Clubverslag van donderdag 30 september 2021

Clubverslag van donderdag 30 september 2021

Marcel opent kort na achten de avond met de mededeling dat dit een ‘speciale avond’ is. We gaan

kijken naar een proces, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: “Hoe is het eindresultaat van

een foto tot stand gekomen?”

Hiertoe was een oproep gedaan aan de leden om van een foto zowel de ruwe versie, dus direct uit de

camera, en de bewerkte versie in te leveren. Helaas hebben hieraan slechts drie leden meegewerkt,

dat viel eigenlijk een beetje tegen.

De avond is in een aantal hoofdstukken opgedeeld:

 1.  

Marion houdt een voordracht met lichtbeelden over het bewerken van foto’s met als

ondertitel “Wat wil ik vertellen?.

Ze houdt dat verhaal aan de hand van een drietal foto’s, op drie locaties gemaakt.

Daarbij laat ze duidelijk zien dat zowel Lightroom, als Photoshop in staat zijn om precies bij te

houden welke bewerkingen op een foto worden toegepast. Aan de hand van die ‘historie

lijst’ laat ze zien hoe ze tewerk is gegaan. Ze switcht daarbij regelmatig van Lightroom naar

Photoshop en terug. De foto’s ondergaan duidelijke verbeteringen, soms zelf spectaculair!

Aan het eind bekent ze: “Een avond fotoshoppen is net zo leuk als een avond naar de kroeg!”.

Merk op dat naast de bewerkingen, ook de formaatverhouding is veranderd.

 1.  

Marcel houdt vervolgens een lezing over het maken van samengestelde beelden. Hij geeft

van drie foto’s het ontstaansproces weer en begint bij een eenvoudig voorbeeld waarbij slechts twee foto’s

zijn gebruikt om het eindresultaat te bereiken.

De achtergrond wordt in dit geval gevormd door een foto die tijdens een werkavond van gekleurde

vloeistof is gemaakt, de voorgrond een beeldengroep.

Het resultaat is buitengewoon boeiend.

Bij de tweede foto, ook gemaakt met twee verschillende beelden, is een portret op een bijzondere

manier in een ijsberg achtergrond gezet.

De titel: Bevroren angst.

Bij deze foto laat hij in 13 beelden zien hoe hij tot dit resultaat is gekomen. Van delen van een foto kopiëren

tot stukjes van een andere foto abstraheren en op de juiste plaats plakken. Eenlangdurig proces, met een

indrukwekkend resultaat onder de naam: Het belastingmonster.

De derde foto, getiteld Het rendez-vous is uit negen onderdelen samengesteld,

die in totaal uit vijf foto’s komen. Een fotografisch kunststukje waar acht uur

arbeid in is gaan zitten.

Er is veel creativiteit en vernuft voor nodig om dit te bereiken.

 1.  

Na de pauze legt Henk van Uffelen uit hoe hij met Affinity Photo 1 van deze dame

Dit heeft gemaakt. Een heldere uitleg met een heel bijzonder resultaat, dat overigens

ook met Photoshop of een ander vergelijkbaar fotobewerkingsprogramma te

bereiken zou zijn.

 1.  

Marion praat over het optimaliseren van foto’s en vraagt zich af:

Welk effect wil je bereiken

Wat wil je zeggen met deze foto.

Ze doet dat aan de hand van een paar foto’s, waaronder een ‘industriële’ foto van Wim

Alsemgeest. Ook hier komt de historie-lijst om de hoek kijken en dat blijkt een handig

hulpmiddel te zijn om te tonen hoe en op welke manier de foto’s bewerkt zijn. Ook toont ze

aan dat er soms niet zo heel veel voor nodig is om een foto te verbeteren; het maken van

een uitsnede kan al een enorme verbetering betekenen. Bij de laatste foto is niet alleen iets

aan het contrast en de kleur gedaan, maar is de foto ook gespiegeld voor een beter resultaat.

 1.  

Tenslotte toont Marcel nog een paar foto’s van clubleden. Hij heeft met Wim Alsemgeest aan

tafel gezeten om deze foto te bewerken tot dit resultaat is ontstaan. Een

spectaculaire verandering met een schitterend eindresultaat. Marcel heeft duidelijk uitgelegd welke tussenstappen nodig waren

om dit resultaat te bereiken. Bij de foto van Arthur, gemaakt van het stadhuis in Zierikzee, was hij verbaasd over het feit

dat van dit jpg-plaatje dit door Arthur gemaakt was. Kennelijk had het originele jpg-tje

meer in zich dan Marcel vermoedde. Toch was er nog een verbetering mogelijk, zie hier.

De foto is minder rommelig geworden en komt veel rustiger over.

Tenslotte is er nog de foto van Johan

Johan zelf was helaas niet aanwezig, maar de serie foto’s die hij aangeleverd had leverden voldoende

inzicht in het makingsproces. Er waren (stukjes van) vijf verschillende foto’s voor nodig om dit geheel

samen te stellen, met bovenstaand heel bijzondere resultaat. Johan blijkt een kunstenaar met

Photoshop , en dat met een laptop, zittend op de bank. Een bijzondere prestatie.

Volgende keer, 14 oktober, houden we een wedstrijd ‘Vrij onderwerp’. Twee foto’s per lid, afgedrukt

op papier. Bij deze wedstrijd zijn geen beperkingen, alles mag als onderwerp dienen en je mag deze

vrij bewerken. Wellicht dat ‘The making of’ een creatief idee voor deze wedstrijd heeft opgeleverd.

Arthur Palache

 

Winnaars donderdag 16 september 2021 Leegte

Winnaars donderdag 16 september 2021 Leegte

1e plaats – Marcel Batist                        8,00 punten
2e plaats – Henk v Uffelen                     7,75 punten
3e plaats – Ben v Elswijk                       7,55 punten
4e plaats – Ger Sauer                            7,45 punten
5e plaats – Wim Alsemgeest                 7,35 punten
5e plaars – Marcel Batist                       7,35 punten

Clubverslag van donderdag 16 september 2021

Tot zijn vreugde constateert Marcel in zijn openingspraatje dat we ‘boven de limiet’ zitten. In

verband met de huidig nog geldende corona-maatregelen is er officieel ruimte voor 20 personen en

we zijn met z’n eenentwintigen. Maar hij zegt er onmiddellijk bij ‘dat we er niet moeilijk over doen’.

We gaan dus niemand naar huis sturen. In tegendeel, het is verheugend dat de avond weer een

brede belangstelling heeft.

Leegte is wellicht een van de moeilijkste onderwerpen die we op de lijst hebben staan. Er zit verschil

tussen ‘leeg’ en ‘leegte’. Leeg duidt in het algemeen op ‘niet gevuld zijn;, terwijl voor leegte een flink

aantal begrippen geldt:

 1.   een grote onvoldaanheid;
 2.  gaping;
 3. gat;
 4. gemis;
 5. het niet gevuld zijn;
 6. hiaat;
 7. holle ruimte;
 8. holte;
 9. ijdelheid;
 10. ijlte
 11. inhoudsloosheid;
 12. lacune;
 13. ledige ruimte;
 14. ledigheid;
 15. leegheid;
 16. leemte
 17. lege ruimte;
 18. loze ruimte;
 19. niet gevulde ruimte;
 20. ongevulde plaats
 21. Aldus een Nederlandse encyclopedie. En maak daar dan maar eens een foto van…

  Marcel memoreert nog even aan hetgeen we over veertien dagen gaan doen. Die avond staat in het

  teken van ‘The making of…’ en laat zien hoe het verbeteren van foto’s in z’n werk gaat. We doen een

  oproep aan jullie om een foto op te sturen waarover je, na de bewerking, eigenlijk nog steeds niet

  tevreden bent.

  Hij wil dan graag het RAW-bestand én jouw foto met eindresultaat ontvangen.

  Marion en Marcel zullen (afhankelijk van de hoeveelheid ingeleverd werk) een keuze maken. Zij

  zoeken foto’s waarvan de maker denkt dat er nog wat aan verbeterd kan worden.

  Stuur de foto’s zo snel mogelijk naar marcel@marcelbatist.nl.

  Dan volgt de schouwing van het voor deze wedstrijd ingezonden werk. We bekijken de foto’s met

  een ‘leeg muziekje’. Vervolgens gaan we deze foto’s in volkomen stilte nogmaals zien en beoordelen.

  Met Marion als spreekstalmeester bespreken we de eerste serie foto’s. Na de pauze bespreken we

  de rest.

  Opvallend is dat door een groot aantal mensen niet de mogelijkheden van ons projectiesysteem

  wordt uitgebuit. We projecteren op een scherm dat ingericht is op een afbeeldingsverhouding van

  16:9. Dat betekent dat, als een ander format wordt aangeleverd zoals 4:3 of 3:2, het scherm niet

  volledig is uitgelicht en er grijze randen aan de zijkanten ontstaan.

  Bij sommige foto’s wordt zelfs duidelijk aangegeven dat ze sterk verbeteren als wél van het 16:9-

  formaat gebruik zou zijn gemaakt. En laat het duidelijk zijn, ELK programma dat gebruikt wordt op

  foto’s te bewerken is in staat om de verhoudingen aan te passen. Verdiep je er eens in en kijk of dat

  de volgende keer niet beter kan.

  Arthur

Clubverslag van donderdag 2 september 2021

Clubverslag van donderdag 2 september 2021

Het was, na de volkomen verregende zomer, weer een verademing om de leden van de WAFV bij

elkaar te zien. Lachende gezichten verraadden dat ik niet te enige was die er zo over dacht.

Verheugend is dat we drie nieuwe leden kunnen verwelkomen:

Marja Verbaan, hier in gesprek met Ger Sauer, is als lid opgenomen.

Verder is Remco vd Berg weer lid geworden. Hij was in het verleden al lid.

Wegens een verhuizing heeft hij opgezegd, maar nu woont hij weer in Honselersdijk en is hij weer lid

geworden.

Welkom terug dus.

Als derde lid mogen we Ruud Mulder begroeten, maar hij was gisteravond niet aanwezig.

Marcel opent de avond om 20:12 uur met enkele woorden van welkom in deze tweede helft van

 1. Hij merkt nog op dat enkele leden nog met vakantie zijn, waaronder Anneke, onze

penningmeester/secretaris.

Een aantal leden had zich bij Marcel gemeld om eigen werk te presenteren. Dat staat 28 oktober ook

nog een keer op het programma. Op 9 september is er een werkavond in het Prinsenbos. Daar zal

nog een apart mailbericht over verstuurd worden.

Marcel bijt het spits af met een presentatie waarvan de foto’s zijn gemaakt in de Overasseltse

vennen, natuurgebied De Bruuk bij Groesbeek en de Ooipolder bij Berg en Dal.

We zien zeer fraaie natuuropnamen met afwisselende beelden. Er zijn overzichten,

afgewisseld met macro-opnamen. Het is goed dat bij sommige foto’s een verklaring wordt

gegeven, het is niet altijd duidelijk wat we zien. Maar na zo’n verklaring wordt het

duidelijk. Bijzonder zijn de dubbelopnamen, waarbij de meeste al in de camera zijn

gemaakt. Een heel bijzondere tak van sport!

Daarna is het Henk van Uffelen die aan het experimenteren is geweest met portretten. Zijn wekwijze was

een kopie maken, omzetten in zwartwit. Deze opname wordt dan gedubbeld met een negatief. Je

houd dan precies niets over, maar door dat negatief iets te verschuiven of iets te blurren,

ontstaan heel bijzondere afbeeldingen, die in sommige gevallen doen denken aan krijttekeningen.

Na de pauze is het Marja die een vijftal foto’s durft te vertonen.

Ze geeft er ook een korte toelichting  bij. We zien foto’s van bijzondere diversiteit: een landschap,

een in Zeeland gemaakte foto en een bloem die van voor tot achter scherp is en gemaakt is

met behulp van focusstacking. Fraaie foto’s, ik ben benieuwd naar meer!

Kees Olierook laat een serie foto’s zien van het Raadhuis van Aken. Een bijzonder

gebouw dat al heel leng bestaat en aan de hand van foto’s geeft Kees een lesje

geschiedenis. Een heel interessante presentatie.

Ger Sauer laat een aantal foto’s zien die met een iPhone gemaakt zijn. We zien

steeds twee dezelfde foto’s, de eerste zoals deze rechtsreeks uit de telefoon

kwam, de tweede na bewerking door Ger

met Photoshop. Opvallend is dat niet in alle gevallen het fotoshoppen een verbetering teweegbracht.

Er kan wel geconstateerd worden dat de iPhone opvallende fotokwaliteiten heeft, zeker het formaat

van de sensor in aanmerking genomen.

Tenslotte laat Ed een aantal foto’s zien die omgevormd zijn tot panorama.

Het was hem opgevallen dat op sommige foto’s erg veel lucht en/of voorgrond aanwezig was.

Door die overbodige stukken er af te snijden ontstaat een interessant lang formaat, aangenaam om naar te kijken.

Arthur