Clubverslag van donderdag 12 mei 2016

Clubverslag van donderdag 12 mei 2016
Deze, uit nood geboren avond, is buitengewoon succesvol geweest. Veertien dagen geleden had Marcel al aangegeven dat de aangekondigde spreker voor deze avond op vakantie was en niet bereikt kon worden. Daarna bleek dat de man in kwestie verhinderd was. Het is opgelost door op deze avond twee onderwerpen aan de orde te stellen: dierenfotografie en een terugblik op de werkochtend in het Westlandmuseum.
Dierentuinfotografie
Dan gaat Marcel snel van start met zijn les over dierenfotografie en zijn visie daarop.
Hij begint, heel filosofisch, over het feit dat er voor- en tegenstanders zijn. Voor beide kampen is wat te zeggen en hij draagt er ook argumenten voor aan.
Voordeel is dat je als eenvoudig burger wel naar een dierentuin kunt gaan, terwijl een reis naar het land waar die dieren in de natuur voorkomen voor velen onbetaalbaar is. Nadeel is dat vaak zaken niet ‘kloppen’ zoals dieren in een voor hen onnatuurlijke omgeving of de aanwezigheid van andere dieren, waarbij die combinatie in de natuur niet voorkomt. Aan de andere kant bereiken dieren in een dierentuin een hogere leeftijd dan in de natuur, hetgeen als bewijs gezien mag worden dat de dieren wel goed verzorgd worden. Of ze daarbij hun natuurlijk gedrag behouden is natuurlijk maar sterk de vraag. Een ander nadeel is dat dierentuinfotografie bij (internationale) wedstrijden niet als wild-life fotografie wordt beschouwd. Maar omdat er toch veel plezier aan te beleven valt geeft Marcel een aantal regels en aanwijzingen, waarvan er hieronder een paar worden weergegeven:
Probeer zo dicht mogelijk bij de afscheidiing (gaas of glas) te gaan staan, dan heb je er zo weinig mogelijk last van.
Gebruik een grote diafragma-opening (klein diafragma-getal). Je hebt dan een geringe scherptediepte en dat geeft twee voordelen:
Nòg minder last van de afscheiding.
Je onderwerp komt vrij van de achtergrond, die dan wazig en dus rustig wordt.
Gebruik zonodig een polarisatiefilter om glasreflecties weg te werken.
Stel de witbalans van je camera in op ‘automatisch’. Dat geeft vaak de beste resultaten en kan, als het ndig is, later met een fotobewerkingsprogramma altijd nog bijgesteld worden.
Denk goed na over het tijdstip van fotograferen. Midden op de dag is het licht vaak hard. Bovendien zijn veel dieren dan lui en liggen alleen maar. Later op de dag worden ze vaak actiever.
Houdt voedingstijdstippen in de gaten, de dieren zijn dan echt superactief.
Fotografeer zo veel mogelijk op ooghoogte. Dat betekent dat je voor kleine dieren door de knieen moet of moet gaan liggen. Hier hebben camera’s met een kantelbaar scherm en live-view veel voordelen.
Zoek naar verrassende kijk- en/of invalshoeken om bijzondere foto’s te produceren.
Zorg ervoor dat het oog in ieder geval scherp wordt weergegeven.
Marcel geeft de aanwijzingen niet allemaal ineens, maar in min of meer aan elkaar gerelateerde porties en laat de woorden vergezeld gaan van spectaculaire voorbeeldfoto’s om een en ander te illustreren.
Westlandse Amateur Fotografen Vereniging
Hij benadrukt nog even dat veel geduld nodig is. Je kunt dieren geen regie-aanwijzingen geven. Wel is door goed kijken soms een gedrag voorspelbaar en daar kun je dan handig gebruik van maken.
Dan noemt hij de ‘aaibaarheidsfactor’ en ‘menselijke trekjes’ die dierenfoto’s aantrekkelijk maken en de toeschouwers een ‘ach’ ontlokken. Ook hiervan geeft hij fraaie voorbeelden.
Tot slot nog even aandacht voor de spullen die je bij dierentuinfotografie nodig hebt:
zoomobjectief
makro-objectief
statief
afstandsbediening voor de camera
opschrijfboekje om namen van dieren en/of camera-instellingen te noteren.
polarisatiefilter
Evaluatie van de werkochten in het Westlandmuseum
Marcel geeft aan dat bijna iedereen die er was ook zijn beste vijf (soms vier) opnamen heeft ingestuurd. In totaal waren er 16 leden aanwezig. 13 daarvan hebben werk ingeleverd en dat is een uitzonderlijk hoog aantal. Het bewijst in mijn ogen dat aan dit soort werksessies met plezier wordt meegedaan en dat het als nuttig wordt ervaren. Of zou het zijn dat men inzendt omdat er geen wedstrijdelement aan verbonden is? Hoe dan ook, de resultaten liegen er niet om en er wordt fraai werk vertoond van achtereenvolgens Anita, Marjan, Henk1, Mariëlle, Anneke, Johan2, Ed, Ben, Arthur, Cock, KeesO, Teun en Marcel zelf.
Bij het bekijken en bespreken van de beelden blijkt dat er overeenkomsten zijn, maar ook veel verschillen. Soms hebben we dezelfde visie, soms benaderen we de onderwerpen op een geheel eigen wijze. Dat maakt de bespreking onderhoudend en leerzaam.
Enkele zaken die me tijdens het bespreken opgevallen zijn:
Anita heeft moeite om een muurtje recht te zetten. Marcel belooft er aan het eind van de avond nog even op terug te koemen.
Henk heeft, in zijn pogingen water goed weer te geven een grijsfilter gebruikt (dan kan de sluitertijd langer worden en het water ‘plastisch’ worden weergegeven. Hij bemerkte dat de hele foto grijs werd en vraagt zich af of dat komt door een te goedkoop grijsfilter.
We hebben een fantastische foto van tulpen gezien met een heel bijzonder standpunt (ben helaas vergeten van wie deze foto was, excuses daarvoor).
Johan2 heeft met zijn foto van ramen in een kas een verrassend lijnenspel neergezet.
Zo waren er wel meer juweeltjes, resultaat van een goede samenwerking tussen leden onderling.
Demo rechttrekken in Photoshop
Marcel laat nog even zien hoe je een scheef staande foto recht zet en demonstreert meteen ook hoe je met Photoshop een ladder inkort.
Daarmee is een eind gekomen aan een heel interessante en leerzame foto-avond.

 

 

winnaars natuurlijk landschap 28 april 2016

1e plaats – Marcel Batist                      7,73 punten
2e plaats – Marcel Batist                      7,59 punten
3e plaats – Anneke van Ruyven             7.50 punten
4e plaats – Anita Weber                       7.32 punten
5e plaats – Johan v. Schie                    7,27 punten

 

Clubverslag wedstrijd natuurlijk landschap 28 april 2016

Natuurlijk landschap, 28 april 2016
Het was niet druk, deze avond. Waar anders bij een Vrije Opdracht de tafelruimte te klein is
om de foto’s te presenteren, was er nu royaal ruimte over. Ook het aantal inzendingen (21
foto’s van slechts elf deelnemers) was zeer gering ten opzichte van wat we gewend zijn. In de
zaal waren 22 leden aanwezig. Laten we het er maar op houden dat ‘de harde kern’ aanwezig
was.
Natuurlijk landschap is een ‘lastig’ begrip. Het fotowerk voldeed niet in alle opzichten aan de
gestelde criteria. Marcel had op 7 januari al een lesje aan dit onderwerp besteed.
Hierin heeft hij indertijd uitgelegd wat onder naturlijk landschap wordt verstaan en welke
technieken je kunt gebruiken. Dat alles met het oog op de wedstrijd van gisteravond. Toen is
vastgesteld dat menselijke invloeden eigenlijk niet zichtbaar in de foto mochten voorkomen.
Of deze les qua compositie en belichting resultaten heeft opgeleverd? Ik kan het slecht
beoordelen, want je weet immers niet hoe de foto’s geweest zouden zijn zonder Mracels
aanwijzingen. Hoe dan ook, ik zelf vond de resultaten ietwat tegenvallen. Ik was kennelijk niet
de enige die het een lastig onderwerp vond.
Marcel kondigde al in het begin aan dat, gezien het geringe aantal foto’s, de bespreektijd wat
ruimer kon zijn. En dat klopte, want na het cijferen op de stembriefjes werden direct al voor de
pauze bij de bespreking van de eerste vijf foto’s, de nodige opmerkingen gemaakt over wat
een ‘natuurlijk landschap’ is en wat niet. Mensen die deze les gemist hebben zijn daarbij in het
nadeel. Kees Olierook bijvoorbeeld, heeft ondanks schitterend fotowerk niet aan de opdracht
voldaan. Er was teveel ‘menselijke invloed’ zichtbaar en dat was in deze situatie ‘not done’.
Na de pauze kwam deze discussie nog een paar keer terug.
Marcel zette in zekere zin de les van 7 januari nog voort en wees ons regelmatig op een andere
uitsnede door handmatig een kader aan te brengen. Niet in alle gevallen werd de foto er beter
van, maar soms kwam het de compositie toch ten goede.
Bij de foto van Ger, waar een vijftal reeën nadrukkelijk aanwezig was, werd de vraag gesteld of
dit nu landschap was of wildlife. Ger vertelde er een leuk verhaal bij en dat maakte de foto
toch bijzonder.
De bespreking, waarbij zoals eerder aangegeven, alle foto’s ruim aan bod kwamen, werd
besloten met een gewaagde compositie van een stukje boom. Ondanks het afwijkende beeld
met Teun als maker, werd het toch een zeer geslaagde opname genoemd.
Om tien over tien was alles gezegd en brak de zuivere drinktijd aan.
De resultaten van de telling staan op de navolgende pagina.
Arthur

Clubverslag van donderdag 14 april 2016

Clubverslag van donderdag 14 april 2016
Een bijzondere avond zou het worden. Er zijn de nodige e-mails aan vooraf gegaan. En we zijn niet teleurgesteld. Het was een heel bijzondere avond.
Er staan twee beamers, twee projectoren en heel veel laptops. Er zijn 27 aanwezigen, een volle bak dus. Marion en Marcel zijn de spreekstalmeesters.
Marion start met een interessante PowerPoint presentatie over wat RAW bestanden zijn en wat je er mee kunt doen. Ze legt duidelijk uit dat een foto in RAW meer informatie bevat dan een foto in JPG en legt omstandig uit hoe dat komt.
Door de foto te openen met Photoshop of met Photoshop Elements wordt binnen het gebruikte programma CameraRaw, de RAW-convertor geactiveerd. Je krijgt dan alle kans om allerlei instellingen voor de foto te wijzigen en/of aan te passen. Maar…
“Een RAW bestand kan een goede foto beter maken, maar een slechte foto wordt er niet goed van”, aldus Marion.
Feit is wel dat je missers tijdens de opname, zoals een verkeerd ingestelde witbalans of een verkeerde belichting met weinig moeite kunt herstellen.
Er volgt een uitgebreide demonstratie met een foto van een pier in water.
Marion legt uit hoe haar ‘workflow’ er uit ziet.
1. Marion begint met Lenscorrectie
a. wel de juiste camera en lens invullen (is downloadbaar)
b. Daarna met Color eventuele chromatische abberatie verwijderen
c. Tenslotte onder Profile Distortion (vervorming) aanpassen  (bol of kussenvormige vertekening             opheffen)
d. Met Vignetting eventuele donkere hoeken verwijderen
2. Verscherpen (klein beetje, hangt van de foto af. Te veel geeft ruis). Kijk naar plaasten waar conrast      maximaal is en gebruik 100% grootte (Kan links-onder in CameraRaw worden ingesteld).
a. Radius: verschuiven met alt-knop ingdrukt. Verschuiven zodat er geen witte randjes ontstaan.
b. Details: Alt + linkermuisknop: schuiven tot niet te veel details zichtbaar zijn.
c. Masker: Alt + linkermuisknop: effect wordt in zwart-wit weergegeven
d. Luminance detail: instellen ‘naar smaak’
e. Luninance contrast: instellen ‘naar smaak’
Voor ze verder gaat met haar verhaal, benadrukt ze dat het belangrijk is de witbalans op de camera juist in te stellen. Zij doet dat als volgt: Witbalans in de camera altijd op ‘automatisch’ laten staan, bijstellen kan in CameraRaw gebeuren.
3.  Vervolgens klikt ze Basic aan en schuift aan de schuifjes voor de volgende instellingen:
a. Witbalans. Instellingen: kwestie van smaak. Kan ‘warmer´ en ‘koeler’ ingesteld worden
b. Exposure: kan naar smaak aangepast worden
c. Contrast: wijst zichzelf
d. Highlights: alleen lichte partijen veranderen
e. Shadows: idem donkere partijen veranderen
f. Whites (met alt ingedrukt verschuiven) bekijken
g. Blacks (met alt ingedrukt verschuiven) bekijken
h. Clarity: iets opvoeren, maximaal 20
i. Vibrance: kleur aanpassen naar behoefte
j. Saturation: verzadiging aanpassen naar behoefte
Ook in de bovenbalk van CameraRaw zijn nog een paar icoontjes:
a. Zoom (kan ook links-onder in het scherm veranderd worden)
b. Handje = verplaatsen
c. Witbalans. Kan nog met pipetje gecontroleerd worden. Daartoe pipetje naar een absoluut wit deel in de foto en dan klikken
4.   Zwart-wit maken: HSL-Grayscale, convert tot gray aanklikken en de foto wordt zwart-wit. Fine   tunen met de schuifjes is mogeliujk.
In vrijwel alle gevallen kun je, als je een verschuiving te ver doorvoert, met dubbelklikken op het schuifje terug gaan naar de standaardwaarde.
Ik realiseer me dat dit geen volledige uitleg van Camera Raw is, maar het is wellicht een hulpmiddel om nog eens de werkwijze van Marion onder de aandacht te brengen.

 
Pauze

Vervolgens geeft Marcel diverse demonstraties, waarbij de aandacht voor de spreker door onderlinge gesprekken van deelnemers soms een beetje verloren gaat.
Er is een Uitgebeide discussie over opslaan van bewerkte foto’s: bij opslan als PSD blijft alle informatie behouden. Alle bewerkingen zijn dan nog een keer terug te roepen en alsnog te wijzigen. Bij opslaan in JPG is dat niet meer mogelijk. Strategie zou kunnen zijn om beide te doen, dus als JPG (voor afdrukken en snel bekijken) en als PSD om later nog te kunnen ingrijpen. Als je dan ook nog het originele RAW-bestand bewaart kan er niet meer misgaan, maar dat kost wel meer opslagruimte…
Er zijn veel vragen, voornamelijk als gevolg van het feit dat veel mensen met Elements werken en anderen met Photoshop. Elements blijkt toch een wat beperktere versie van Camera Raw te bevatten. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er een oudere versie van Camera Raw gebruikt wordt. De nieuwste versie, die zich bij installeren vanzelf in Photoshop en in Photoshop Elements nestelt, zou dat kunnen oplossen.
Arthur Palache