Clubverslag 19 oktober 2023: Presentaties AV Groep

Clubverslag 19 oktober 2023: Presentaties AV Groep

Er zijn deze avond 22 aanwezigen die de 18 door Marcel aangekondigde AV’s gaan bekijken.

De AV’s zullen gemiddeld een minuut of 3 lang zijn en zeer divers qua inhoud. Onder de 22 aanwezigen is een nieuw gezicht te bespeuren, Ferenc Szabo uit Hongarije. Welkom Ferenz. Lásd még a szövegben.

Helaas verstierde de geluidsinstallatie de gemoedsrust van onze voorzitter, en na enig oponthoud beginnen we de avond.

Hieronder volgt een beschrijving van het aanbod per AV-maker.

 

Henk U trapt de avond af met “Tussen de bomen”. Te zien zijn paddestoelen, bospaadjes en een kabouter. Zijn volgende AV is “Ik zie de zee” op basis van een gedicht van Frank Eerhard. In zijn derde AV wordt ons onder de titel “Rimbula” duidelijk wat Jim is overkomen in de jungle. In zijn AV “Norwegian waters” zien we de inhoud die je bij de titel kan verwachten. En als laatste zien we “Ripples in the sand”, op basis van het gelijknamige nummer van Hans Zimmer.

Anneke laat in “Malaika” een optreden van Angelique Kidjo versmelten met het concertgebouw in Luxemburg. In haar tweede AV stelt ze zich dapper kwetsbaar op met een inkijk in haar familie foto album onder de titel “De Zussen”. Foto’s ontroeren.

Ger begint in de “Kathedraal van Reims”, zocht het daarna ver in Vietnam in de “Paradise Cave”, een grot die in 2015 is ontdekt. Vervolgens weer dichtbij in het Westland met “Greenhouse Reflections”, waar in de overgangen goed door de muziek worden bepaald. Mike Oldfieds nummer Shadow on the wall inspireerde hem tot het 10 jaar verzamelen van schaduwen op muren.

Marcel opent met “Natuurlijke abstractie”, een aaneenschakeling van vormen door de natuur bedacht met een abstract karakter. In “Ruiming aanstaande” rijgen fraaie beelden van de RK begraafplaats zich aaneen tot een autobiografisch protest. Hoelang ligt opa hier nog?. Tussen de glazen gevels vind je fraaie vormen die inspireren tot “Parallel Universum”. Zijn AV “Laag bij de grond” begint wonderlijk met de zang van een vogel hoog in de boom, maar daarna een keur aan paddestoelen foto’s in wonderlijk sferen en kleuren.

Kees leerde ons wat “Een oude makelaar”  is en een deurnaald. Een rustige AV over een rondboogpoort. Daarna volgde de “EU gebouwen in Brussel”, toepasselijk op zijn Europees aangekondigd. “Dieren Duo’s” besluit zijn bijdrage deze avond. Op spitsvondige wijze vloeit het ene duo over in het ander. Hij heeft hier oog in en voor.

Het is een interessante, vermakelijke en onderhoudende avond geworden. We leren dat onderwerpen niet groot hoeven te zijn, dat tekst inspireert tot beelden, dat een telefoon ook inhoudelijk sterke foto’s kan maken en een goed onderwerp staat ook gewoon in je boekenkast. Een goede audio maakt een video tot een beleving. We weten ook allemaal dat Fotograferen schrijven met licht betekent en daar waren vanavond sterke voorbeelden van te zien. Dank aan de AV groep.

Klubbeszámoló 2023. október 19.: Előadások AV Group

Ma este 22 résztvevő lesz, akik megnézik a Marcel által bejelentett 18 AV-t.

Az AV-k átlagosan körülbelül 3 percesek lesznek, és tartalmukban nagyon változatosak. A 22 résztvevő között van egy új arc, Szabó Ferenc Magyarországról. Üdvözöljük Ferenz.

Sajnos a hangosítás elrontotta elnökünk nyugalmát, és némi késéssel elkezdjük az estét.

Az alábbiakban az AV-gyártónkénti ajánlat leírása található

Henk U a “Between the trees” című dallal indítja az estét. A kiállításon gombák, erdei ösvények és egy gnóm látható. Következő AV-je az “I see the sea” Frank Eerhard verse alapján. Harmadik AV-jében, “Rimbula” címmel, világossá válik számunkra, mi történt Jimmel a dzsungelben. AV “norvég vizeken” látjuk a címmel várható tartalmat. És végül látjuk a “Ripples in the sand” -t, Hans Zimmer azonos nevű dala alapján.

A “Malaika”-ban Anneke egyesíti Angelique Kidjo előadását a luxemburgi koncertteremmel. Második AV-jében bátran sebezhetővé válik, betekintést nyer a “The Sisters” című családi fotóalbumába. A fényképek mozognak.
Ger a “reimsi székesegyházban” kezdi, majd messze Vietnámban keres a “Paradise Cave” barlangban, amelyet 2015-ben fedeztek fel. Aztán zárjuk újra Westlandben a “Greenhouse Reflections”-szel, ahol az átmeneteket jól meghatározza a zene. Mike Oldfied Shadow on the wall című dala inspirálta arra, hogy 10 évet töltsön a falakon lévő árnyékok gyűjtésével.

Marcel a “Natural Abstraction”-nal nyit, a természet által kidolgozott, absztrakt karakterrel rendelkező formák sorozatával. A “Selejtezés közelgőben” az RK temető gyönyörű képei önéletrajzi tiltakozássá állnak össze. Mióta van itt a nagypapa? Az üveghomlokzatok között gyönyörű formák találhatók, amelyek inspirálják a “párhuzamos univerzumot”. AV “Low to the ground” csodálatosan kezdődik egy madár dalával magasan a fán, de aztán különféle gombafotók csodálatos hangulatban és színekben.

Kees megtanította nekünk, mi az a “régi ingatlanügynök” és egy ajtótű. Csendes AV egy kerek ívkapu felett. Ezt követte az “EU épületei Brüsszelben”, amelyet európai szinten jelentettek be. Az “Animal Duos” ma este fejezi be hozzászólását. Okos módon az egyik duó átfolyik a másikba. Van szeme ehhez.

Érdekes, szórakoztató és szórakoztató estének bizonyult. Megtanuljuk, hogy a témáknak nem kell nagynak lenniük, hogy a szöveg inspirálja a képeket, hogy a telefon erős fényképeket is készíthet, és egy jó téma is csak a könyvespolcon van. A jó hang élménnyé teszi a videót. Azt is mindannyian tudjuk, hogy a fényképezés azt jelenti, hogy fénnyel írunk, és erre ma este erős példák voltak. Köszönet az AV csoportnak.

Henk

 

 

Comments are closed.