Clubverslag van donderdag 17 december 2018

Clubverslag van donderdag 17 december 2018

Marcel opent de avond en deelt mee dat er 21 deelnemers zijn, die samen 60 foto’s hebben ingeleverd. Dat klopt met ‘drie per persoon’. Toch was er iemand die vier foto’s heeft ingeleverd. Die vierde foto is gebruikt op de titeldia van deze wedstrijd. De foto is gemaakt door Wim Lagerweij.

Het onderwerp van deze avond was ‘Herfstkleuren’, een onderwerp dat toch hier en daar wat omstreden was. Het was al heel lang geleden aangekondigd, maar toch zijn er leden die weliswaar erg schoorvoetend, moesten bekennen dat ze pas afgelopen maandag een paar uurtjes op stap zijn geweest om hun foto’s te maken. Dat in tegenstelling tot mensen die er al erg vroegtijdig mee begonnen zijn. Met als gevolg dat de herfstkeuren nog niet zo sprekend tevoorschijn komen.

Certificaat ladderwedstrijd Ben van Elswijk krijgt een laddercertificaat uitgereikt, omdat hij in de ladderwedstrijd de top heeft gehaald. Tijdens de jaarvergadering zal volgens afspraak geëvalueerd worden of we verder gaan met deze wedstrijd. Dit jaar was immers een ‘testjaar’.

Dan volgt de beoordeling van het ingezonden werk in twee sessies. Eerst een keer kijken, daarna beoordelen. Tijdens het kijken blijk ik twee fouten gemaakt te hebben: een foto van Ben komt dubbel voor, dat kan gelukkig nog net voor het beoordelen hersteld worden. Bovendien blijkt dat de foto’s van Henk Meijer niet in de presentatie zijn opgenomen. Ze worden alsnog aan het eind toegevoegd. Daardoor zijn er in tegenstelling tot de mededeling aan het begin van de avond nu 22 deelnemers met 66 foto’s. Later blijkt dat er nòg een foto dubbel is de presentatie is opgenomen, daar kom ik nog op terug.
Bij het inzenden van foto’s moet de bestandsnaam de naam van de wedstrijd, de maker en een nummer bevatten

Terug naar de avond Marion leidt de avond en doet dat op heel enthousiaste wijze. Ze houdt rekening met het aantal ingezonden foto’s en als ca. één derde van de foto’s is besproken, is er een pauze voor de zeer gewenste al dan niet alcoholische versnaperingen.

Bij sommige foto’s is er een discussie over de uitsnede. Soms kan een foto in waarde stijgen als de uitsnede zorgvuldiger wordt gekozen. Saaie stukken eraf kan in sommige gevalle de foto sterk verbeteren. Het is jammer dat we dit niet ter plaatse kunnen visualiseren. Al met al zien we, zowel voor als na de pauze prachtig werk, afgewisseld met foto’s waar nog wel iets aan verbeterd kan worden. Aanwijzingen daartoe worden ruimschoots verstrekt.

Opvallend is de opmerking die ik na afloop hoorde; ‘dat veel foto’s toch wel erg saai waren’. Dat blijkt ook uit de cijfers, want die zijn deze keer wat aan de lage kant.

Mijn persoonlijke voorkeur ging deze avond naar deze foto, van Henk van Uffelen. Deze gaf mij door de eenvoud en het kleurgebruik het ultieme herfstgevoel.

De volgende wedstrijdavond Deze wordt op 17 januari gehouden. Anneke schrijft in de vooruitblik daarover:

17 januari – nieuwjaarsborrel en wedstrijd “bruggen” – onbewerkt Dit onderwerp heeft eigenlijk geen verdere uitleg nodig. Bruggen…. dat moet toch een duidelijk onderwerp zijn. Van hypermodern tot gammel en rustiek; er zijn ontzettend veel verschillende soorten bruggen. Dus toch maar een aantal tips waarmee je van ieder soort brug prachtige foto’s kan maken! 1. Laat de functie van de brug zien Het kan zijn dat je een eenvoudige verkeers- of spoorbrug wilt vastleggen. Dan is het vaak de moeite om te wachten tot er daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt. Op deze manier krijg je wat beweging in beeld en krijgt de brug wat meer identiteit. Zeker als je later in de avond foto’s maakt krijg je een leuk effect met een lange sluitertijd en de verlichting van de voertuigen. 2. Gebruik het lijnenspel Bij hangbruggen zie je vaak enorme stalen kabels, terwijl ouderwetse bruggen vaak weer uit prachtige bogen bestaan. Bij vrijwel iedere grote brug kan je hierdoor gemakkelijk werken met het lijnenspel. 3. Het oneindige Door een laag standpunt te kiezen kan je het laten lijken alsof de brug naar het oneindige loopt. Je moet hiervoor wel echt een grote brug kiezen en gebruik maken van een kleine brandpuntsafstand. Ga zo dicht mogelijk bij de brug staan, dan is het effect het sterkst. 4. Reflectie In veel gevallen is een brug gebouwd als oversteekpunt over het water. Hierdoor is het mogelijk om te werken met reflecties.

Ook deze foto van Ed is door mij hooggewaardeerd en daarin was ik niet de enige. Ook hier beleef je de herfst in heel pure vorm

Clubverslag van donderdag 13 december 2018

Clubverslag van donderdag 13 december 2018

Eens per jaar nodigt het bestuur van de WAFV een spreker uit die iets vertelt over fotografie. In de regel is dat een professioneel fotograaf met een bijzondere belangstelling voor een bepaalde tak van fotografie. Deze keer was dat Robert van Sluis. Hij is een veelzijdig fotograaf met een min of meer wetenschappelijke achtergrond. Hij heeft vaak een bijzondere kijk op zaken omdat hij in de reclamebranche werkzaam is geweest en vanuit dat oogpunt dingen anders ziet dan de argeloze toeschouwer. De lezing is dit jaar samen met DFG, een ’s-Gravenzandse fotoclub georganiseerd en vindt plaats in een zaal van de bibliotheek in s-Gravenzande, de plaats van samenkomst van deze fotoclub.

Waarneming en Compositie Dat is de titel van zijn lezing en hij begint met een interessante vraag: “Wat is compositie?” De zaal is wat terughoudend met antwoorden en pas na enige tijd duwen en trekken komen er wat reacties:  Ordening van de verschillende componenten  Vlakverdeling  Lijnen en vlakken  Regel van derden

Dan legt hij uit dat er steeds sprake is van drie elementen: 1. De fotograaf die een idee heeft 2. De foto zelf 3. De toeschouwer, die er iets van vindt

Vervolgens laat hij wat voorbeelden zien van foto’s die hij ‘experimenten’ noemt.  Onscherpte kan aanleiding zijn tot eigen interpretatie van de toeschouwer  Niet alles hoeft in beeld te komen; de kijker maakt de beelden zelf af  Het menselijk oog is beperkt. Sommige zaken zien we niet als ze in de ‘blinde vlek’ vallen, ander zaken zien we heel goed als ze op de ‘gele vlek’ vallen, maar dat is slechts een klein gebied van het totale zichtveld  Hij laat met een paar eenvoudige voorbeelden zien hoe we kijken en structuren zoeken en zien

Als conclusie noemt hij dat uitgangspunt voor een foto moet zijn: de noodzaak tot uitbeelden.

Dan volgt er een in mijn beleving wat hinderlijke onderbreking van het programma. DFG bestaat volgend jaar 50jaar en heeft daarom een aantal bijzondere activiteiten op het programma staan. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij Fonds Westland. Dit fonds heeft de aanvraag gehonoreerd en Richard Verbeek (oud WAFV-lid!) overhandigt een cheque van € 1500,= aan een vertegenwoordiger van DFG.

Dan vervolgt Robert zijn verhaal door inzicht te geven in hoe wij kijken. Met voorbeelden laat hij zien dat lijnen een belangrijke rol in een foto hebben. We zijn van nature geneigd om met de ogen die lijnen te volgen.

Hij geeft uitleg over de ‘regel van derden’ en de ‘gulden snede’, waar iedere fotograaf weleens van gehoord heeft. Minder bekend is de vakverdeling van Fibonacci.

Kadreren is ook buitengewoon belangrijk. Robert geeft een aantal voorbeelden, die rechtstreeks te maken hebben met zijn verleden als reclamedesigner.

Na de pauze noemt hij een aantal elementen die van belang zijn bij het maken en dus ook bij het bekijken van fotografische afbeeldingen: balans, inhoud en kleurgebruik. Symmetrie in een foto noemt hij een ultieme vorm van balans, iets waar ik persoonlijk wat moeite mee heb. Ik houd niet van symmetrie, maar dat mijn particuliere handicap.

Bij ‘dynamische balans’ is er bewust geen symmetrie, maar door een keuze van onderwerpen kan er toch een harmonieus geheel ontstaan. Als voorbeeld geeft hij deze foto, waar de aanwezigheid van een menselijke figuur noodzakelijk is om enerzijds het donkere vlak linksboven te compenseren en anderzijds een grootte-indruk te geven.

Hij ondersteunt dat verhaal met deze tekening, waaruit blijkt dat ongelijke onderdelen toch in balans kunnen zijn.

Tenslotte geeft hij nog een zevental tips die je bij het maken van een foto in overweging zou moeten nemen: 1. Wat is de boodschap en voor wie is deze bestemd 2. Ordenen in dienst van de boodschap, kleine storingen verwijderen 3. Leid de kijker door de foto 4. Gebruik kleur om sfeer aan te brengen 5. Gebruik contrasten 6. Denk aan de plaatsing, gebruik symmetrie 7. Interactie oproepen

Al met al een buitengewoon interessante lezing van zaken die we in de grond allemaal wel weten, maar door hem duidelijk benoemd zijn. Arthur Palache

winnaars donderdag 29 november 2018 vrijonderwerp

1e plaats – johan v Schie                           7,92 punten
2e plaats – Ger Sauer                                7,88 punten
3e plaats – Ben v Elswijk                           7,71 punten
4e plaats – Anneke v Ruyven                    7,67 punten
5e plaats – Ben v Elswijk                           7,63 punten

Clubverslag van donderdag 29 november 2018

Clubverslag van donderdag 29 november 2018

Zoals gebruikelijk opent Marcel de avond met enige mededelingen:  Er deze avond 38 foto’s zijn ingeleverd, door 19 deelnemers. Dat is in vergelijking met andere soortgelijke avonden relatief weinig.

Volgende keer zullen we een spreker begroeten: Robert van der Sluis. We organiseren deze avond samen met de fotoclub DFG, uit ’s-Gravenzande. Daar zal ook de lezing gehouden worden. Het adres is Bibliotheek ’sGravenzande, Zandeveltplein 26 te ’sGravenzande.Let op: de ingang is niet aan het Zandevelt-plein zelf gelegen, maar bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.

Er is een bestuursvergadering geweest. Daaruit is een jaaroverzicht voortgekomen met een aantal nieuwe activiteiten.

Verder is er al een voorwerpje voor de jaaropdracht beschikbaar, iedereen kan dit meenemen. Wel even aantekenen op de lijst dat je dat gedaan hebt. Het bestaat uit een kaasmesjes-set, in vrolijke kleuren.

Ik heb de eerste verzuchtingen al gehoord: ”Wat moet je daar nu weer mee?”

Zoals steeds zal het ook nu wel weer meevallen; er zit creativiteit genoeg in de vereniging. Dat blijkt altijd weer uit de ingezonden foto’s.

De kwaliteit van het ingezonden werk voor de Vrije Opdracht neemt toe. Wim Alsemgeest begeleidt de avond en doet dat met verve.

De foto’s worden een voor een besproken, waarbij niet alleen de maker van de foto bekend wordt maar in een aantal gevallen ook wordt uitgelegd wat het voorstelt.

Mijn persoonlijke high lights geef ik hieronder weer. De foto’s zijn gekozen aan de hand van mijn persoonlijke beoordeling en beschrijven de foto’s waar ik een acht of meer voor gegeven heb.

Foto 4, Natuurlijk de naaktslak van Erik Roozenburg. Hoewel ik niet meer mag duiken heb ik nog steeds een zwak voor onderwateropnamen. Ik weet hoe moeilijk het is om goede onderwateropnamen te maken. Deze slak geeft voor mij een heel bijzonder beeld.

Foto 5, De Nijlpaarden van Johan van Schie. Zoals ook tijdens de bespreking werd aangegeven: “Alles klopt aan dit plaatje, alles staat op de goede plaats.”

Foto 10, Lichtobject van Kees Olierook. Marcel merkte erover op: ”Als je deze foto op 2 x 2 meter op een ziekenhuismuur ziet, wordt je meteen beter.” Ik ben het volkomen met hem eens. De subtiele kleuren en vormen maken het tot een heel bijzondere foto.

Foto 14, Rode Panda van Ben van Elswijk. Tijdens de bespreking wordt aangegeven dat er wellicht iets meer gekropt kan worden, waardoor de Panda beter uitkomt, maar ik ben het er niet mee eens. Ik ben met de zaal van mening dat de leefomgeving zo beter tot zijn recht komt. Iemand merkte op dat het bijzonder was dat het beest wakker was. Ze schijnen veel te slapen.

Foto 19, Cultureel Centrum in Amersfoort van Marcel Batist. De zaal merkt op dat er iets te veel contrast in zit, Ik vind van niet. De foto toont dat de maker een goed oog heeft voor dit onderwerp. Maar dat wisten we natuurlijk al.

Foto 20, Kind met emmertje van Henk Meijer. De foto munt uit door de prachtige kleuren en de eenvoudige compositie. Doet denken aan de wedstrijd die we ooit hadden om een spreekwoord uit te beelden. Deze foto zou goed geweest zijn om ‘water naar de zee dragen’ te verbeelden.

Foto 21, De gang van Kees van Leeuwen. Marcel Batist maakte de opmerking “ik wilde dat ik deze foto gemaakt had”. En dat is uit zijn mond een prachtig compliment.

Foto 24, De visser van Iñez Verduin. Hoewel sommige details iets aan de donkere kant zijn wordt dat gemis ruimschoots gecompenseerd door de compositie. Marcel gaat nog proberen of de foto iets verbeterd kan worden. Het zou aardig zijn als we dat resultaat nog een konden zien, liefst in de vorm ‘voor en na’ verbetering.

Foto 34, De zonsopgang van Erik Roozenburg. Een heel fraai beeld met mooie kleuren. Een echte topper.

Foto 36, De fietsbrug over de A20 van Ger Sauer. Deze keer niet omdat hij ‘toevallig een camera bij zich had’ maar heel bewust gefotografeerd. Hij is er zelfs een paar maal naar toegegaan om het juiste licht vast te leggen. De fietser staat precies op de goede plaats.

Foto 38, de struisvogel van Henk van Uffelen. En fraai portret met prachtige kleuren. Iets vervormd door gebruik van neen telelens, maar niet hinderlijk