Clubverslag van donderdag 20 april 2017

Clubverslag van donderdag 20 april 2017

Deze avond is vindt de evaluatie plaats van de Werkavond Glas, die op 23 febrauri gehouden is. In tegenstelling tot vorige keren is er deze keer geen wedstrijd aan verbonden.

Hoewel Marcel deze avond verhinderd is, heeft hij er wel voor gezorgd dat de inzendingen (slechts tien in getal) naar hem zijn verstuurd. Hij heeft een en ander netjes in een PowerPoint presentatie verwerkt.

Arthur opent de avond met een persoonlijk verhaaltje. Dat geeft rust in de zaal. Een zaal die gevuld is met 19 personen. Dat is wat wat minder dan we gewend zijn en Arthur vraagt zich af wat daar de oorzaak van is. Wellicht dat het ontbreken van het wedstrijdelement deelnemers er van weerhouden heeft om in te zenden. Uiteindelijk waren er op de werkavond zelf heel wat meer mensen aanwezig.

Linda heeft wel ingezonden, maar is deze avond verhinderd. Marion was wel op de werkavond, maar heeft als gevolg van, zoals ze het zelf noemt, een ‘beginnersfoutje’ de inhoud van haar geheugenkaartje weggegooid. Ze heeft dus niets kunnen inzenden. Erik was, wegens een weekje vakantie, te laat met inzenden en ja, dan neemt het totaal aantal inzendingen behoorlijk af.

Erik leidt de avond en in onderling overleg wordt besloten dat we het iets anders aanpakken dan op wedstrijdavonden. De auteur krijgt direct het woord en anderen kunnen er dan commentaar op geven. Dat werkt prima. Uiteraard vertonen we de gehele serie eerst een keer zonder commentaar. Pas daarna beginnen we met de bespreking.

Anita Ze heeft vier opnamen ingeleverd, er zijn wat onscherpe opnamen bij. De eerste, van een dolfijntje, was van dien aard, dat mijn handen jeukten toen ik deze thuis voor het eerst zag. Er is nog wel wat aan te verbeteren, qua vlekjes wegwerken en iets met helderheid en contrast. We spreken af dat ik dat, demonstratiegewijs, aan het eind van de avond ‘live’ zal demonstreren. De door Anita gebruikte led-verlichting is tamelijk dominant aanwezig. Ze heeft het evenwel gehandhaafd, omdat het ‘wel leuk’ was.

Henk van Uffelen Bij de eerste foto zijn wat vlekjes ten onrechte niet weggewerkt. De tweede foto doet denken aan het Noorderlicht, maar zo zegt hij in zijn toelichting, het is het breukvlak van een dik stuk glas. De derde opname stelde hem voor een raadsel. Deze is volkomen onscherp en komt hem bovendien ook geheel onbekend voor. Het is een opname van de foto-opstelling van Erik, die kennelijk met zijn camera is opgenomen. Hij probert met de actie de dader te ontmaskeren, maar deze blijft onbekend. Dan een brilletje met gekraste glazen. Juist de krassen maken de foto interessant. Het ontlokt Anneke de opmerking dat glas fotograferen hoe dan ook lastig blijft.

Johan Laat een strakke serie foto’s zien. Hij heeft veel werk gestoken in bijzonder fraaie opnamen, die toch een eenvoudige indruk maken. Dat zijn ze echter niet, er is flink over nagedacht. Anneke zegt letterlijk: “Je verdient een extra puntje voor creativiteit”. Vooral de kristallen bol die Johan gebruikt heeft draagt daar veel aan bij.

Anneke Heeft zich uitgeleefd op een bonbonnière en een leuke serie foto’s neergezet. Twee daarvan zijn identiek, maar de tweede met wat toevoeging van kleur. Het heeft Marcel verleid om daarvan een deel te selecteren en omgekeerd neer te zetten. Dat geeft een verrassend en mooi resultaat. In totaal zijn er van Anneke daardoor zes foto’s.

Linda Hoewel afwezig is, is haar werk er wel en dat munt uit in eenvoud en raffinement. Vooral de glazen, op zwarte achtergond en aangestraald met blauw licht, oogsten bewondering. Het theeglas daarentegen, blijkt nergens scherp daar worden scherpe opmerkingen over gemaakt. De laatste foto, met de kristallen bol van Johan, is schitterend, vooral door de slim toegepaste selectieve scherpte.

De pauze duurt wat langer dan anders. Ach, we hebben met zo weinig inzendingen toch tijd genoeg en het komt de zuivere drinktijd ten goede.

Arthur Ik geef tevoren aan dat ik het die avond helemaal niet naar mijn zin had. De inspiratie ontbrak en het is gebleven bij het registreren van wat glazen voorwerpen. Ik heb die avond zegge en schrijve zeven foto’s gemaakt, plus nog een klein aantal die wellicht voor de Vreemde Vogels 2017 gebruikt kunnen worden. Gelukkig wordt er mild op gereageerd en dat maakt weer veel goed.

Cock Ook hij levert registraties van glazen voorwerpen in. De eerste is aanleiding to een stevige discussie. Met name de weergave (contrast en helderheid) kunnen beter en ook de uitsnede wordt uitgebreid besproken. Ook deze foto zal aan het eind live onderhanden genomen worden.

Kees van Leeuwen Ten onrechte begint de serie met de naam van Kees Olierook, maar deze vergissing wordt snel gecorrigeerd. De eerste foto, van een kandelaar die, door deze omgekeerd neer te zetten een ander soort kaars kan bevatten, is ietwat onscherp en daardoor ook een beetje onrustig. De kandelaar is drie maal gebruikt, de laatste keer 90 graden gedraaid weergegeven (actie Marcel?). De laatste opnamen, van een glazen bol van glazenier Compier, wordt gekenmerkt door een zeer regelmatig patroon van luchtbelletjes is het glas. Verschil tussen de vierde en de vijfde opname is het gebruik van een extra kleurtje. Bij mij komt de laatste opname het sterkst over. Tenslotte is er nog een zesde opname van een gebroken stuk glas, aangestraald met een rode laserpen.

Teun Hij heeft drie foto’s ingeleverd. De eeste ziet en niet uit als glas, maar komt over als keramiek. De fles en het dolfijntje zijn ook registraties en niet bijzonder spectaculair. Deze beide foto’s zijn wel heel scherp weergegeven.

Marcel Zoals eerder aangeven is hij niet aanwezig en het ontlokt een paar aanwezigen de opmerking dat we eindelijk zijn werk kunnen ‘afbranden’. Maar dat kan dus niet! Het is worderbaarlijk dat hij steeds kans ziet om gewone (nou ja, gewone) voorwerpen op zo’n kunstzinnige wijze weer te geven. Simpele voorwepen, naar zeggen voor een luttel bedrag bij de kringloopwinkel aangeschaft, weet hij
op sublieme wijze vast te leggen, hoewel bij de vierde opname de scherpte niet optimaal is (ontbreekt). Verder is er voor deze inzending volop waardering van de aanwezigen.

winnaars vrij onderwerp 6 april 2017

Winnaars vrij onderwerp 6 april 2017

1e plaats – Marcel Batist                          8,52 punten
2e plaats – Cock van der Voort                  8,37 punten
3e plaats – Karin van der Boogaart            8,14 punten
4e plaats – Ger Sauer                              7,78 punten
5e plaats – Kees Olierook                        7,56 punten

 

Clubverslag van donderdag 6 april 2017

Opening Marcel opent de avond met de mededeling dat het een drukke avond is: 28 personen zijn aanwezig. Met 22 inzenders hebben we met elkaar 43 foto’s op tafel gebracht, een flink aantal dat, gezien de kwaliteit, zeker het bespreken waard zijn. Minder leuke aankondiging is dat Marina is het ziekenhuis is opgenomen en daar nog een week zal moeten verblijven. We wensen haar vanuit deze plaats van harte beterschap.

Marcel heeft met de expositiecommissie een zestiental foto’s van 15 verschillende auteurs geselecteerd voor een tentoonstelling in de bibliotheek van Naaldwijk. Deze zullen er in mei en juni opgehangen worden. In november en december komt daar dan een tentoonstelling met als onderwerp ‘natuur’. Verder is er ook een door de WAFV verzorgde expositie in de centrale hal van gebouw Hemelsblauw in Honselersdijk.

‘Vrij onderwerp’ populair Met 28 ingevulde formulieren en dus ook 28 bezoekers was het een druk bezochte avond. Waar maar weer eens uit blijkt dat ‘Vrij onderwerp’ een geliefd onderdeel is van de wedstrijdcyclus. 43 foto’s op tafel, dat geeft veel drukte. In mijn beleving zijn we daarmee zo’n beetje aan de capaciteitsgrens, zowel voor het opstellen als voor het bespreken van de foto’s.

Ik heb de indruk dat de kwaliteit van het fotowek toeneemt. Dat blijkt ook uit de cijfers. Toen ik net bij de club kwam, in 2010, was de procedure iets anders. De cijfers werden op de avond zelf besproken en iemand die het cijfer vier gegeven had moest dat ‘en public’ verantwoorden. Tegenwoordig komt het bijna niet meer voor dat een vier gegeven wordt. In dat verband is het aardig om naar een overzicht van de gisteren gegeven cjfers te kijken:

Statistiek Slechts één maal een vier, maar wel zeven maal het cijfer tien! Worden we aardiger voor elkaar of neemt de kwaliteit werkelijk toe? Ik ben geneigd tot het laatste, want we zien de laatste tijd prachtig werk op tafel liggen. Ook het feit dat er zoveel tienen zijn uitgedeeld sterkt me in die mening.

Herkenbare stijl Aardig is, ik heb dat al eens eerder opgemerkt, dat veel fotografen een eigen, vaak herkenbare stijl ontwikkelen. Het is dan de sport om te raden wie de maker is en vaak lukt dat moeiteloos. Ook gisteravond waren er juweeltjes , waarvan de maker goed herkanbaar was. Ik denk aan de IJsvogel van Cock. Cock profileert zich goed als vogelfotograaf en wordt daar steeds beter in. Johan van Schie is regelmatig als portretfotograaf in de weer en doet dat ook heel goed. Zo zijn er meer herkenbare foto’s. Alle kans dat een architectuurfoto door Kees Olierook is gemaakt. Anderen hebben dat wat minder, daar zijn de onderwerpen meer divers en is het lastiger om de maker te raden.

Al met al een interessante avond, waarbij vooral opviel dat Ger altijd ‘toevallig’ zijn onderwerpen tegenkomt en dan ook ’toevallig’ zijn camera bij zich heeft. Het levert wel prachtige foto’s op.

Arthur

Clubverslag van donderdag 23 maart 2017

Clubverslag van donderdag 23 maart 2017

23 maart – Audiovisuele presentaties Binnen onze club is er een aantal leden, dat zich bezighoud met het maken van audiovisual’s. Eenmaal per jaar laten zij zien wat zij het afgelopen jaar gemaakt hebben. Marcel zet deze series in een mooie PowerPointpresentatie. Om het geheel wat interactiever te maken is er na elke serie gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen. Mochten er buiten de vaste groep nog leden zijn die een AV willen vertonen, dan graag met Marcel contact opnemen.

Maar net als vorig jaar is er voorafgaand nog tekst en uitleg over het ontstaan, de software en wat een AV is. Marcel heeft twee korte presentaties: “Wat is een audiovisual” en “van idee naar AV”. Gewoon heel kort even memoreren

Hollandse landschappen van Marcel Batist
De serie toont, zoals de titel al duidelijk aangeeft, een aantal landschappen uit ons land. Daarbij is de variatie groot. De beelden zijn op verschillende locaties gemaakt en ook in verschillende jaargetijden. Dat maakt het geheel tot een afwisselend schouwspel. De begeleidende muziek is voortreffelijk gekozen en volkomen in harmonie en in overeenstemming met de getoonde beelden. Marcel zelf zegt ervan dat de serie niet “internationaal waardig” is, “daarvoor is de diversiteit iets te groot”. Commentaar uit de zaal is dat het allemaal ‘iets te snel’ gaat. Marcel geeft aan dat dit wellicht inherent is aan onwennigheid, ervaren av-ers hebben hier geen enkele moeite mee.

IJspaleis van Ger Sauer
Deze serie is gemaakt in het gemeentehuis van Den Haag. De architect is Remco Koolhaas en de belangrijkste kleur van het gebouw is wit. Dat is de reden dat de gehele serie door Ger is omgezet in zwartwit beelden. Ger heeft een uitzonderlijke kijk op lijnenspel en compositie en dat komt in deze serie voortreffelijk tot zijn recht. Commentaar vanuit de zaal is dat deze serie ‘knap in elkaar is gezet’

De geveltoerist van Kees Olierook

Deze productie is, zeker in vergelijking met de overige series, erg kort: 52 seconden. Maar de impact is zo hoog dat de serie twee maal vertoond wordt. Na de eerste keer geeft Kees een korte toelichting hoe dit totstand gekomen is. De waardering van het publiek voor deze komische serie is heel hoog. Kees krijgt ook complimenten voor de keuze van de muziek, die het komische karakter van de beelden goed ondersteunt. Bijzonder is dat in de hele serie slechts één foto gebruikt is van een gebouw in Dusseldorf. Technisch was het een moeilijke serie, Kees heeft er drie maanden over gedaan om dit resultaat te bereiken.

Dwalen langs Noorse dalen van Marcel Batist
Deze serie bestaat in twee versies, een lange en een korte. Dit omdat in AV-land een serie al snel ‘te lang’ wordt gevonden. Het is lastig om de aandacht vast te houden met louter beelden en muziek. Als er gesproken woord bij is of op andere wijze informatie wordt overgedragen mag de serie wat langer zijn. Vanavond wordt de lange versie getoond. De korte versie is ingezonden naar de Nationale AVwedstrijd in Barneveld, die op 8 april zal plaatsvinden. De serie is in Noorwegen gemaakt en laat spectaculaire landschappen zien, begeleid door schitterende en ‘goedpassende’ muziek. Hier toont Marcel waarin hij uitblinkt: natuurfotografie.

Vergane glorie van Ger Sauer
Moderne ontwikkelingen in de tuinbouw zijn aan tuider Leen geheel voorbij gegaan. Aan deze bijzondere beelden kunnen we zien hoe Ger er in slaagt om van buitengewoon verwaarloosde objecten nog een prachtige serie te maken. De tuiderij is inmiddels afgebroken. Veel leden geven aan dit jammer te vinden, ze hadden er zelf ook graag nog eens naar toe gegegaan om het verval in beeld te brengen.

Bergstammen van Myanmar door Johan Rimmelzwaan
Johan, de broer van onze eigen Anneke, is vaak op reis en bezoekt dan verre en meestal onherbergzame gebieden. Hij is een meester in protretfotografie en laat dat in deze serie zien. Hij presenteert een serie portretten van leden van een drietal bergstammen uit Myanmar, een land dat ingeklemd is tussen China, Loas en India. Het zijn indrukwekkende beelden die de tongen flink los maken.

Feeling good van Ger Sauer
Ger is getroffen door een liedje van Nina Simone; Feeling good. Het is, in ieder geval in mijn beleving een heel sexy, funcky nummer. Ger heeft er beelden bij gezocht die precies passen bij de woorden van de song. Dat is prima gelukt, de beelden sluiten naadloos aan op de songtekst. Het is een fantastisch geheel geworden, een plezier om naar te kijken en te luisteren. Jammer dat het nog geen drie minuten duurt, maar ja, de song was nu eenmaal niet langer.

Regenboog van bloemen van Marcel Batist

Kleuren van de regenboog kennen we allemaal: rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Marcel is er in geslaagd om een aantal bloemen te presenteren die qua tint precies deze kleurencirkel volgen. Het zijn schitterende beelden geworden, met de makrolens opgenomen en begeleid door fraaie, in het gehoor liggende muziek. Hieruit blijkt dat met een eenvoudig thema een mooie serie samengesteld kan worden.

Zomerpaleis van Kees Olierook

Deze serie, die door Kees zelf is ingesproken, geeft een mooi beeld van oude architectuur in China. Het is een deel van een serie die drie kwartier duurt en een impressie is van een reis die Kees naar China gemaakt heeft. Ook hier mooie beelden met prachtige kleuren. De door Kees uitgesproken informatie maakt dat de serie korter lijkt dan de zeven minuten die de serie in beslag neemt.

Onder nul van Ger Sauer

Een korte, maar krachtige serie. De beelden uit deze serie komen uit verschillende jaren, maar geven op deze manier bij elkaar gebracht toch een prachtig beeld van winters zoals we ze al een tijdje niet meer beleefd hebben.

Verstilde wateren van Marcel Batist
Deze drie minuten durende serie laat zien dat Marcel een meester is in het weergeven van water. Dat lijkt eenvoudig, maar het tegendeel is waar. Veelvuldig gebruik van lange sluitertijden maakt dat de beelden soms een vervreemdende, soms zelfs een wat mystieke indruk achterlaten. Marcel vond het een uitdaging om in drie minuten mensen in een andere stemming te brengen. Dat is volgens de mening van de aanwezigen prima gelukt.

Na afloop is er nog een korte discussie, waarbij Marcel aangeeft dat het bepalen van de juiste volgorde van de beelden bij hem veel tijd in beslag neemt, net als het zoeken naar goede, bijpassende muziek.

Al met al een bijzondere avond. Jammer dat dit maar één keer per jaar plaatsvindt…

Arthur Palache