ze in een bordeel? ‘Op de bok’ kwam deze foto beter over! Een confronterend én krachtig portret en Johan had de foto genomen bij Fotofair; het enige grote foto- en video evenement in de Benelux

Marion
Marion verblijdde iedereen met een prachtige groene kikker, die zich vasthield bovenop een paaltje. Echt een juweeltje! En zo’n kikker maakt een mooi geluid zeg, niet dat dat uit de foto kwam, maar Marion deed dat gewoon perfect na! Helaas verstond niet iedereen dat, dus herhaalde Marion die geluiden nog maar een keer, tot grote hilariteit in onze zaal en omstreken! Een prachtige foto, die in Suriname was gemaakt.
Ook Marion’s tweede foto kwam uit Suriname! Een prima plaat van een (bos)uil, die wel bijzonder guitig uit zijn (of haar) oogjes keek! De vogel zat op een afrastering van gaas, waarvan alleen de bovenste ‘draadjes’ zichtbaar waren. Deze Surinaamse- of Holenuil kwam Marion tegen in Zanderij in Suriname.

Keurig op tijd sloot Marion de avond af en kon de derde helft op tijd beginnen.
De algemene indruk was, dat het niveau van de foto’s hoog was.

Teun

Pages:«1234567...23»