Clubverslag van donderdag 5 maart 2020

Clubverslag van donderdag 5 maart 2020

Met 20 deelnemers en 40 foto’s was het niet een bijzonder drukke avond. Ook had ik de indruk dat
de kwaliteit van het gemaakte werk wat minder was dan we de laatste tijd gewend zijn.
De eerste keer ‘Vrij onderwerp, alles behalve natuur’. Dat was toch even wennen, omdat
landschappen en dieren dan ineens niet meer mochten meedoen. Bijna iedereen heeft zich aan deze
formule gehouden. Er waren dan ook flink wat architectuurfoto’s. Maar niet alleen, er was een
behoorlijke diversiteit aan onderwerpen te zien.
Marcel opende de avond met een paar huishoudelijke mededelingen:
12 maart hebben we een uitwisselingsavond met
Fotoclub Rotterdam. Dit is een club met ongeveer dertig
leden die onder het motto “inspireren en geïnspireerd
worden” wekelijks bijeenkomt om zich met foto’s bezig
te houden. Straatfotografie, stillevens, portretfotografie,
zwart-witfotografie, alle genres worden binnen de fotoclub beoefend.
Op hun website staat een korte video (ca. 6 minuten)
Kees van Leeuwen is in verband met een verhuizing aan het opruimen en heeft een aantal
Passe-partouts en fotolijsten meegebracht. Liefhebbers mogen ze gratis meenemen. Wat niet
meegenomen wordt gaat in de vuilnisbak, dus profiteer ervan.
19 maart houden we de jaarlijkse AV-avond. Dan laten leden van AV-Groep Westland (zeven van de
negen leden zijn ook lid van de WAVF) een aantal audiovisuele producties zien. Het belooft een
leuke, afwisselende avond te worden. De presentatie ervan ligt in handen van Marcel.
Dan gaan we van start. Er zijn 21 aanwezigen in de zaal, die beginnen aan het cijferritueel door een
rondedans langs de opgestelde foto’s te maken.
Henk van Uffelen is vandaag spreekstalmeester en dat doet hij qua tempo voortreffelijk. Niet te kort,
maar zeker ook niet te lang.
De foto van Ger, het bakstenen gebouw met de vele ramen wordt op verschillende manieren
bekeken. Het wordt er in een andere stand dan oorspronkelijk gepresenteerd, niet beter van.
Ook gisteren bleek weer dat het veel verschil maakt of de foto op tafel of op de bok bekeken wordt.
Soms is ‘op tafel’ beter, soms ‘op de bok’. Er is vooralsnog geen duidelijke regel voor te geven.
De luchtbel onder het ijs van Marion is prettig om naar te kijken. We weten pas wat het is als Marion
uitleg geeft. Bijzonder is dat de foto in groot formaat op haar werk hangt en dat lijkt me volkomen
terecht. Je kunt je wel afvragen of dit natuur is of niet…
De foto van Magda, die van de (benen van) voetgangers, is gemaakt terwijl ze eigenlijk met iets
anders bezig was. Zodoende noemt Henk van Uffelen dit ‘bijvangst’. Het is hoe dan ook een sterke
plaat.
Anita heeft zich deze keer van haar beste kant laten zien, haar twee foto’s laten een aangename
indruk achter.
De min of meer abstracte foto’s van Ben leveren heel wat commentaar op. Toch zijn het prachtige
foto’s, met heel veel kleur en een mooie compositie.
Henk Geldof heeft zichzelf flink overtroffen met twee schitterende foto’s. De abseiler van de
Euromast is grappig en op het juiste moment genomen. De aanlegsteiger is heel fraai (en niet
symmetrisch vanwege de zon aan de rechterzijde!)

Arthur

Winnaars donderdag 6 februari 2020 Lichtval

Winnaars donderdag 6 februari 2020 Lichtval

1e plaats – Henk v Uffelen                            7,61 punten
2e plaats – Johan v Schie                            7,35 punten
2e plaats – Kees Olierook                            7,35 punten
2e plaats –  Marcel Batist                            7,35 punten
2e plaats – Magda v Zeijl                             7,35 punten
6e plaats – Marion v Nimwegen                    7,30 punten
6e plaats – Ger Sauer                                 7,30 punten

 

Clubverslag van donderdag 6 februari 2020

Clubverslag van donderdag 6 februari 2020

Deze avond houden we de wedstrijd ‘Lichtval’. Anneke schreef erover in de vooruitblik:

Rembrandt wist op een unieke wijze de lichtval in zijn schilderstukken vast te leggen. De lichtval is de manier waarop het licht het onderwerp laat uitkomen, de richting waaruit het licht op een afgebeeld tafereel valt. Meestal is er in een schilderij of foto een bepaalde richting waar het licht vandaan komt. Daarom speelt lichtval een belangrijke rol in schilderijen en foto’s. Het lijkt wel of er licht in schijnt. Licht komt ergens vandaan. Een voorwerp dat licht geeft, noem je een lichtbron. Je kunt de verschillende lichtbronnen in tweegroepen verdelen: kunstmatige en natuurlijke lichtbronnen. Natuurlijke lichtbronnen zijn de zon, maan, sterren en bliksem.

Ze liet deze tekst vergezeld gaan van een tweetal fotootjes. Geen twijfel mogelijk dus.

Het was voor 23 deelnemers aanleiding om in totaal 63 foto’s in te leveren. Even rekenen geeft aan dat dit niet klopt. 23 maal 3 foto’s per deelnemer is immers 69. Dat er maar 63 foto’s ingeleverd zijn heeft te maken met het feit dat drie deelnemers slechts één foto hebben ingeleverd. Op zich is dat geen probleem, maar het levert wel een correctie op voor hun gemiddelde cijfer. En dat is het cijfer dat bepalend is voor het eindklassement. Het zij zo.
Het was gezellig druk. Met 25 mensen in de zaal was het een ‘volle bak’.
Marcel opent de avond iets voor achten met de mededeling dat hij maar weinig mededelingen heeft. Hij wijst wel op een stel passe-partouts die Ger gratis beschikbaar stelt voor de liefhebbers. Verder deelt hij mee dat Wim Alsemgeest afwezig is wegens een EHBO-avond; hij moet zijn EHBO-diploma verlengen. Handig om te weten dat hij zo’n diploma heeft, we hopen er nooit gebruik van te hoeven maken.
Marion heeft vanavond de leiding over de bespreking en we starten snel met het krijgen van een eerste indruk. 63 foto’s passeren de revue, onder begeleiding van een new-age-muziekje.
Mijn eigen indruk is dat de kwaliteit van het werk wat gevarieerd is. Er is heel mooi werk bij, werk waar je stil van wordt. Maar er is ook werk bij dat duidelijk minder van kwaliteit is. Dat zal later ook uit de cijfers blijken.
Dan volgt de beoordeling. Het zijn de enige tien minuten dat het echt doodstil is in de zaal; iedereen is geconcentreerd bezig met het geven van rapportcijfers.
Marion heeft nagedacht over de nabespreking en doet dat steeds aan de hand van twee vragen:
1. Wat tref je aan?
2. Wat zou jij anders doen?
Vervolgens komen de foto’s weer één voor één op het doek. Voor een aantal aanwezigen blijft het een leuke sport ook om te raden wie de foto gemaakt heeft. Ikzelf heb daar natuurlijk enig inzicht in, ik heb ze immers zelf ontvangen en in de presentatie gezet. Maar dan is het des te leuker om in mijn omgeving te horen wie men denkt dat de maker is. Vaak is dat raak.
Na foto 23 (die om onduidelijke reden geen nummer heeft) is de zuivere drinktijd aangebroken.
Daarna maken we het karwei af. De allerlaatste serie (de derde foto van de inzenders) wordt gezien de tijd wat sneller afgewerkt. De maker maakt zich bekend en er is slechts plaats voor de allerbelangrijkste opmerkingen.
Marion sluit de sessie af en wijst nog op een bijeenkomst aanstaande donderdag 14 februari (Valentijnsdag) voor diegenen die gereageerd hebben op het project ‘Ontwikkeling’ dat daarmee van start gaat. Marion geeft ook nog aan dat mensen die nog niet gereageerd hebben dat alsnog kunnen doen en heel welkom zijn.
Marcel tenslotte, wijst op de uitwisseling met fotoclub Rotterdam, die op 12 maart zal plaatsvinden. Als je eraan wilt meedoen via een presentatie eigen werk, kun je je aanmelden bij Marcel.

Arthur

Clubverslag van donderdag 23 januari 2020

Clubverslag van donderdag 23 januari 2020

Marcel opent de 63e Algemene Vergadering, zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten. Hij meldt tevreden op dat de opkomst groot is; 25 leden zijn aanwezig, dat komt overeen met ruim 80% van het ledental.

Inhoudelijk ga ik niets over de vergadering schrijven, daar zijn de notulen voor.

In de pauze was het drankje voor rekening van de vereniging en waren in ruime mate smakelijke hapjes beschikbaar. Marion was daar verantwoordelijk voor en een woord van dank en waardering is dan ook zeker op zijn plaats.

Na de pauze waren de Vreemde Vogels 2019 aan de beurt. Arthur gaf aan dat er ruim 200 foto’s waren ingeleverd en dat maakte de taak van het samenstellen zeker wat gemakkelijker. In de show zijn 177 afbeeldingen van 14 leden verwerkt. Toeschouwers hebben 11 minuten en 40 seconden naar deze afbeeldingen gekeken en tegelijkertijd 53 geluidsfragmenten gehoord. De achtergrondmuziek was een Symfonisch gedicht van Richard Strauss, getiteld ‘Till Eulenspiegels lustige Streiche’ (Tijl Uilenspiegels schelmenstreken). De totale bewerkingstijd van de show was ca 40 uur.

Dan houdt Marcel een inleiding op het project ‘Geïnspireerd door…’ Hij laat zien door wie hij zelf geïnspireerd is en laat ook enige voorbeelden zien van foto’s van zijn inspiranten. 8 oktober zal hiervan de evaluatie plaatsvinden.

Marion vertelt ook een en ander over het project ‘Ontwikkeling’. Er is inmiddels ook een e-mail over verschenen. Het verhaal wordt ondersteund met een paar foto’s. Ze legt uit dat het project uit vier fasen bestaat: 1. Oriëntatie 2. Idee-ontwikkeling 3. Vormgeving en 4. Reflectie Leden die willen meedoen aan dit project, dat in groepjes wordt uitgevoerd, kunnen dit  aan Marion kenbaar maken. vannimwegenmh@gmail.com. Er komt over dit project nog een informatieavond. Op 3 december zal dit project geëvalueerd worden.

De avond wordt afgesloten met ‘presentaties eigen werk’.

Op 6 februari houden we de wedstrijd ‘Lichtval’. Zie de vooruitblik van Anneke voor nadere informatie.

Arthur Palache