Clubverslag van donderdag 26 mei 2016

Clubverslag van donderdag 26 mei 2016
Het was een drukke avond. Het aantal deelnemers aan de wedstrijd was 21. Zij hadden allemaal twee foto’s ingeleverd, er waren dus 42 foto’s te beoordelen en te bespreken. Dat maakte de avond goed gevuld. Er waren ook nog een paar mensen die geen foto’s hadden ingeleverd, daarmee kwam het aantal bezoekers op 29.
Bij het beoordelen gaat het er soms wat ordeloos aan toe. Dat komt omdat we allemaal op een verschillend punt van de rondgang beginnen. Daardoor is er soms hier en daar wat gedrang. Maar uiteindelijk stonden alle cijfertjes op papier en kon de bespreking onder de bezielende leiding van Marcel beginnen. Dat viel nog niet eens mee, want met zoveel mensen in de zaal is het soms lastig iedereen aan het luisteren te krijgen.
Kees Olierook had pontificaal in het midden van de zaal plaatsgenomen. Hij had vandaaruit wel het beste zicht op de foto’s. Het ontloke Marcel de opmerking dat hij op een toplocatie zat.
Bespreking
Het begon met de foto van Henk van Uffelen, de opname met de graffity. Marcel houdt een kort betoog over het fotograferen van kunst en is van mening dat dat snel ontaard in fotograferen van ‘andersmans werk’. Maar het ligt er toch aan hoe je dat doet. Registreer je alleen of leg je er ook iets van jezelf in. In dit geval is een fraaie prent ontstaan met prachtige kleuren.
Bij de libelle van Wim Alsemgeest is een korte discussie over hoe je een dergelijke foto het best kunt maken. De foto zelf is erg druk en de achtergrond leidt de aandacht van het onderwerp af. Een objectief met een lang brandpunt en een behoorlijk grote diafragma-opening (klein diafragmagetal) zou hier uitkomst kunnen brengen.
Bij sommige foto’s blijkt dat ze gezien van dichtbij, dus op de tafel, mooier zijn dan voor op de bok. Maar bij andere foto’s is het juist andersom. Het ontlokt Kees Olierook de opmerking dat het belangrijk is een foto op ‘kijkafstand’ te bezien. Ik kan me nog uit de beginjaren van het televisietijdperk herinneren dat toen werd aanbevolen om op drie maal de grootte van de diagonaal van het TV-beeld te kijken. Dat is toch anders dan een foto van 30 x 40 (diagonaal is 50 cm) op een afstand van meer dan vier meter!
Ger vertelt dat hij de foto van het meisje tegen een hoge achtergond maakte als tegenprestatie voor iets met een vlog (video-blog). Het heeft hem een zeer fraaie plaat opgeleverd. Marcel noemde het een toppertje!
Mariëlle vindt paarden op haar bord beter dan paarden op een foto: “Ik heb daar niet zo veel mee”.
Pauze
Na het bespreken van tien foto’s last Marcel een korte pauze in, “Want we hebben het druk, met veel nog te bespreken foto’s”
Na de pauze
Cock maakt indruk zijn actiefoto van een zwaan in de Naaldwijkse Vaart.
De tulpenfoto van Linda wordt heel verschillend beoordeeld. Marcel vermoedde dat hier en daar wat kleur was weggedraaid en dat bleek ook zo te zijn. Wat mij betreft twee complimenten: de eerste aan Linda om dat zo te doen, de tweede aan Marcel om dat te ontdekken.
Cock heeft een nogal gemeen uitziende spin gefotografeerd met vier ogen. Hij zei dat hij er zelf van schrok toen hij de foto op het goede formaat zag!
Petra heeft een geweldige foto ingeleverd van een trein op een brug. Precies op het juiste moment gefotografeerd, met het juiste licht. Prima!
Maar zo waren er meer juweeltjes. Marcel onthulde dat zijn bijdrage met de zuilengalerij bestond uit meerdere opnamen die tot een fantastische plaat zijn gecombineerd.
Ook Kees Olierook onthulde dat zijn tafel in een ruimte met gebrandschilderde ramen uit wel vier verschillend belichte opnamen is ontstaan. Met een prachtig resultaat!
De verlichte gang van Kees van Leeuwen deed ook vermoeden dat het een HDR-opname was, maar Kees ontkende dat. Het is géén HDR-foto. Marcel vond deze heel fraai ingekaderd.
De drinkende meeuw van Johan van der Schee gaf mij in ieder geval een beeld van hoe meeuwen drinken. Ik had dat zelf nog nooit gezien. Een fraaie foto, met de scherpte op de juiste plaats.
Tot slot
Tot slot vraagt Karin of het syteem iets anders kan om wat in tijd te winnen, het is erg laat geworden voor iemand die om vijf uur is opgestaan.
Kees Olierook doet de suggestie om de foto’s zo over te tafels te verspreiden dat we van iedereen één foto kunnen besperken. Dat geeft wat ruimte en maakt voor de beoordeling niets uit, want die heeft al voor de bespreking plaatsgevonden.
Dat vindt bijval, niet alleen bij Marcel, maar bij alle aanwezigen.
Arthur Palache

Clubverslag van donderdag 12 mei 2016

Clubverslag van donderdag 12 mei 2016
Deze, uit nood geboren avond, is buitengewoon succesvol geweest. Veertien dagen geleden had Marcel al aangegeven dat de aangekondigde spreker voor deze avond op vakantie was en niet bereikt kon worden. Daarna bleek dat de man in kwestie verhinderd was. Het is opgelost door op deze avond twee onderwerpen aan de orde te stellen: dierenfotografie en een terugblik op de werkochtend in het Westlandmuseum.
Dierentuinfotografie
Dan gaat Marcel snel van start met zijn les over dierenfotografie en zijn visie daarop.
Hij begint, heel filosofisch, over het feit dat er voor- en tegenstanders zijn. Voor beide kampen is wat te zeggen en hij draagt er ook argumenten voor aan.
Voordeel is dat je als eenvoudig burger wel naar een dierentuin kunt gaan, terwijl een reis naar het land waar die dieren in de natuur voorkomen voor velen onbetaalbaar is. Nadeel is dat vaak zaken niet ‘kloppen’ zoals dieren in een voor hen onnatuurlijke omgeving of de aanwezigheid van andere dieren, waarbij die combinatie in de natuur niet voorkomt. Aan de andere kant bereiken dieren in een dierentuin een hogere leeftijd dan in de natuur, hetgeen als bewijs gezien mag worden dat de dieren wel goed verzorgd worden. Of ze daarbij hun natuurlijk gedrag behouden is natuurlijk maar sterk de vraag. Een ander nadeel is dat dierentuinfotografie bij (internationale) wedstrijden niet als wild-life fotografie wordt beschouwd. Maar omdat er toch veel plezier aan te beleven valt geeft Marcel een aantal regels en aanwijzingen, waarvan er hieronder een paar worden weergegeven:
Probeer zo dicht mogelijk bij de afscheidiing (gaas of glas) te gaan staan, dan heb je er zo weinig mogelijk last van.
Gebruik een grote diafragma-opening (klein diafragma-getal). Je hebt dan een geringe scherptediepte en dat geeft twee voordelen:
Nòg minder last van de afscheiding.
Je onderwerp komt vrij van de achtergrond, die dan wazig en dus rustig wordt.
Gebruik zonodig een polarisatiefilter om glasreflecties weg te werken.
Stel de witbalans van je camera in op ‘automatisch’. Dat geeft vaak de beste resultaten en kan, als het ndig is, later met een fotobewerkingsprogramma altijd nog bijgesteld worden.
Denk goed na over het tijdstip van fotograferen. Midden op de dag is het licht vaak hard. Bovendien zijn veel dieren dan lui en liggen alleen maar. Later op de dag worden ze vaak actiever.
Houdt voedingstijdstippen in de gaten, de dieren zijn dan echt superactief.
Fotografeer zo veel mogelijk op ooghoogte. Dat betekent dat je voor kleine dieren door de knieen moet of moet gaan liggen. Hier hebben camera’s met een kantelbaar scherm en live-view veel voordelen.
Zoek naar verrassende kijk- en/of invalshoeken om bijzondere foto’s te produceren.
Zorg ervoor dat het oog in ieder geval scherp wordt weergegeven.
Marcel geeft de aanwijzingen niet allemaal ineens, maar in min of meer aan elkaar gerelateerde porties en laat de woorden vergezeld gaan van spectaculaire voorbeeldfoto’s om een en ander te illustreren.
Westlandse Amateur Fotografen Vereniging
Hij benadrukt nog even dat veel geduld nodig is. Je kunt dieren geen regie-aanwijzingen geven. Wel is door goed kijken soms een gedrag voorspelbaar en daar kun je dan handig gebruik van maken.
Dan noemt hij de ‘aaibaarheidsfactor’ en ‘menselijke trekjes’ die dierenfoto’s aantrekkelijk maken en de toeschouwers een ‘ach’ ontlokken. Ook hiervan geeft hij fraaie voorbeelden.
Tot slot nog even aandacht voor de spullen die je bij dierentuinfotografie nodig hebt:
zoomobjectief
makro-objectief
statief
afstandsbediening voor de camera
opschrijfboekje om namen van dieren en/of camera-instellingen te noteren.
polarisatiefilter
Evaluatie van de werkochten in het Westlandmuseum
Marcel geeft aan dat bijna iedereen die er was ook zijn beste vijf (soms vier) opnamen heeft ingestuurd. In totaal waren er 16 leden aanwezig. 13 daarvan hebben werk ingeleverd en dat is een uitzonderlijk hoog aantal. Het bewijst in mijn ogen dat aan dit soort werksessies met plezier wordt meegedaan en dat het als nuttig wordt ervaren. Of zou het zijn dat men inzendt omdat er geen wedstrijdelement aan verbonden is? Hoe dan ook, de resultaten liegen er niet om en er wordt fraai werk vertoond van achtereenvolgens Anita, Marjan, Henk1, Mariëlle, Anneke, Johan2, Ed, Ben, Arthur, Cock, KeesO, Teun en Marcel zelf.
Bij het bekijken en bespreken van de beelden blijkt dat er overeenkomsten zijn, maar ook veel verschillen. Soms hebben we dezelfde visie, soms benaderen we de onderwerpen op een geheel eigen wijze. Dat maakt de bespreking onderhoudend en leerzaam.
Enkele zaken die me tijdens het bespreken opgevallen zijn:
Anita heeft moeite om een muurtje recht te zetten. Marcel belooft er aan het eind van de avond nog even op terug te koemen.
Henk heeft, in zijn pogingen water goed weer te geven een grijsfilter gebruikt (dan kan de sluitertijd langer worden en het water ‘plastisch’ worden weergegeven. Hij bemerkte dat de hele foto grijs werd en vraagt zich af of dat komt door een te goedkoop grijsfilter.
We hebben een fantastische foto van tulpen gezien met een heel bijzonder standpunt (ben helaas vergeten van wie deze foto was, excuses daarvoor).
Johan2 heeft met zijn foto van ramen in een kas een verrassend lijnenspel neergezet.
Zo waren er wel meer juweeltjes, resultaat van een goede samenwerking tussen leden onderling.
Demo rechttrekken in Photoshop
Marcel laat nog even zien hoe je een scheef staande foto recht zet en demonstreert meteen ook hoe je met Photoshop een ladder inkort.
Daarmee is een eind gekomen aan een heel interessante en leerzame foto-avond.

 

 

winnaars natuurlijk landschap 28 april 2016

1e plaats – Marcel Batist                      7,73 punten
2e plaats – Marcel Batist                      7,59 punten
3e plaats – Anneke van Ruyven             7.50 punten
4e plaats – Anita Weber                       7.32 punten
5e plaats – Johan v. Schie                    7,27 punten

 

Clubverslag wedstrijd natuurlijk landschap 28 april 2016

Natuurlijk landschap, 28 april 2016
Het was niet druk, deze avond. Waar anders bij een Vrije Opdracht de tafelruimte te klein is
om de foto’s te presenteren, was er nu royaal ruimte over. Ook het aantal inzendingen (21
foto’s van slechts elf deelnemers) was zeer gering ten opzichte van wat we gewend zijn. In de
zaal waren 22 leden aanwezig. Laten we het er maar op houden dat ‘de harde kern’ aanwezig
was.
Natuurlijk landschap is een ‘lastig’ begrip. Het fotowerk voldeed niet in alle opzichten aan de
gestelde criteria. Marcel had op 7 januari al een lesje aan dit onderwerp besteed.
Hierin heeft hij indertijd uitgelegd wat onder naturlijk landschap wordt verstaan en welke
technieken je kunt gebruiken. Dat alles met het oog op de wedstrijd van gisteravond. Toen is
vastgesteld dat menselijke invloeden eigenlijk niet zichtbaar in de foto mochten voorkomen.
Of deze les qua compositie en belichting resultaten heeft opgeleverd? Ik kan het slecht
beoordelen, want je weet immers niet hoe de foto’s geweest zouden zijn zonder Mracels
aanwijzingen. Hoe dan ook, ik zelf vond de resultaten ietwat tegenvallen. Ik was kennelijk niet
de enige die het een lastig onderwerp vond.
Marcel kondigde al in het begin aan dat, gezien het geringe aantal foto’s, de bespreektijd wat
ruimer kon zijn. En dat klopte, want na het cijferen op de stembriefjes werden direct al voor de
pauze bij de bespreking van de eerste vijf foto’s, de nodige opmerkingen gemaakt over wat
een ‘natuurlijk landschap’ is en wat niet. Mensen die deze les gemist hebben zijn daarbij in het
nadeel. Kees Olierook bijvoorbeeld, heeft ondanks schitterend fotowerk niet aan de opdracht
voldaan. Er was teveel ‘menselijke invloed’ zichtbaar en dat was in deze situatie ‘not done’.
Na de pauze kwam deze discussie nog een paar keer terug.
Marcel zette in zekere zin de les van 7 januari nog voort en wees ons regelmatig op een andere
uitsnede door handmatig een kader aan te brengen. Niet in alle gevallen werd de foto er beter
van, maar soms kwam het de compositie toch ten goede.
Bij de foto van Ger, waar een vijftal reeën nadrukkelijk aanwezig was, werd de vraag gesteld of
dit nu landschap was of wildlife. Ger vertelde er een leuk verhaal bij en dat maakte de foto
toch bijzonder.
De bespreking, waarbij zoals eerder aangegeven, alle foto’s ruim aan bod kwamen, werd
besloten met een gewaagde compositie van een stukje boom. Ondanks het afwijkende beeld
met Teun als maker, werd het toch een zeer geslaagde opname genoemd.
Om tien over tien was alles gezegd en brak de zuivere drinktijd aan.
De resultaten van de telling staan op de navolgende pagina.
Arthur