Clubverslag van donderdag 6 april 2017

Opening Marcel opent de avond met de mededeling dat het een drukke avond is: 28 personen zijn aanwezig. Met 22 inzenders hebben we met elkaar 43 foto’s op tafel gebracht, een flink aantal dat, gezien de kwaliteit, zeker het bespreken waard zijn. Minder leuke aankondiging is dat Marina is het ziekenhuis is opgenomen en daar nog een week zal moeten verblijven. We wensen haar vanuit deze plaats van harte beterschap.

Marcel heeft met de expositiecommissie een zestiental foto’s van 15 verschillende auteurs geselecteerd voor een tentoonstelling in de bibliotheek van Naaldwijk. Deze zullen er in mei en juni opgehangen worden. In november en december komt daar dan een tentoonstelling met als onderwerp ‘natuur’. Verder is er ook een door de WAFV verzorgde expositie in de centrale hal van gebouw Hemelsblauw in Honselersdijk.

‘Vrij onderwerp’ populair Met 28 ingevulde formulieren en dus ook 28 bezoekers was het een druk bezochte avond. Waar maar weer eens uit blijkt dat ‘Vrij onderwerp’ een geliefd onderdeel is van de wedstrijdcyclus. 43 foto’s op tafel, dat geeft veel drukte. In mijn beleving zijn we daarmee zo’n beetje aan de capaciteitsgrens, zowel voor het opstellen als voor het bespreken van de foto’s.

Ik heb de indruk dat de kwaliteit van het fotowek toeneemt. Dat blijkt ook uit de cijfers. Toen ik net bij de club kwam, in 2010, was de procedure iets anders. De cijfers werden op de avond zelf besproken en iemand die het cijfer vier gegeven had moest dat ‘en public’ verantwoorden. Tegenwoordig komt het bijna niet meer voor dat een vier gegeven wordt. In dat verband is het aardig om naar een overzicht van de gisteren gegeven cjfers te kijken:

Statistiek Slechts één maal een vier, maar wel zeven maal het cijfer tien! Worden we aardiger voor elkaar of neemt de kwaliteit werkelijk toe? Ik ben geneigd tot het laatste, want we zien de laatste tijd prachtig werk op tafel liggen. Ook het feit dat er zoveel tienen zijn uitgedeeld sterkt me in die mening.

Herkenbare stijl Aardig is, ik heb dat al eens eerder opgemerkt, dat veel fotografen een eigen, vaak herkenbare stijl ontwikkelen. Het is dan de sport om te raden wie de maker is en vaak lukt dat moeiteloos. Ook gisteravond waren er juweeltjes , waarvan de maker goed herkanbaar was. Ik denk aan de IJsvogel van Cock. Cock profileert zich goed als vogelfotograaf en wordt daar steeds beter in. Johan van Schie is regelmatig als portretfotograaf in de weer en doet dat ook heel goed. Zo zijn er meer herkenbare foto’s. Alle kans dat een architectuurfoto door Kees Olierook is gemaakt. Anderen hebben dat wat minder, daar zijn de onderwerpen meer divers en is het lastiger om de maker te raden.

Al met al een interessante avond, waarbij vooral opviel dat Ger altijd ‘toevallig’ zijn onderwerpen tegenkomt en dan ook ’toevallig’ zijn camera bij zich heeft. Het levert wel prachtige foto’s op.

Arthur

Clubverslag van donderdag 23 maart 2017

Clubverslag van donderdag 23 maart 2017

23 maart – Audiovisuele presentaties Binnen onze club is er een aantal leden, dat zich bezighoud met het maken van audiovisual’s. Eenmaal per jaar laten zij zien wat zij het afgelopen jaar gemaakt hebben. Marcel zet deze series in een mooie PowerPointpresentatie. Om het geheel wat interactiever te maken is er na elke serie gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen. Mochten er buiten de vaste groep nog leden zijn die een AV willen vertonen, dan graag met Marcel contact opnemen.

Maar net als vorig jaar is er voorafgaand nog tekst en uitleg over het ontstaan, de software en wat een AV is. Marcel heeft twee korte presentaties: “Wat is een audiovisual” en “van idee naar AV”. Gewoon heel kort even memoreren

Hollandse landschappen van Marcel Batist
De serie toont, zoals de titel al duidelijk aangeeft, een aantal landschappen uit ons land. Daarbij is de variatie groot. De beelden zijn op verschillende locaties gemaakt en ook in verschillende jaargetijden. Dat maakt het geheel tot een afwisselend schouwspel. De begeleidende muziek is voortreffelijk gekozen en volkomen in harmonie en in overeenstemming met de getoonde beelden. Marcel zelf zegt ervan dat de serie niet “internationaal waardig” is, “daarvoor is de diversiteit iets te groot”. Commentaar uit de zaal is dat het allemaal ‘iets te snel’ gaat. Marcel geeft aan dat dit wellicht inherent is aan onwennigheid, ervaren av-ers hebben hier geen enkele moeite mee.

IJspaleis van Ger Sauer
Deze serie is gemaakt in het gemeentehuis van Den Haag. De architect is Remco Koolhaas en de belangrijkste kleur van het gebouw is wit. Dat is de reden dat de gehele serie door Ger is omgezet in zwartwit beelden. Ger heeft een uitzonderlijke kijk op lijnenspel en compositie en dat komt in deze serie voortreffelijk tot zijn recht. Commentaar vanuit de zaal is dat deze serie ‘knap in elkaar is gezet’

De geveltoerist van Kees Olierook

Deze productie is, zeker in vergelijking met de overige series, erg kort: 52 seconden. Maar de impact is zo hoog dat de serie twee maal vertoond wordt. Na de eerste keer geeft Kees een korte toelichting hoe dit totstand gekomen is. De waardering van het publiek voor deze komische serie is heel hoog. Kees krijgt ook complimenten voor de keuze van de muziek, die het komische karakter van de beelden goed ondersteunt. Bijzonder is dat in de hele serie slechts één foto gebruikt is van een gebouw in Dusseldorf. Technisch was het een moeilijke serie, Kees heeft er drie maanden over gedaan om dit resultaat te bereiken.

Dwalen langs Noorse dalen van Marcel Batist
Deze serie bestaat in twee versies, een lange en een korte. Dit omdat in AV-land een serie al snel ‘te lang’ wordt gevonden. Het is lastig om de aandacht vast te houden met louter beelden en muziek. Als er gesproken woord bij is of op andere wijze informatie wordt overgedragen mag de serie wat langer zijn. Vanavond wordt de lange versie getoond. De korte versie is ingezonden naar de Nationale AVwedstrijd in Barneveld, die op 8 april zal plaatsvinden. De serie is in Noorwegen gemaakt en laat spectaculaire landschappen zien, begeleid door schitterende en ‘goedpassende’ muziek. Hier toont Marcel waarin hij uitblinkt: natuurfotografie.

Vergane glorie van Ger Sauer
Moderne ontwikkelingen in de tuinbouw zijn aan tuider Leen geheel voorbij gegaan. Aan deze bijzondere beelden kunnen we zien hoe Ger er in slaagt om van buitengewoon verwaarloosde objecten nog een prachtige serie te maken. De tuiderij is inmiddels afgebroken. Veel leden geven aan dit jammer te vinden, ze hadden er zelf ook graag nog eens naar toe gegegaan om het verval in beeld te brengen.

Bergstammen van Myanmar door Johan Rimmelzwaan
Johan, de broer van onze eigen Anneke, is vaak op reis en bezoekt dan verre en meestal onherbergzame gebieden. Hij is een meester in protretfotografie en laat dat in deze serie zien. Hij presenteert een serie portretten van leden van een drietal bergstammen uit Myanmar, een land dat ingeklemd is tussen China, Loas en India. Het zijn indrukwekkende beelden die de tongen flink los maken.

Feeling good van Ger Sauer
Ger is getroffen door een liedje van Nina Simone; Feeling good. Het is, in ieder geval in mijn beleving een heel sexy, funcky nummer. Ger heeft er beelden bij gezocht die precies passen bij de woorden van de song. Dat is prima gelukt, de beelden sluiten naadloos aan op de songtekst. Het is een fantastisch geheel geworden, een plezier om naar te kijken en te luisteren. Jammer dat het nog geen drie minuten duurt, maar ja, de song was nu eenmaal niet langer.

Regenboog van bloemen van Marcel Batist

Kleuren van de regenboog kennen we allemaal: rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Marcel is er in geslaagd om een aantal bloemen te presenteren die qua tint precies deze kleurencirkel volgen. Het zijn schitterende beelden geworden, met de makrolens opgenomen en begeleid door fraaie, in het gehoor liggende muziek. Hieruit blijkt dat met een eenvoudig thema een mooie serie samengesteld kan worden.

Zomerpaleis van Kees Olierook

Deze serie, die door Kees zelf is ingesproken, geeft een mooi beeld van oude architectuur in China. Het is een deel van een serie die drie kwartier duurt en een impressie is van een reis die Kees naar China gemaakt heeft. Ook hier mooie beelden met prachtige kleuren. De door Kees uitgesproken informatie maakt dat de serie korter lijkt dan de zeven minuten die de serie in beslag neemt.

Onder nul van Ger Sauer

Een korte, maar krachtige serie. De beelden uit deze serie komen uit verschillende jaren, maar geven op deze manier bij elkaar gebracht toch een prachtig beeld van winters zoals we ze al een tijdje niet meer beleefd hebben.

Verstilde wateren van Marcel Batist
Deze drie minuten durende serie laat zien dat Marcel een meester is in het weergeven van water. Dat lijkt eenvoudig, maar het tegendeel is waar. Veelvuldig gebruik van lange sluitertijden maakt dat de beelden soms een vervreemdende, soms zelfs een wat mystieke indruk achterlaten. Marcel vond het een uitdaging om in drie minuten mensen in een andere stemming te brengen. Dat is volgens de mening van de aanwezigen prima gelukt.

Na afloop is er nog een korte discussie, waarbij Marcel aangeeft dat het bepalen van de juiste volgorde van de beelden bij hem veel tijd in beslag neemt, net als het zoeken naar goede, bijpassende muziek.

Al met al een bijzondere avond. Jammer dat dit maar één keer per jaar plaatsvindt…

Arthur Palache

Winnaars tegenlicht donderdag 9 maart

 

winnaars tegenlicht donderdag 9 maart

1e plaats – Johan v. Schie                            7,74 punten
2e plaats – Arthur Palache                           7,55 punten
3e plaats – Marion van Nimwegen                 7,52 punten
4e plaats – Cock van der Voort                     7.45 punten
4e plaats – Anneke van Ruyven                    7,45 punten
6e plaats – Henk van Uffelen                        7,43 punten

Clubverslag van donderdag 9 maart 2017

Clubverslag van donderdag 9 maart 2017

Het was gisteravond geen geweldig drukke avond. Een aantal leden had zich afgemeld, daarvan wisten we dat ze niet zouden komen. In de zaal zaten 22 leden en een introducé, Koos Ophorst. Koos is sportfotograaf en kwam eens kijken hoe het er bij ons aan toe gaat.

Het onderwep was ‘tegenlicht’ en dat gaf in sommige gevallen toch aanleiding tot wat verwarring. Want wanneer is een opname een tegenlichtopname? In soms was het een regelrecht silhouet. Dan is het volkomen duidelijk dat het licht niet vanuit de richting van de fotograaf komt. Maar in andere gevallen was er sprake van ‘gereflecteerd tegenlicht’. Het is duidelijk dat de interpretatie van het begrip tegenlicht niet bij iedereen gelijk is en dat is maar goed ook. Daardoor is immers een interessante avond ontstaan met wisselend werk en hier en daar een stevige discussie. Er werd fantastisch werk vertoond en er is dan ook twee maal een tien toegekend. Vermeldenswaard, want dat komt niet zo heel vaak voor.

Interessant is het om naar de spreiding in de beoordelingen te kijken. Spreiding is het verschil tussen de laagste en de hoogste waardering voor één foto. We beoordelen immers ieder op een andere wijze. Wat de een schitterend vindt, vindt de ander waardeloos. Dat uit zich dan in een hoge spreiding. Het overzicht bekijkend zie je dat het niet voorkomt dat iedereen hetzelfde cijfer voor een foto geeft. Dan zou de spreiding nul zijn, en dat komt niet voor. Ook een spreiding van één komt niet voor. In verreweg de meeste gevallen is de spreiding drie of vier. Een spreiding van vijf is in deze wedstrijd slechts één keer voorgekomen. Dat betekent dat die foto door iemand met een vijf is beoordeeld en diezelfde foto door iemand anders met een tien