Clubverslag van donderdag 9 maart 2017

Clubverslag van donderdag 9 maart 2017

Het was gisteravond geen geweldig drukke avond. Een aantal leden had zich afgemeld, daarvan wisten we dat ze niet zouden komen. In de zaal zaten 22 leden en een introducé, Koos Ophorst. Koos is sportfotograaf en kwam eens kijken hoe het er bij ons aan toe gaat.

Het onderwep was ‘tegenlicht’ en dat gaf in sommige gevallen toch aanleiding tot wat verwarring. Want wanneer is een opname een tegenlichtopname? In soms was het een regelrecht silhouet. Dan is het volkomen duidelijk dat het licht niet vanuit de richting van de fotograaf komt. Maar in andere gevallen was er sprake van ‘gereflecteerd tegenlicht’. Het is duidelijk dat de interpretatie van het begrip tegenlicht niet bij iedereen gelijk is en dat is maar goed ook. Daardoor is immers een interessante avond ontstaan met wisselend werk en hier en daar een stevige discussie. Er werd fantastisch werk vertoond en er is dan ook twee maal een tien toegekend. Vermeldenswaard, want dat komt niet zo heel vaak voor.

Interessant is het om naar de spreiding in de beoordelingen te kijken. Spreiding is het verschil tussen de laagste en de hoogste waardering voor één foto. We beoordelen immers ieder op een andere wijze. Wat de een schitterend vindt, vindt de ander waardeloos. Dat uit zich dan in een hoge spreiding. Het overzicht bekijkend zie je dat het niet voorkomt dat iedereen hetzelfde cijfer voor een foto geeft. Dan zou de spreiding nul zijn, en dat komt niet voor. Ook een spreiding van één komt niet voor. In verreweg de meeste gevallen is de spreiding drie of vier. Een spreiding van vijf is in deze wedstrijd slechts één keer voorgekomen. Dat betekent dat die foto door iemand met een vijf is beoordeeld en diezelfde foto door iemand anders met een tien

winnaars vrij onderwerp donderdag 9 februari 2017

winnaars vrij onderwerp donderdag 9 februari 2017

1e plaats – Ben van Elswijk                          8,00 punten
2e plaats – Linda Manzaneque                     7,90 punten
3e plaats – Marcel Batist                             7,86 punten
4e plaats – Linda Manzaneque                     7.81 punten
5e plaats – Karing van der Boogaard             7,76 punten

 

Clubverslag van donderdag 9 februari 2017

Clubverslag van donderdag 9 februari 2017

Met 42 foto’s op tafel, ingeleverd door 21 deelnemers was het een drukke avond. Marcel, onze voortreffelijke spreekstalmeester, memoreerde nog even dat als je twee foto’s bij je hebt, er dan één aan de ene zijde van de zaal zou moeten liggen en de andere foto aan de overkant. Dit om de diversiteit een beetje te waarborgen en om er voor te zorgen dat als de bespreektijd wat kort is, er tenminste één foto de aandacht krijgt die deze verdient.

Met zo’n hoeveelheid foto’s op tafel was ‘de tijd nuttig besteden’ de boodschap. De beoordelingskaartjes zijn snel verdeeld en in optocht lopen we langs de fotogalerij. Er ligt geweldig werk op tafel. Zo’n vrij onderwerp geeft de gelegenheid om echt je mooiste foto’s mee te brengen, zonder dat er de dwang van een onderwerp achter zit. Dat is aan het resultaat te merken, er zijn hele fraaie prenten bij.

We spreken af de beoordeling iets sneller te doen, dan kunnen alle foto’s bij de bespreking aan de beurt komen. Om vijf voor half negen bespreken we de eerste foto.

Dan volgen per foto, al naar gelang de weergave opmerkingen als:  Iets croppen zou beter geweest zijn  Niet geheel scherp, jammer  Heel fraaie prent, maar…  Mooie lijnen, heel gracieus.  Van afstand mooier dan op tafel  Schuwe vogel, mooi weegegeven  Andere passe partout zou beter gweest zijn  Mooi, door eenheid van kleur  Iets meer doortekening zou beter gewest zijn  Strakke architectuurfoto, maar wel druk  Op tafel mooier dan op de bok  …  …

Bij sommige foto’s is het onduidelijk wat de stand moet zijn. Er is zelfs een foto bij die in alle vier de standen (de foto wordt steeds 90 graden gedraaid) een aanvaardbaar beeld oplevert. Dat is toch heel bijzonder.

In mijn omgeving proberen we te raden wie de foto gemaakt heeft. Een flink aantal leden heeft inmiddels een soort ‘handtekening’ en dat geeft in veel gevallen een herkenbare maker. Vreugde als het goed geraden is, of een opmeking “ja, dat kan ook” als dat niet zo is.

Al met al weer een fantastische avond, die rond half elf door Marcel werd afgesloten.

Tot slot het verzoek aan leden die in de uislag de plaatsen 1 t/m 5 innemen: graag de foto opsturen naar mij, dan kan ik deze qua grootte aanpassen en aan Johan van Schie doorgeven voor publicatie op de website. Arthur

Clubverslag van donderdag 25 januari 2017

Clubverslag van donderdag 25 januari 2017

Het is de tweede donderdag in het nieuwe jaar waarop de WAFV bijelkaar komt en dat is de dag dat de jaarvergadering wordt gehouden.

Marcel opent de vergadering om20:05 uur en begeleidt ons aan de hand van een PowerPointpresentatie door de agenda. In de bijgevoegde notulen kunt u het verloop van de vergadering bezien.

Na de pauze (die, afgemeten aan de grootte van mijn dorst, erg lang op zich heeft laten wachten) kunnen we de presentatie ‘Vreemde Vogels 2016’ aanschouwen. Dit jaar is er zelfs een bonus in de vorm van een Youtube filmpje. Het gaat over een bijzondere manier van het maken van twee portretfoto’s met behulp van een Rube Goldberg machine1. Gezien de reacties uit de zaal worden beide goed gewaardeerd.

Dan is het tijd voor het aanschouwen van meegebracht werk.

Kees Olierook laat een aantal foto’s uit China zien. Allemaal mooi van compositie en prachtig van kleur. Zoals we dat van Kees gewend zijn.

Ger laat een zestigtal (!) foto’s de revue passeren. Het tempo is dus hoog, maar dat geldt ook voor de kwaliteit van de foto’s. Met name de belichting is prachtig, Ger heeft veel gebruik gemaakt van ochtend- en avondlicht en hij oogst veel waardering voor zijn uitzonderlijke werk. Uiteindelijk moeten de foto’s een plek krijgen in een audiovisual die de titel ‘Mechanisch Westland’mee zal krijgen.
Tenslotte toont Marcel het werk van de zes leden die Amsterdam Light. Deze zes leden zijn (in alfabetische volgorde) Anneke, Ben, Cock, Kees VL, Marcel en Teun. Zij hebben allemaal een zestal foto’s bij Marcel ingeleverd. Van deze 36 foto’s heeft Marcel een PowerPoint-presentatie gemaakt. Daarin valt op dat er grote overeenkomsten zijn (een object dat door iedereen is gefotografeerd), maar ook grote verschillen. Anneke roept verschillende keren: “Dit heb ik helemaal niet gezien”.

Al met al een WAFV-waardige avond die pas ver na 11 uur was afgelopen.
Arthur