Clubverslag van donderdag 19 oktober 2017

Clubverslag van donderdag 19 oktober 2017

Presentatie eigen werk, dat was gisteravond het onderwerp. Kennelijk heeft dat wat minder belangstelling, want er waren slechts zes mensen die de moeite genomen hadden om wat opnamen ter bespreking op een memorystick te zetten. De wat mindere belangstelling bleek ook uit het aantal bezoekers; er waren slechts zeventien personen in de zaal aanwezig. Laten we het er maar op houden dat de ‘harde kern’ aanwezig was. Het was goed om ook Jan Pronk weer te zien. De gezondheid speelt hem parten, maar toch is hij weer regelmatig aanwezig. Volhouden Jan!

Marcel gaf de aftrap, en omdat hij een vorige keer niet aan de beurt kwam, was hij nu als eerste aan zet om te projecteren. Hij had zijn foto’s in een PowerPointpresentatie gezet. Er was heel divers werk, van musea, kerken, een abdij en van Urbex-locaties. En dat ook nog uit verschillende landen, dus niet alleen uit Nederland. Het thema dat hij aan deze foto’s had meegegeven was “Invallend licht’. De foto’s muntten uit in een fraaie lichtval. Bij de meeste foto’s gaf hij ook uitleg over hoe de opname tot stand gekomen was. Het leverde een leerzaam uur op.

Henk van Uffelen had een AV samengesteld met als titel en als onderwerp Chateau du Lac. Dit is een soort kasteel in Hoek van Holland. Het is door de eigenaar zelf gebouwd en staat vol (overvol) aan voorwerpen die de man in de loop der jaren verzameld heeft. Daaronder zijn theepotten, snijbonenmolens, potten en pannen en allerlei andere dingen. Kennelijk voorwerpen die hij mooi of zeldzaam vindt. De indruk die het bij mij heeft achtergelaten is: veel en druk.

Arthur laat na de pauze een twintigtal foto’s zien die tijdens de laatste vakantie in Engeland gemaakt zijn. Om precies te zijn, in het Osbourne House op het eiland Wight. Dat is het vakantiehuis van Koningin Victoria en wordt nu beheerd door de National Trust. Het is voor het publiek deels toegankelijk en staat vol –niet zo vol als het Chateau du Lac– met kunstvoorwerpen, schilderijen en fraaie meubelen. Door de enorme drukte met bezoekers was het lastig om personenloze momenten te vinden, maar met enig geduld is dat toch gelukt.

Ger heeft een aantal beelden, voornamelijk architectuur, omgezet naar Zwart-wit. Hij doet dat met de NIK-filters die tegenwoordig gratis gedownload kunnen worden. Hij presenteerde een flink aantal zeer gave foto’s, met soms heel eenvoudige onderwerpen. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen. Hij geeft aan wanneer zo’n omzetting succesvol is. Grote onderwerpen lenen zich er goed voor en als er veel grijstinten zijn, let er dan vooral op dat ook puur wit en donker zwart in het beeld voorkomen. In zijn verzameling zijn zowel high key als low key foto’s terug te vinden. Het is fantastisch om te zien, een genot om naar te kijken. Opvallend was daarbij dat hij al zijn foto’s van een witte rand had voorzien.

Kees Olierook Heeft met behulp van een daartoe geschikt programma (M.Objects) een presentatie gemaakt met als onderwerp ‘paddenstoelen’. Hij deed dat op muziek van Henry Manchini. Het geheel zag er goed uit en gaf een prachtig beeld wat er in Ockenburg op paddenstoelengebied te zien is. Kees maakte onderscheid tussen paddenstoelen op of tegen bomen en padenstoelen op de grond. De fotografie was weer perfect, zoals we dat van Kees gewend zijn.

Johan van Schie ten slotte, gaf ons inzicht in het fenomeen popfotografie. Met zeer fraaie beelden, onder moeilijke omstandigheden gemaakt verraste hij de aanwezigen. Vaak is de verlichting ‘lastig’. Johan heeft geen gebruik gemaakt van flitser(s), dat is in dat soort omstandigheden ‘not done’. In
plaats daarvan heeft hij gefotografeerd met hoge tot zeer hoge iso-waarden. Dat leverde wel wat ruis op, hoewel dat in de beelden best mee viel. Voor dit soort fotografie is een beetje ruis helemaal niet storend. Hierna liet hij ook nog een aantal foto’s zien van de Grand Prix in Spa, België. Max verstappen met zijn Red Bull raceauto vol in beeld en scherp. Spectaculair om te zien.

Arthur

Clubverslag van donderdag 5 oktober 2017

Clubverslag van donderdag 5 oktober 2017

Met 36 foto’s en 22 aanwezigen in de zaal is het een ‘gemiddelde’ avond. We hebben het weleens drukker gehad met meer dan 45 foto’s op tafel. Maar dat wordt ruim gecompenseerd door de kwaliteit van het werk, want dat is dik in orde. Er lagen schitterende foto’s op tafel, met een ongekende variëteit een onderwerpen.

Marcel opende de avond met nog even een herinnering aan de RABO-actie. Leden die bij de Rabobank zijn aangesloten kunnen maximaal 2 stemmen uitbrengen ten faveure van onze vereniging. Marcel onderstreept nog even het belang daarvan. Verder geeft hij aan dat er, voor zover hij het al gezien heeft, geen ‘slecht’ werk ligt, alles is van hoge klasse.

Na het cijferen worden de eerste zes foto’s besproken, voor we een pauze gaan houden.

Op dit soort avonden komt steeds weer naar voren dat er (soms grote) verschillen zijn tussen het beeld dat een foto op tafel geeft of ‘op de bok’. Soms komt de foto op tafel beter over, maar in enkele gevallen toont deze op de bok een fraaier beeld. Ikzelf vind het nog altijd moeilijk onder woorden te brengen wat daar de oorzaak van is. Maar het idee wordt algemeen gedeeld en het zal dus wel zo zijn.

Dingen die tijdens het bespreken zijn opgevallen zijn:

 Anneke zet een bijzonder fraaie gevel van een gebouw in beeld, met daarin een spiegeling van een ander gebouw. Voortreffelijke compositie en een verdiende eerste plaats.

 De fotografie van Ben van Elswijk. Hij is druk bezig geweest met het fotograferen van vallende spetters. Het geeft volgens Marcel “een eenvoudige maar sterke foto” Ben geeft een beknopte uitleg hoe dat moet en wat daarvoor nodig is. Wie er wat meer over wil weten kan naar         http://erikdevries.org/freezebox/              gaan.

 Bij verschillende foto’s is er een korte discussie over de uitsnede. Soms is een vierkante uitsnede indringen, dan weer is het beter een randje weg te laten. In veel gevallen geeft dat een verbetering. Ook de kleur van de passe partout is van invloed op het eindresultaat.

 De vliegers van Kees van Leeuwen brachten mij zelf direct in een vrolijke stemming. En dat waren ook precies de woorden die Magda gebruikte om de foto te beschrijven.

 Cock ziet vaak kans om ons te verbazen. We weten inmiddels dat als er een vogel gefotografeerd wordt, de kans groot is dat Cock deze gemaakt heeft. Toch maken zijn foto’s indruk door de vaak bijzondere inhoud. Vandaag geldt dat voor beide foto’s. De foto van de Grutto’s is fraai, maar zijn ijsvogeltje spant de kroon door actie en scherpte.

 Anita verraste de aanwezigen met een foto van een duiker, gemaakt in het aquarium van Blijdorp. Het blijft bijzonder als een niet-duiker een dergelijke opname maakt.

 Ger gaf aan dat fotograferen soms lastig is. Voor de zwam die hij vastlegde is hij driemaal maar het Prinsenbos geweest omdat de eerste twee keren de foto niet naar zijn zin waren.

Hij heeft zelfs een statief(je) gebruikt, iets dat voor hem heel bijzonder is. Maar het resultaat levert wel een vijfde plaats op.

 Karin laat zien hoe je een insect van dichtbij fotografeert, met een fantastisch resultaat

Er zijn deze avond hoge cijfers gegeven. Marcel voorspelde al de dat kwaliteit hoog zou zijn en dat wordt onderstreept door de cijferwaardering. Zelfs de laagst gewaardeerde foto scoort gemiddeld een 6,38 en dat is in schooltermen toch een ruime voldoende.

Donderdag 19 oktober: presentatie eigen werk

Anneke schreef in haar vooruitblik: Steeds meer leden vinden het leuk om eigen werk te presenteren. Dat doet ons deugd. We zijn ten slotte niet voor niets amateurfotografen. Dat willen we ook laten zien. Dus hebben wij tweemaal per jaar ruimte voor presentatie eigen werk. Alles is welkom en wij laten ons graag verrassen. Nog even een herhaling van wat ik in eerdere vooruitblikken heb gezet: De bedoeling is om een serie te laten zien van een vakantie of een onderwerp wat jij interessant vindt. Het maakt eigenlijk niet uit, het onderwerp is helemaal vrij. Zo’n presentatie van 10 – maximaal 50 foto’s bestaat dan uit 1, 2 of 3 series van elk 10 à 15 foto’s. Voor de aanschouwers is het wel zo prettig als elke serie een eigen samenhang heeft. Dus niet van de hak op de tak met portret, bloem, strand, architectuur en abstract, maar echt een kop-staart-verhaal.

winnaars in het wild 7 september 2017

winnaars in het wild 7 september 2017

1e plaats – Marcel Batist                           8,60 punten
2e plaats – Henk v. Uffelen                       7,90 punten
3e plaats – Marion v. Nimwegen             7,85 punten
4e plaats – Marion v. Nimwegen             7,80 punten
5e plaats – Ben v. Elswijk                         7,70 punten

 

Clubverslag van donderdag 7 september 2017

Clubverslag van donderdag 7 september 2017

Vrienden en vriendinnen,

Ik realiseer me dat het meer dan twee weken geleden was dat we de wedstrijd ‘Dieren het wild hebben gehouden. Dat is in meerdere opzichten niet zo goed gegaan.

Allereerst was ik, in de spanning van de aankomende vakantie, vergeten de tweede en de derde foto van Ben van Elswijk in de presentatie in te voegen. Dat was gelukkig nog vóór de beoordeling plaatsvond, te herstellen en die foto’s hebben dan ook gewoon meegedaan in de wedstrijd.

Ik had afgesproken om in de pauze de cijfertjes in te voeren, zodat we in ieder geval de uitslag zouden hebben voor ik naar Engeland zou afreizen. Maar doordat er nu twee foto’s op een andere plaats terechtgekomen (de twee foto’s van Ben zijn achteraan bijgeplaatst) was invoeren in het voorbereide programma niet zo goed mogelijk. Vandaar dat de uitslag nu pas volgt.

Tenslotte is na presentatie gebleken dat een aantal deelnemers, waaronder ikzelf, de instructie niet goed hadden doorgenomen. Op 10 juli heeft iedereen een mailbericht van Marcel ontvangen met daarin onderstaande tekst:

Beste clubleden,

Vanuit de club kwam een verzoek voor nadere toelichting omtrent de clubwedstrijd “in het wild”. Vooruitlopend op de vooruitblik bij deze alvast de criteria.

Het volgende is besloten;

Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën in Nederland in de vrije natuur voorkomend. Dus niet gemaakt in dierenparken, dierentuinen, kinderboerderijen en andere besloten locaties. Ook géén huisdieren of insecten. Hou je aan bovengenoemde groepen.

Voor een overzichtslijst van zoogdieren in Nederland, klik; https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_zoogdieren_in_Nederland Behalve dan het zoogdier “MENS”.

Voor de andere categorieën kan je zelf even op internet zoeken. Keuze genoeg dus.

Een goede jacht, Bestuur WAFV

Een aantal foto’s voldeed niet aan de gestelde criteria en deze foto’s zijn dus gediskwalificeerd. In het cijferoverzicht vind je voor die foto’s dan ook geen beoordelingscijfer, maar wel de aanduiding BM, hetgeen staat voor buiten mededinging.

Het gaat om de foto’s met in de presentatie de volgende nummers: 1, 6, 18, 24, 36, 47, 57, 60 en 61.

Tijdens de bespreking van alle foto’s is ook al aan de orde gekomen dat er opnamen bij waren die niet aan de opdracht voldeden, dus dit zal hoogstwaarschijnlijk niet als een verrassing komen.

Al met al was het een wat vreemde avond. We hebben prachtige opnamen gezien, maar ook wat ‘missers’. Zelfs van een gerenommeerd lid, dat doorgaans heel goede producten aflevert, hebben we een foto gezien waarvan letterlijk gezegd is dat insturen ervan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op een vergissing moet berusten.

Hoe dan ook, de lijst is bijgevoegd, je kunt dus zelf zien wat de resultaten van deze wedstrijd waren.

Arthur