Clubverslag van donderdag 2 juli 2020

Clubverslag van donderdag 2 juli 2020

Af en toe is een mens volkomen in de wirwar. Dat was ik bij het vorige clubverslag, waar ik (wel heel

consequent) schreef dat 2 juni de volgende avond zou zijn. Dat had natuurlijk 2 juli ,moeten zijn en

dat was gisteren. Eigenlijk had deze avond al op 19 maart moeten plaatsvinden, maar de corona

ellende maakte dat onmogelijk. En dus is dit programmaonderdeel gewisseld met de evaluatieavond

die bestemd was voor de evaluatie van de werkochtend en het clubuitje van respectievelijk 25 april

en 6 juni. Beide evenementen zijn, ook alweer door die corona-ellende gecanceld. Gisteravond

hebben we de AV-avond kunnen inhalen. Dat het clubuitje vervallen is is dubbel jammer, omdat het

ook de voornaamste bron was voor foto’s in de de reeks Vreemde Vogels. Hoe dat moet is

vooralsnog onduidelijk, ik ga er over nadenken.

Deze avond was aangekondigd als AV-avond en dat hebben we geweten… er waren maar liefst 22

audiovisuele producties te zien, waarbij het merendeel is gemaakt door leden van AV-Groep

Westland. Maar ook ‘gewone’ leden van de WAFV (Cock en Johan) hebben zich gewaagd aan het

maken van een audiovisual.

Voor al deze producties geldt dat er geen toelichting vooraf wordt gegeven. Waar nodig kan achteraf

de auteur opmerkingen kwijt en kunnen er natuurlijk vragen aan de auteur worden gesteld.

Marcel noemt deze avond een waardige afsluiting van het seizoen.

 1. We openen met de Vreemde vogels, gemaakt door Arthur. De serie is ook al vertoond op

23 januari, de avond waarop we de jaarvergadering

hebben gehouden. Het was dus een herhaling, maar

de pret was er niet minder om. Het altijd leuk om

leden in een bijzondere situaties te zien. En soms

waren het buitengewone situaties die door medeleden

meedogenloos zijn vastgelegd.

 1. Kees Olierook, helaas deze avond niet aanwezig, heeft de serie La Defence gemaakt. Kees staat

bekend om zijn architectuurfotografie en deze reeks beelden geeft dan ook inzicht in de

bouwkunst die is toegepast bij overheidskantoren in Almere. Bijzonder is het gebruik van

materialen waarbij de kleur afhankelijk is van externe factoren zoals de kijkhoek en de

zonnestand. We zien fraaie beelden, strak neergezet en voorzien van mooie beeldovergangen.

Een prachtig stukje av-werk, dat in breedbeedformaat (16:9) wordt weergegeven.

 1. Henk van Uffelen heeft zich bezig gehouden met houthakken en dat op treffende wijze in beeld

gebracht. Hijzelf is er niet zo heel handig in, maar dat was slechts ter inleiding van een reeks

beelden van houtsnijwerken, gemaakt door mensen die deze kunst wel goed machtig zijn. We

zien diverse houtsnijwerken, de een mooier dan de ander.

 1. Ger Sauer heeft een zeer bepaalde manier van fotograferen. Hij ziet de zaken vaak anders dan

anderen en ziet kans om de meest eenvoudige

onderwerpen op een indringende manier weer te

geven. Bij onze wedstrijden, waar de maker van de

foto in eerste instantie nog niet bekend is, zijn

foto’s van zijn hand vaak herkenbaar. In die

gevallen wordt van een ‘Gerretje’ gesproken. Dat

zijn foto’s die onmiskenbaar door hem zijn

gemaakt. En dat zijn zeker niet de lelijkste foto’s.

De serie Amen is een zeer indringende serie foto’s

met een religieuze achtergrond. Eigenlijk is het een aaneenschakeling van een hele serie

Gerretjes, begeleid door het indringende muzieknummer Amen van Enigma. Ik ervaar dat niet als

kijken en luisteren, maar als beleven.

 1. In Tijdloos Lanzarote, gemaakt door Marcel Batist, zien we dat ook Marcel een heel bijzondere kijk

heeft op zijn onderwerpen. Zijn landschappen zijn vaak dromerig of mysterieus. Lanzarote is

bekend om zijn vulkanische structuur. Met name

het nationaal Park Timanfaya is een beschermd

natuurgebied dat een flink del van het eiland

beslaat. Begroeiing is hier amper aanwezig,

waardoor het landschap een bijna surrealistisch

karakter heeft. En juist dat heeft Marcel prachtig in

beeld gebracht met zowel dromerige als mystieke

beelden en fraaie beeldovergangen. De serie wordt

begeleid door mooie bijpassende muziek. Deze AV

is al tien jaar geleden gemaakt, maar nog steeds de moeite waard om te bekijken.

 1. In de serie Les Fleurs (de bloemen) van Arthur zien we aan aantal bloemen met de meest

bijzonder vormen en kleuren. De begeleidende

tekst geeft gedachten van deze bloemen weer.

De serie is in vierkant formaat gemaakt omdat dan

de foto’s van de bloemen beter tot hun recht

komen. Omdat veel foto’s in de Japanse Tuin

gemaakt zijn, is gekozen voor een Japans aandoend

muziekje op de achtergrond.

 1. De serie Vogelkijkhut van Kees Olierook is in die zin bijzonder, dat er vanuit een vogelschuilplaats

op één dag 23 verschillende vogels zijn gefotografeerd. Dat gebeurde op de ‘Kees Olierookmanier’,

dat wil zeggen dat alle foto’s extreem scherp zijn, goed belicht en mooi uitgekaderd. Bijzonder is

dat de vogels de serie zelf hebben ‘ingesproken’. Bij iedere vogel heeft Kees het kenmerkende

vogelgeluid laten horen en in die zin heeft de serie een documentair karakter; je leert er iets van.

 1. Johan van Schie heeft zich voor deze gelegenheid ook laten verleiden tot het maken van een

audiovisual. In de serie U2 Bullit, waarin de rockband U2 het nummer Bullit The Blue Sky speelt,

kunnen we zien dat hij het fotograferen van een

rockconcert goed in de vingers heeft. In het begin

stoorde ik me aan het feit dat de beelden niet in

elkaar overvloeien, maar steeds een heel korte

zwart-fase kenden. Later snapte ik dat dit expres was

gedaan om de juiste cadans in de beelden te krijgen.

Een cadans die bepaald werd door de muziek. En dat

is bij een concert uiteindelijk de hoofdzaak.

Johan gebruikte voor het maken van deze AV het

programma M.objects. hiervan bestaat een gratis

evaluatieversie, die wel alle mogelijkheden biedt,

maar ook een logo ver de beelden projecteert als de

serie langer duurt dan twee minuten. Jammer want dat deed een beetje afbreuk aan de beelden.

 1. Ger Sauer heeft een mooie serie gemaakt van het Prinsenbos.

Het gebied Prinsenbos is in 1971 ontstaan. Eerst stond er alleen een oude boerderij naast een

wateropvang plek. In 1977 werd het gebied met inheemse loofbomen beplant en zo ontstond er

een groengebied. Het recreatiegebied ontwikkelde

zich steeds meer en sinds 2012 is er een

natuurspeeltuin gebouwd. Nu is het een echt

recreatiegebied met veel mogelijkheden. Het

recreatiegebied heeft allerlei speeltoestellen in de

natuurspeeltuin en een strandje met

ligweide. Kinderen kunnen hier veel zien en leren

in de verschillende tuinen. Er worden regelmatig

kindermiddagen en natuurlessen voor schoolkinderen georganiseerd. De serie volgt de

jaargetijden en geeft met mooie beelden en fraaie overgangen een prima indruk van het gebied.

Ook de muziek van Enigma, Confession of the mind, draagt in hoge mate bij aan de sfeer.

 1. Marcel Batist ziet steeds weer kans om zijn onderwerpen, die heel divers zijn, op bijzondere wijze in

beeld te brengen. In de serie Één Van Hen vertelt hij

een emotievol oorlogsverhaal van een Amerikaanse

soldaat die zich voor zijn collega’s opoffert door met

zijn lichaam ontploffende granaatscherven tegen te

houden. De serie werkt flink op het gemoed zowel

door het verhaal als door de prachtige beelden van

de Amerikaanse begraafplaats.

Dan is het pauze en is de zuivere drinktijd eindelijk aangebroken. We brengen de pauze door de op de

corona-manier, dus met flinke onderlinge afstanden.

 1. We vervolgende avond met een serie van Cock van der Voort. Deze gaat, hoe kan het anders, over

vogels. In dit geval de reiger. Ik wist niet eens dat er

zoveel verschillende soorten reigers bestonden. Ik heb

het altijd over kluten als ik het over vogels heb. Er zijn in

mijn beleving drie soorten kluten. Je hebt loopkluten,

vliegkluten en zwemkluten. Reigers behoren tot de

vliegkluten, maar vinden hun voedsel vaak in het water.

Hoewel ze, zo heb ik begrepen, ook wel eens een mol

eten. Het is een soort actiefilm geworden, ondersteund

door ruige metal-muziek. Niet precies mijn smaak, maar

wel passend bij her soms ruige uiterlijk van reigers.

 1. Street Art van Anneke geeft een kleurrijk inzicht op de graffiti in Kijkduin. Veel gebouwen worden

afgebroken en graffitikunstenaars mochten zich er velledig uitleven. Daar is uitbundig gebruik van

gemaakt en Anneke heeft er een leuke serie van gemaakt emoties van beeld en geluid worden hier

verenigd en vormen een geheel dat aangenaam is om naar te kijken en luisteren.

 1. In de serie Invarary Jail geeft Arthur inzicht in de gang van zaken in een oude gevangenis in

Schotland. Het leven was er niet gemakkelijk. Zeker niet

als we dat vergelijken met de ook naar onze maatstaven

luxe omgeving in de huidige gevangenissen. Twee

eeuwen geleden werden mensen eenzaam opgesloten

‘om tot inkeer te komen’. Ook moest er vervelende en

eentonige arbeid verricht worden, op straffe van

lichamelijke geseling. Het is een serie die korter

overkomt dan de werkelijkheid, want de serie duurt de

volle vier minuten.

 1. In 2018 heeft kees Olierook, samen met een paar andere leden van de WAFV Noorwegen bezocht.

Tijdens die tocht moest de oversteek gemaakt worden

tussen Kiel en Oslo. Dat gebeurde per boot, de Color

Magic. Kees heeft op die boot een aantal fraaie foto’s

gemaakt, soms op het abstracte af. Daarmee is een

prachtige serie gemaakt, op formaat 4:3. De muziek is

goed gekozen en vormde met de beelden, zoals dat

hoort bij een audiovisual, een harmonieus geheel.

 1. De serie met de onuitspreekbare naam “Porth Neigwl” van Henk van Uffelen is genoemd naar de

gelijknamige baai in noordwest Wales. Ik werd door

mensen uit het nabije Abersoch gewezen op deze

verborgen baai met z’n zandstrand keien en woeste

golven. Het was er prettig wandelen en ik heb er een

aantal mooie foto’s kunnen maken waarvan ik een klein deel voor deze AV gebruikt heb. Het zijn

voornamelijk strandtaferelen, gemaakt op de zuidkust van Snowdonia, een van de meest ruige

gebieden van Engeland. De strand beelden worden regelmatig afgewisseld met detailopnamen. De

serie op breedbeeldformaat (16:9) gemaakt en dat maakt dat de beelden heel rustig overkomen.

 1. Metropolparasol is gemaakt door Ger Sauer. Wellicht een wat vreemde titel, die doet denken aan

de naam van een geneesmiddel, Metoprolol. Maar daar

heeft het niets mee te maken. Het geeft in zekere zin

wel aan waar de serie over gaat. In Sevilla was de Plaza

de Incarnación jarenlang een wat mistroostig plein dat

voornamelijk als parkeerplaats werd gebruikt. Naar

ontwerp van een Berlijnse architect werd er een

reusachtig bouwwerk geschapen dat bestaat uit een

zestal in elkaar overlopende houten parasols van 26

meter hoog. De constructie kreeg al snel de bijnaam Las Setas (‘de champignons’). Vanaf het plein

kun je met een lift omhoog naar een 250 meter lange loopbrug. Op het hoogste punt, het Balcón

Panorámico, heb je een prachtig uitzicht over Sevilla. Het is dus een parasol over de metropool.

Metropolparasol is een heel mooie audiovisual geworden, met fraaie beelden zoals we dat van Ger

gewend zijn. Het geheel is prettig om naar te kijken en wordt ondersteund door mooi bijpassende

muziek.

 1. Tussen de bomen van Macel Batist laat zien wat er zoal ‘tussen de bomen’ te beleven valt.

Zwammen, vogels en planten vertonen zich in een aangename melange van beelden en geluid. Een

prachtige serie om naar te kijken, vooral door de goedgekozen bijpassende muziek.

 1. Medienhafen van Kees Olierook is een serie vol architectuurfotografie. Het geeft een beeld van een

havengebied in Düsseldorf, dat de laatste jaren geheel is vernieuwd en volledig opgeknapt met

moderne architectuur, restaurants en uitgaansgelegenheden. Kees laat aan aantal gebouwen met

de bijbehorende naam zien op muziek van L’enfant van Vangelis. Aangenaam om naar te kijken.

 1. Prinsjesdag van Ger Sauer geeft zijn impressie van deze feestelijke dag, waarbij hij zijn bijzondere

kijk op onderwerpen weer eens ten toon spreidt. De serie wordt begeleid door natuurlijke geluiden.

Het zijn leuke en aparte beelden, die op een vlotte manier aan elkaar geregen zijn. Muzikale

fragmenten van een drumband ondersteunen het geheel.

 1. Kruipend door de Keukenhof van Marcel Batist is uit noodzaak geboren. De Keukenhof is in de regel

een zeer druk bezet evenement, maar Marcel heeft kans gezien om door gebruik te maken van

bijzonder standpunten, het element ‘mens’ vrijwel te negeren. Er is daardoor, ondanks de

menselijke drukte een heel bijzondere serie ontstaan die bijna desolaat overkomt, juist vanwege

dat gebrek aan menselijke wezens.

 1. Ger Sauer heeft This Bitter Earth gemaakt. Het is een AV over wat de mens allemaal met de aarde

doet en wat het veroorzaakt: wateroverlast en droogte,

maar dat het nog niet te laat is om het tij te keren en de

aarde te behouden voor de generaties na ons. Het is een

visualisering van tegenstellingen: oud-nieuw, nat-droog,

oud-jong. De serie munt uit door esthetische beelden,

die goed belicht en loeischerp zijn. Zo zijn we dat van

Ger gewend.

 1. We besluiten de avond met een serie van Marcel Batist getiteld Het Mysterie van Trizania. De hele

serie is uitgevoerd in sepia-beelden. Deze zijn verkregen

met een NIK-filter, overgoten met, zoals hij dat noemt,

‘zijn eigen jus’. Bijzonder is dat de serie een verhaal

vertelt dat erg natuurlijk overkomt, maar van a tot z

verzonnen is. De serie is door hem zelf ingesproken. We

zien fantastische derde beelden die buitengewoon

geloofwaardig overkomen en samen met de

uitgesproken tekst een schitterende story vormen.

Met deze serie zijn we aan het einde gekomen van een bewogen eerste helft van 2020. Laten we

hopen dat de tweede helft wat ‘normaler’ kan verlopen, al heb ik daar een hard hoofd in.de

anderhalve meter economie, daar zijn we voorlopig nog niet van af.

Ik wens iedereen een mooie zomervakantie, met veel mooie, scherpe en goed belichte beelden.

De volgende avond is op 10 september met de wedstrijd Stadsleven.

Arthur Palache

 

Winnaars Clubverslag van donderdag 25 juni 2020 vrij onderwerp

Winnaars Clubverslag van donderdag 25 juni 2020 vrij onderwerp

1e plaats – Anneke v Ruijven                            7,86 punten
2e plaats – Marian Pronk                                   7,57 punten
3e plaats – Ben v Elswijk                                   7,59 punten
4e plaats – Marcel batist                                    7,45 punten
4e plaats – Ben v Elswijk                                   7,45 punten

 

Clubverslag van donderdag 25 juni 2020

Clubverslag van donderdag 25 juni 2020

Ben of Johan horen tot de mensen die altijd als eerste hun foto’s inzenden, de rest druppelt er

achteraan en als de zending van Henk van Uffelen binnen is kan ik met een gerust hart de e-mailbox

sluiten, want daarna komt er niets meer. Henk is in veruit de meeste gevallen de laatste inzender.

Dat was deze keer niet anders.

De binnenkom-procedure is weer net als de vorige keer, met controle aan de ingang en dan

doorlopen naar een donkere warme zaal. Dat het er zo warm is komt door de hoge temperatuur. De

ramen en deur staan wagenwijd open, maar dat geeft niet veel verkoeling.

Marcel opent de avond met de mededeling dat er 21 leden aanwezig zijn. Dat is iets minder dan het

aantal inzenders (24). Wellicht dat de vakantieperiode daar debet aan is, want de wegblijvers mogen

toch wel tot de harde kern gerekend worden. Veder geeft hij aan dat de volgende avond, die

volgende week (2 juni) al gehouden wordt, de uitgestelde AV-avond zal zijn. We kunnen dan kijken

naar wat de AV-ploeg in elkaar geknutseld heeft. In mijn beleving (maar ik ben daar heel partijdig in)

is dat meer dan de moeite waard om te bekijken, omdat het samenspel van beeld en geluid in die

presentaties een meer dan belangrijke rol speelt.

Henk van Uffelen is vanavond de spreekstalmeester en dat doet hij op voortreffelijke wijze.

We gaan zoals gewoonlijk eerst een keer kijken met een muziekje erbij (I dare you en Underneath the

tree van Kelly Clarkson).

Dan volgt de beoordeling van de foto’s onder vrijwel doodse stilte. Bij menige plaat is men zeer

onder de indruk, niet alleen van de kwaliteit maar ook van de diversiteit van het geboden werk.

Wie had bijvoorbeeld gedacht dat alledaagse voorwerpen als tandenborstels en uien zulke fraaie

foto’s zouden kunnen opleveren. Ben is heel creatief bezig geweest met beeldscherm en spiegels en

dat levert hem in de ranking een derde en vierde plaats op.

Bij foto 11 van Teun is er enige twijfel over de vraag of dit natuur is of niet. Paarden zijn beesten en

behoren in die zin tot de natuur, maar gezien het feit dat ze ingespannen voor een (onzichtbaar)

karretje lopen, denk is dat het discutabel is. Net als uien, die in mij beleving toch echt een

natuurproduct zijn. Maar als ze gefotografeerd worden zoals Anneke dat gedaan heeft is het ineens

een stilleven en dan hoor ik er niemand meer over.

De pauze brengen we door in een koude ruimte. Er zijn twee redenen om de ruimte als koud aan te

merken: de temperatuur is aanzienlijk lager dan in onze zaal en de onderlinge afstand is zo groot dat

het allemaal wat koud overkomt. Het is te hopen dat we na de vakantie kunnen terugkeren naar

onze normale routine.

Na de pauze bespreken we de foto’s 16 t/m 48. Anita verbaasde iedereen met een voortreffelijke

afbeelding van een zwierige dame (danseres?) die tijdens een Zoom-expirience is gemaakt. Een

prima foto!

Vanaf foto 25 gaan we er wat sneller doorheen, althans dat was de bedoeling, want in de praktijk

merkten we er niet zo veel van

Aan het eind maakt Arthur nog een opmerking over de verhouding van de ingeleverde foto’s. Onze

beamer heeft een verhouding van 16:10 en alle foto’s die in die verhouding worden ingeleverd zullen

volledig in beeld komen, zonder zwarte randen. Bij alle andere verhoudingen zal er wel een zwarte

rand (onder en boven of aan de zijkanten) ontstaan. Dat is jammer, want hoe groter hoe beter.

Dat geldt natuurlijk niet voor opnamen die om compositaire redenen ‘staand’ gepresenteerd

worden. Ieder fotobewerkingsprogramma heeft wel een mogelijkheid om de verhoudingen van een

afbeelding aan te passen. Het is een kwestie van even kijken op het internet hoe dat moet, er zijn

genoeg tutorials over.

De volgende avond is, zoals eerder opgemerkt, volgende week, 2 juni. We houden dan de AV-avond

die we eigenlijk op 19 maart zouden hebben gehouden. Zorg dat je erbij bent, het zal spraakmakend

zijn.

Aan de statistische resultaten is te zien dat er

zeer behoorlijk gescoord is. Het overall

gemiddelde is 6,8 en dat is behoorlijk hoog. Er

zijn dan ook geen vieren uitgedeeld en mar liefst

vijf tienen.

Arthur

Clubverslag van donderdag 11 juni 2020

Clubverslag van donderdag 11 juni 2020

Toch onwennig, zo’n eerste avond na een gedwongen corona-stop. Geheel volgens het toegestuurde

protocol worden we ontvangen door Marion, die een lijst met aanmeldingen bij zich heeft. Er wordt

belangstellend naar mijn gezondheid gevraagd en ik kan haar meedelen dat deze prima in orde is. Er

zijn nog wat naweeën van een bezoek aan de tandarts, maar dat is draaglijk en kan met spoelen met

jonge jenever goed worden bestreden.

Marcel opent om 20:10 de vergadering na de strijd met Windows 10 gewonnen te hebben. De

clubcomputer is na maanden stilstand ’s-middags gestart en onmiddellijk waren er flink wat updates

te verwerken. Vaak geeft dat wat problemen met een aantal instellingen en ook deze keer was het

raak. Gelukkig is het allemaal voortreffelijk opgelost en konden we genieten van de foto’s die door de

22 deelnemers zijn aangeleverd. Ze werden bekeken door in totaal 24 aanwezigen. Dat is dus een

behoorlijke opkomst (83%).

Het is allemaal wel wennen, het gaat immers anders dan we vanuit het verleden gewend waren.

Maar het is te doen en veel beter dan een digitale wedstrijd waarbij het commentaar op de inzending

niet geleverd kan worden.

Marcel stipt nog even aan dat sommigen problemen hadden met het verkleinen van de foto’s. Hij

had gevraagd om in te zenden met 2400 pixels aan de lange zijde en dat is niet altijd goed gegaan.

Ikzelf had er ook last van en Marcel vroeg derhalve een tweede keer in te zenden. Ik snap nog steeds

niet wat er de eerste keer misging, maar het is wel afdoende opgelost.

Marcel prees nog even de creativiteit en de onverwachte interpretaties die uit de opdracht

voortvloeiden, ondanks het gepruttel dat bij het inleveren van de foto’s was bijgevoegd.

Uitdrukkingen als

– Het viel me niet mee. Sowieso qua creativiteit, maar ook om er dan nog een acceptabele foto

van te maken!

– Het viel niet mee. Bij sommige woorden heb ik een klik, bij anderen totaal niet.

– Het blijft toch leuk om te doen… 5 dagen lang.

– Het waren weer hoofdpijnwoorden. Het lijkt wel of het elk jaar moeilijker wordt.

– Ik heb er flink tijd ingestoken, maar ben daardoor wel redelijk tevreden.

– Sorry, ik was niet bij de les, ik dacht er te makkelijk over, maar ik ben weer helemaal wakker

geschut! (dit, n.a.v. een opmerking over de kwaliteit van het ingezonden werk).

– Ik heb 1x een dag gesmokkeld i.v.m. mijn verjaardag!

– Veel succes bij het verwerken van de inzendingen, ik kijk weer uit naar een fraaie

presentatie.

– Ik laat me verrassen!

– Teun zond zelfs een complete limerick mee, maar daar is even geen ruimte voor.

De verschillende woorden, toegestuurd op 3 t/m 7 juni, worden in de presentatie nog even

toegelicht aan de hand van wat er op Google of in het woordenboek over het betreffende woord te

vinden is.

Dan gaat de presentatie echt van start met het woord van dag 1: Verlaten

We zien veel verlaten plekken. Een verlaten vogelnest komt zelfs tweemaal voor. Let wel het is

hetzelfde nest en volgens Marcel zijn de foto’s drie minuten na elkaar gemaakt. Toeval?

Corona heeft wel een handje geholpen, op veel plekken waren geen of heel weinig mensen en ja, dan

komt zo’n plek erg verlaten over.

Dag 2: Langs

Heel veel foto’s geven een beeld van ‘langs’ doordat het onderwerp in de lengte van iets anders langs

ligt, zoals een weg langs het water. Langs het strand kwam ook een aantal keren voor. Arthur heeft

het geïnterpreteerd als ‘iets langs’ en een lantaarnpaal tegen een fraaie wolkenlucht in beeld

gebracht. Hij herkende zich ook in het angstig kijkende jongetje dat een in zijn ogen enorm grote

auto voorbij ziet komen. Dat gevoel kent Arthur uit eigen ervaring.

Dag 3: Nietig

Ook hier zien we een enorme variëteit aan afbeeldingen. Sommige kleine zaken zijn echter zo groot

in beeld gebracht dat het woord nietig nauwelijks van toepassing is. De rups van Marion (die volgens

haar zeggen geen echte rups is) staat kamerbreed op het witte doek en kan daarom niet als nietig

worden bestempeld. Dat is anders dan bij de pion van KeesO. Die is op minimale grootte op een

blauwe lijn gezet en komt zeker wel als nietig over. Er waren ook nog drie opnamen waar een echt

nietje (hechtpennetje) te zien was.

Dag 4: Glas

Veel glazen voorwerpen, de een nog mooier in beeld gebracht dan de ander. Een lust voor het oog.

Toch was er ook een verzameling glaswerk (lege flessen) als overschot van een losbandig leven.

Aan de hand van een voorbeeld laat Marcel zien dat in sommige gevallen een beelduitsnede uit het

origineel veel sterker overkomt. Dat is dus iets om op te letten.

Dag 5: Tegenstelling

Dit is ongetwijfeld het woord waar de meeste deelnemers wel mee uit de voeten konden. Er zijn dan

ook veel tegenstellingen te bedenken:

 De omgekeerde betekenis van een woord

 Het ene uiterste met het andere

 Contrast

 Kloof

 Mensen of dingen die elkaars tegenovergestelde zijn

 Controverse, onenigheid

In bijna alle gevallen is de aard van de tegenstelling gemakkelijk te herkennen. De twee foto’s met de

jeneverflessen worden onmiddellijk met mijn persoon gelieerd, maar dan moet ik ze toch

teleurstellen. Ik had de veiligheidsspelden ingeleverd.

Ergens tussendoor is er een pauze geweest. In de zaal waar normaal de bridgespelers zitten was een

coronabestendige opstelling gemaakt waar op gepaste wijzen (dus zonder zoenen en knuffelen) de

verjaardag van Marion werd gevierd. Vanaf deze plek: nogmaals gefeliciteerd.

De volgende avond

Wordt gehouden op 25 juni. Dan staat er ‘Vrij onderwerp’ op de lijst, maar dat gaat, in tegenstelling

tot wat we anders doen, digitaal. Je kunt 2 foto’s inzenden met als onderwerp: Alles, behalve natuur.

Er zal te zijner tijd nog een herinnering verstuurd worden.

De avond van 9 juli gaat niet door omdat de zaal dan bezet is. Het bestuur heeft besloten om die

avond naar voren te halen en op 2 juli te houden. Omdat de evaluatie van de werkochtend en het

clubuitje wat zinloos is, die activiteiten zijn immers geschrapt, besteden we deze avond aan

audiovisueel werk. Dat zouden we eigenlijk op 19 maart gedaan hebben, maar dat was onze eerste

geschrapte avond. Dat gaan we nu dus op 2 juli inhalen. Er zal nog een aparte aankondiging over

verschijnen.

Ik ga me intussen opmaken voor slecht weer, want er is hier in Zeeland harde wind en hagel

voorspeld…

Arthur Palache