Winnaars donderdag 14-2-2019 vrij onderwerp

Winnaars donderdag 14-2-2019 vrij onderwerp

 

1e plaats – Marcel Batist                          8,23 punten
2e plaats – Ben v. Elswijk                        8,04 punten
2e plaats – Marion v. Nimwegen            8,04 punten
4e plaats – Marion v. Nimwegen            7,88 punten
5e plaats – Marcel Batist                         7,75 punten

 

Clubverslag van donderdag 14 februari 2019

Clubverslag van donderdag 14 februari 2019 (Valentijnsdag)

Klokslag 20:00 uur opent Marcel de wedstrijdavond, die als thema heeft: Vrij Onderwerp. Er liggen bij aanvang 46 foto’s op tafel, die door de 27 aanwezigen op kwaliteit zullen worden beoordeeld.

Marcel memoreert nog even dat we over veertien dagen, op 28 februari, een foto-opdracht hebben, getiteld “Macro/dichtbij. Steen, glas en/of metaal”. Voor die opdracht kun je 5 à 8 foto’s inleveren. Dat inleveren moet NIET bij de wedstrijdcommissie, want het is geen wedstrijd. Inleveren van deze foto’s via WeTransfer naar: marcel@marcelbatist.nl Doe dat uiterlijk op woensdag 27 februari, 18:00 uur, dan heeft Marcel nog de tijd om er een fraaie presentatie van te maken.

Anneke schreef er in haar vooruitblik het volgende over: Ik hoor sommigen al zuchten: “Wat moet ik hier mee?”. Dat is het leuke van zo’n opdracht. Ga eens dicht op een stuk glas of een stuk oud roest zitten met je lens. Een wat dacht je van een brok natuursteen… Verrassend welke composities hieruit kunnen komen. Als je glas fotografeert, let er dan goed op dat het glas schoon is. Bij macro-opnames zie je elk stofje of vingerafdruk. Dit is geen wedstrijd, dus jullie mogen 5 tot 8 foto’s sturen naar Marcel, die er weer een mooie presentatie van maakt.

Marcel geeft nog een paar tips:  Zet je zoomlens niet in de groothoek-stand  Kijk hoe dicht je bij je onderwerp kunt komen  Denk aan de compositie

Dan volgt het ritueel van het beoordelen met de gebruikelijke rondedans om de opgestelde foto’s en krijgt iedereen de kans deze te becijferen.

Even later volgt de bespreking van de foto’s, onder de enthousiaste leiding van de voorzitter persoonlijk.

Bij elke foto komen puntjes van kritiek naar voren, vaak vergezeld van aanwijzingen voor verbeteringen. Soms zijn het kleinigheden, zoals het weghalen van een lichte plek die de aandacht afleidt, soms zijn de aanwijzingen ingrijpender van aard zoals het anders inkaderen.

Als de foto van Iñez op de bok staat (foto van vrouw met sigaar onder plastic) is de opmerking dat de foto wat donker is. Niet alle aanwezigen onderschrijven dat en Marcel voorspelt dat deze foto heel verschillend beoordeeld zal worden. Die voorspelling blijkt volkomen juist te zijn, want de becijfering loopt uiteen van 5 tot 10 punten en heeft daarmee de grootste spreiding.

Na bespreking van de eerste tien foto’s is het tijd voor een drankje. We krijgen van de voorzitter een kwartiertje en dat is in mijn beleving echt te weinig. Hij maant ons na de al dan niet alcoholische versnapering op strenge wijze aan om de zitting voort te zetten, hetgeen voor Ger aanleiding is om te zeggen dat een gewone voorzitter een hamer hanteert, maar Marcel doet het met een zweep…

Na de pauze vervolgen we de bespreking op dezelfde wijze, tot van iedereen de eerste foto is besproken. Daarna wordt het tempo iets opgevoerd.

Opvallend is dat bij deze wedstrijd Cock geen foto’s van vogels heeft ingeleverd, maar een sportfoto van een motorcross en een foto van een dreigende lucht boven huizen. Hij treedt daarmee op niet onverdienstelijke wijze uit zijn comfortzone.

Bij de spreeuw van Ben is er nog een discussie over de kijkrichting. Arthur geeft aan dat wij gewend zijn om van links naar rechts te lezen. Zo ‘lezen’ we ook een foto en alleen al daarom is het de moeite waard om te kijken of een foto in spiegelbeeld wellicht ‘sterker’ overkomt. Deze discussie herhaalt zich nog een keer bij de ijsvogelfoto van Marion. Zij heeft de moeite genomen om de foto op te sturen.

Zo hebben we de foto gezien. Op de volgende bladzijde zie je hoe de foto eruitziet als deze spiegelbeeldig wordt gepresenteerd.

Marion schrijft daar zelf over: Ha Arthur, in de bjlage twee elkaar aankijkende ijsvogels en ik denk dat ik je gelijk ga geven… De gespiegelde versie ziet er inderdaad iets sterker uit! Dus meer in de spiegel kijken in het vervolg 🙂

Groetjes, Marion

Arthur

Clubverslag van donderdag 31 januari 2019

Deze avond stond in het teken van de algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten.

Marcel opent de avond en deze vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. De avond is drukbezet, dat is bij andere verenigingen tijdens de algemene vergadering weleens anders. Het geeft blijk van betrokkenheid, zo legt hij de drukte uit.

Over de vergadering zelf ga ik niets opschrijven, dat is terug te vinden in de notulen die door de secretaris worden verzorgd.

In de pauze was het drankje voor rekening van de vereniging en waren in ruime mate smakelijke hapjes beschikbaar. Marion was daar verantwoordelijk voor en een woord van dank en waardering is dan ook zeker op zijn plaats.

Na de pauze waren de Vreemde Vogels 2018 aan de beurt.

Arthur gaf aan dat er een kleine 200 foto’s waren ingeleverd en dat maakte de taak van het samenstellen zeker wat gemakkelijker. Niet alle foto’s konden gebruikt worden, maar de leukste werden geselecteerd.

Arthur verontschuldigde zich nog voor de kwaliteit van het gesproken woord, maar wellicht mede door onze prima geluidsinstallatie was een en ander gelukkig toch goed verstaanbaar.

Dan was er een uitgebreide les van Marcel over Creativiteit. Marcel belichtte veel aspecten van dit voor fotografen belangrijke onderdeel. Persoonlijk kreeg ik de indruk dat de lat tamelijk hoog lag en dat Photoshop een belangrijke plaats in de werkwijze van Marcel inneemt. Niet iedereen is in de gelegenheid of heeft de vaardigheid om dit te evenaren. Gelukkig bood Marion aan om een drietal lessen Photoshop te geven, zoals dat eerder met Lightroom gebeurd is. Het lijkt me een uitstekend plan, waardoor in ieder geval een aantal min of meer eenvoudige basisprincipes van dit veelzijdige fotobewerkingsprogramma uitgelegd kunnen worden.

Tenslotte hebben Ger en Teun de gelegenheid gekregen om een aantal vakantiefoto’s van respectievelijk Portugal en Noorwegen te tonen en er iets bij te vertellen.

Daarmee was de avond ‘vol’ en brak de zuivere drinktijd aan. De overige presentaties van ‘eigen werk’ zullen op een later tijdstip naan de orde komen.

Hierna volgen nog de resultaten van ‘de fotograaf van het jaar 2018.
Arthur