Clubverslag donderdag 4 februari 2016

Clubverslag van donderdag 4 februari 2016
Met 20 deelnemers en 40 foto’s op tafel was het een ‘gemiddelde’ avond. We hebben op een avond
met ‘vrij onderwerp’ wel eens bijna 70 foto’s op tafel gehad, vandaar deze conclusie. Het werk was
evenwel in sommige gevallen van excellente kwaliteit.
Als ik van alle cijfers die gegeven zijn het gemiddelde bereken, kom ik uit op 6,98. Dat is niet extreem
hoog, maar ligt toch dicht bij de zeven. Er zijn maar liefst tien tienen uitgedeeld en 57 negens!
Daar staat tegenover dat er ook 57 maal een vijf is gegeven. Het ligt dus wat uitelkaar hier en daar.
Na de rondedans, waarbij we meestal twee keer de foto’s kunnen bekijken, zijn de cijfers toegekend
en beginnen we aan de bespreking. Marcel leidt dat en hij doet dat, zoals altijd, met veel
enthousiasme. We hebben, voor de zuivere drinktijd ingaat, tijd voor het bespreken van een tiental
foto’s. Opvallend is dat Marina prachtige platen inlevert, gemaakt met een telefoon! Het ontlokt de
voorzitter de uitspraak “Beter inzicht en eenvoudige apparatuur, dan dure spulllen en geen inzicht”.
Na de pauze vervolgen we de bespreking. Voor een aantal foto’s geldt dat ‘groter mooier zou zijn’. Ik
ben het er mee eens. Eenzelfde foto in groter formaat komt dikwels beter tot zijn recht. Vreemd,
maar het is over meerdere foto’s gezegd en zal dus wel zo zijn.
Uit de cijfers blijkt nog iets merkwaardigs. Er zijn twee foto’s die erg op elkaar lijken. Beide van een
Arend, maar van verschillende makers. Hoewel in mijn ogen de foto’s absoluut van topklasse zijn en
volkomen gelijkwaardig, is er toch één met net iets meer punten. En dat is de foto, waarbij de Arend
naar links kijkt. De andere foto, die een druppel aan zijn snavel heeft, heeft net iets minder gescoord.
Ik vraag me af hoe de uitslaag geweest zou zijn als ze beide naar links zouden hebben gekeken. Ik
denk dat het dan wel eens anders geweest zou kunnen zijn. Het heeft te maken met onze gewoonte
om een afbeelding van links naar rechts te ‘scannen’. Zo zijn we gewend zijn om te lezen. Als we in de
leesrichting eerst de ogen en dan de kop tegenkomen, geeft dat een spannender en dynamischer
beeld, daar ben ik van overtuigd.
Verder blijkt tijdens de bespreking dat het vaak om kleinigheden gaat. Een passe-partou te wit, een
vlekje linksboven of iets te krap ingekaderd. Het zijn kleinigheden die toch punten kosten. Mijn
buurman laat zich ontvallen dat al die opmerkingen ontzettend leerzaam zijn en dat hij nu gaat kijken
naar zaken die hem anders zouden ontgaan.
De voorzitter herinnert de aanwezigen er aan dat we over veertien dagen een werkavond hebben
met als onderwerp ‘schrijgerei’. Hij moedigt iedereen aan vooral te komen en zo veel mogelijk
spullen mee te nemen, zoals alles wat je onder schrijfgerei kan verstaan. Verder een draagbaar
studiootje (als je dat hebt). Hij zegt nog ook je camera, al dan niet met statief, vooral niet te
vergeten.
Tot slot
Ik verzoek de mensen die bij deze wedstrijd op de eerste vijf plaatsten geëindigd zijn hun foto’s
digitaal in te leveren ter publicatie op de website. Doe dat naar wafvfotografen@gmail.com. Ik zal ze
verzamelen en aan de webmaster versturen.
Arthur

Eindklassement 2014 / 2015

Eindklassement 2014 / 2015

 

eindklassement 2015

winnaars wedstrijd kleurrijk donderdag 7 januari 2016

winnaars wedstrijd kleurrijk  donderdag  7 januari 2016

 

1e plaats – Marcel Batist                 7,83 punten
2e plaats – Kees van Leeuwen         7,58 punten
3e plaats – Ben van Elswijk             7,54 punten
4e plaats – Johan v. Schie               7.42 punten
4e plaats – Linda Manzaneque        7,42 punten
5e plaats – Kees Olierook               7,36 punten

 

Clubverslag van donderdag 7 januari 2016

Clubverslag van donderdag 7 januari 2016
Het was om meerdere redenen een bijzondere avond, gisteravond.  Voorafgaand aan de wedstrijd, een lesje over landschapsfotografie werd gegeven. Marcel had dat voortreffelijk voorbereid met een aantrekelijke presentatie.  We hebben een record aan deelnemrs en foto’s. Nog nooit eerder waren het er zo veel.  We bestaan dit jaar 60 jaar en dat werd op gepaste wijze herdacht (met jenever!)
Bij landschapsfotografie gaat het voornamelijk om gunstig licht en dat betekent vaak vooraf de locatie bezoeken en een motief kiezen. Dan later terug komen als het juiste licht of de juiste lichtval aanwezig is. De (vroege) ochtenden en de late middagen lenen zich beter dan fotograferen in de volle zon. Marcel illustreerde dat op treffende wijze met vele voorbeelden. Een zeer leerzaam halfuurtje.
Wat later dan normaal konden we met de beoordeling beginnen. Er waren 23 deelnemers die in totaal 67 foto’s hadden ingezonden. Dat is een absoluut record. Als dat nog verder stijgt moeten er wijzigingen in de programmatuur aangebracht worden. Er is nu ruimte voor 100 foto’s en dat begint te naderen. Vanwege de vele foto’s is in onderling overleg besloten de serie maar één keer te laten zien en daarna direct te beoordelen.
Het wad doodstil, zowel tijdens het kijken vooraf als tijdens de beoordeling zelf. En toen kwamen de stemmen los…
Het begrip ‘kleurrijk’ is kennelijk op meerdere manieren te interpreteren. Voor de een moeten er dan veel kleuren in een foto zitten, een ander meent dat er mooie, verzadigde primaire kleuren aanwezig moeten zijn en een derde opteert voor een dominante kleur en tenslotte zijn er ook die gaan voor subtiele pasteltinten.
Er was zelfs een foto van een gekleurd wapen op de zijkant van een koets. Omdat dit het Rijkswapen was, past dit zeker in ‘kleur-rijk’, ze verklaarde de maker, Kees van Leeuwen later. Die foto kreeg niet de meeste punten, maar Kees scoorde wel met zijn prachtige foto van een slinky, een speelgoedveer die prachtig in beeld was gezet.
Zo waren er meer juweeltjes; ze werden correct beloond met een goede bezetting van de hoogste plaatsen.
Bijzonder was dat de voorzitter kort memoreerde dat de WAFV dit jaar zestig jaar bestaat. En hoewel de eigenlijke verjaardag pas op 25 oktober valt (op die datum is volgens de statuten de vereniging officeel opgericht), vierden we het gisteren met een passend drankje op kosten van de clubkas. Mijn persoonlijk voorstel is om dat elke clubavond te doen. We zitten toch in een jubileumJAAR?
Arthur