Clubverslag van donderdag 15 november 2018

Clubverslag van donderdag 15 november 2018

Evaluatie van de werkavond Beatrixkwartier (Den Haag) op donderdag 30 augustus 2018

Marcel opent iets na acht uur de avond met de mededeling dat 15 deelnemers in totaal 102 foto’s hebben ingeleverd. Hij beschrijft nog kort de gang van zaken ten aanzien van het inleveren van de foto’s. De bedoeling was dat deze bij hem zouden zijn ingeleverd. Twee mensen (ik ga geen namen noemen, want dat is gênant voor Erik en Sylvia) stuurden de foto’s naar de wedstrijdcommissie. Ik heb ze natuurlijk meteen naar Marcel doorgestuurd, maar hij kwam ze pas om kwart voor zes tegen, toen de presentie al lang en breed gereed was. In de vooraankondiging van Anneke is echter duidelijk aangegeven dat in dit soort gevallen de foto’s naar Marcel moeten. Alleen wedstrijdfoto’s gaan naar de wedstrijdcommissie.

Dat gezegd hebbende gaat Anneke van start. Zij is vandaag de spreekstalmeester en heeft de taak om alle foto’s te presenteren, de makers er iets van te laten vertellen en dan nog op tijd te eindigen ook. Dan blijkt dat er wat computerproblemen zijn. De clublaptop is moe en laat dat de laatste tijd steeds meer merken. Een reserve laptop brengt uitkomst. Gelukkig blijkt later dat het minder ernstig is dan het zich in eerste instantie liet aanzien, maar de leeftijd van het ding gaat wel een rol spelen.
Ik laat van elke deelnemer één foto zien. Deze kies ik zelf uit en dat is dan de foto die bij mij de meeste indruk heeft achtergelaten. Dat is het voorrecht dat ik me zelf toe-eigen; wie schrijft bepaalt.

Erik Rozenburg
Leverde zeven foto’s in. De eerste is meteen een spectaculaire avond-opname die er goed uitziet. Bij volgende opnamen is er wat lichte kritiek op ‘rechtzetten’ van de foto’s. Dat is een handigheidje waar we binnenkort nog eens aandacht aan zullen besteden, want het is, zeker in Photoshop, niet erg ingewikkeld.

Marjan Pronk
Heeft zes foto’s ingeleverd, waaruit blijkt dat ze een bijzondere kijk op de Haagse architectuur heeft. Het leverde zeer fraaie beelden op. Bij inlevering gaf ze aan dat hier ‘hiermee zou moeten gebeuren’, maar dat is valse bescheidenheid.
Leverde acht foto’s in. Dit trappenhuis is door meer mensen vastgelegd, soms zonder, zoals hier, maar soms ok met personen. Ook hier is wat kritiek op de scheve stand links, iets dat eenvoudig te corrigeren is.

Teun van Dijk
Leverde ook acht foto’s in. Hij concentreerde zich op complete gebouwen en daarom vormde bijgaande opname, die ook door meerdere leden is gemaakt, een uitzondering.

Kees Olierook
Leverde acht opnamen in. Hij had, als gerenommeerd architectuurfotograaf, geen enkele moeite met rechtzetten. Ik vond zijn opname van de Koninklijke Bibliotheek een vondst, maar de overige opnamen waren ook de moeite van het aanzien meer dan waard.

Cock van de Voort
Leverde acht foto’s in. De hiernaast afgebeelde foto munt uit door de suggestie van beweging en snelheid. Prachtig gedaan.

Ger Sauer
Ook hij leverde acht opnamen in, die evenwel niet op de werkavond zijn gemaakt, maar op een eerder tijdstip. Na overleg met de voorzitter is er geen beletsel om de opnamen te tonen, het is immers geen wedstrijd. Dan zouden strengere regels gelden. Ger heeft een fraaie kijk op dit deel van Den Haag. Dat is af te meten aan een mooie afbeelding van de ‘netkous’.

Dan is er een pauze voor de broodnodige al dan niet alcoholische versnaperingen.

Sylvia
Zij moet gedacht hebben dat het een wedstrijd was, want ze leverde drie opnamen in op het verkeerde e-mailadres. Uiteindelijk is het toch nog nét voor elkaar gekomen. Deze opname oogstte bewondering vanwege de originele uitsnede. Goed gezien!

Henk van Uffelen
Zijn acht opnamen leverden wat kritiek op ten aanzien van aanwezige ruis. Ook opvallend is het vele blauw in zijn foto’s. De ‘fietsenfoto’ is erg druk maar toch heel aardig van compositie vanwege de strakke herhaling en de ene fiets met een afwijkend uiterlijk.

Thomasz
Leverde twee foto’s in. Beide zijn goed getroffen, maar waren toch aanleiding tot enige discussie. Thomasz zelf was niet aanwezig, dus hij kon er niet op reageren.

Marion van Nimwegen
Leverde ook acht foto’s in en ik heb er moeite mee gehad om de mooiste uit te kiezen. Ze zijn allemaal prachtig. Uiteindelijk heb ik deze genomen, omdat deze ook vanuit de zaal heel sterk werd bevonden. De fot laat zien dat een heel eenvoudig onderwerp sterk kan worden weergegeven.

Karin van den Bogaard
Uit de zes opnamen die zij inleverde blijkt een grote diversiteit. Ik zie architectuur, een wat dromerige toren, een minimalistische foto en een die human interest weergeeft. Dat is de foto die ik uitgekozen heb vanwege het afwijkede formaat en het feit dat er mensen op staan. Een interessante plaat

Ed Hendriksen
Ook hij leverde acht foto’s in. De eerste, hiernaast afgedrukt, leverde meteen veel discussie op. Men vond de spiegelingen in de ruiten heel origineel. De boom echter vond de een ‘toegevoegde waarde en de ander vond dat deze verstoorde. Iedereen mag het voor zichzelf uitmaken. Zijn ‘lampenfoto oogstte veel bewondering. Zijn trap echter is niet geheel scherp.

Magda van Zijl
Leverde vijf opnamen in. Ze was zelf niet aanwezig wegens vakantie, maar had dus wel bijtijds haar werk ingeleverd. Rechtzetten van foto’s is bij haar ook nog een dingetje waaraan gewerkt kan worden. We gaan er volgens Marcel binnenkort aandacht aan besteden.

Marcel Batist
Liet met zijn negen foto’s weer zien dat hij toch een aparte kijk op de wereld heeft. Hij schroomt er niet voor om languit te gaan liggen om een bijzondere compositie te krijgen. Het leverde prachtige beelden op die de fraaie architectuur van de stad Den Haag op bijzondere wijze weergaven.

Arthur Palache

Winnaars donderdag 1 november 2018 stilleven

Winnaars donderdag 1 november 2018 stilleven

1e plaats – Kees v Leeuwen                      7,70 punten
2e plaats – Ger Sauer                                 7,57 punten
3e plaats – Marcel Batist                            7,52 punten
3e plaats – Karin v/d/ Boogaard                7,52 punten
5e plaats – Athur Palache                          7,39 punten

Clubverslag van donderdag 1 november 2018

Clubverslag van donderdag 1 november 2018

Het wedstrijdonderwerp van deze avond was Stilleven. Dat heeft veel leden aangesproken, afgemeten aan het aantal inzenders: 27. Zij zorgden gezamenlijk voor 78 foto’s. Dat is een absoluut record. Het is (in ieder geval in mijn tijd) niet voorgekomen dat er zoveel inzendingen aan een wedstrijd hebben deelgenomen. Met 24 mensen in de zaal en 78 beoordelingen per persoon betekent het dat er 1872 cijfers ingevoerd moeten worden, heel karwei, want het moet wel nauwkeurig gebeuren.

Marcel opent de avond stipt om 20:00 uur met de opmerking dat er heel veel inzendingen zijn. De foto’s zijn in drie tranches ingedeeld, eerst de nummers 1, dan alle nummers 2. Deze zullen wat uitgebreider besproken worden. De nummers 3 worden wel vertoond, maar er zal in verband met de tijd, slechts summier over gesproken worden.

Met het oog daarop is het voor de deelnemers belangrijk om aan te geven wat die nummers zijn. Het wedstrijdreglement geeft daar duidelijke aanwijzingen voor. Er staat letterlijk:
De vraag die dan rijst is natuurlijk: moet je je beste opname als eerste inleveren of als nummer drie? Het antwoord is simpel. Wil je dat een foto zeker besproken wordt, geef deze dan nummer 1 of 2 mee.

De verscheidenheid in opnamen was niet groot, maar heel erg groot. Uiteraard is het iedereen vrij om zelf te bepalen of een onderwerp als stilleven wordt aangemerkt. Juist bij dit soort opnamen geldt de regel ‘Minder is meer’. Zorg dus voor een niet te drukke foto, met weinig levenloze voorwerpen die dan weer wel wat samenhang moeten vertonen.

Heel even Googlen op een definitie van een stilleven levert ook wat informatie op. Wikipedia zegt hierover: Een stilleven is een artistieke compositie (schilderij, tekening, foto) van roerloze of levenloze voorwerpen, die met zorg zijn belicht. Met het maken van een stilleven kan een schilder zich concentreren op de compositie en op het gebruik van kleur en toonwaarde, het vloeiende onderscheid in kleurnuances tussen de lichtste en donkerste partij.

In bovenstaande definitie mag het woord schilder zonder enig bezwaar worden vervangen door fotograaf. Marcel heeft er enige tijd geleden ook nog een halfuurtje aan gewijd en er, compleet met voorbeelden aandacht aan besteedt.

Dat zagen we gisteravond evenwel maar mondjesmaat terug. Veel drukke foto’s met soms harde kleuren. Veel foto’s voldeden niet aan bovenstaande definitie, maar het was geen reden, zoals in een vroegere wedstrijd weleens is gebeurd, om foto’s te diskwalificeren. In veel gevallen waren de foto’s registraties van zaken die ergens onderweg werden aangetroffen. En dat is bij een stilleven juist niet de bedoeling. De bedoeling is om zelf met een aantal voorwerpen een aantrekkelijke compositie te maken.
De
Ik vind het opvallend dat de eerste vijf plaatsen ingenomen zijn door foto’s die precies aan de definitie voldoen. We zijn dus kennelijk wel in staat om dat soort foto’s op hun waarde te beoordelen en dat is een hele geruststelling.

Arthur Palache

 

Clubverslag van donderdag 18 oktober 2018

Clubverslag van donderdag 18 oktober 2018

Het was gisteravond in meerdere opzichten een bijzondere avond. Op het programma stond ‘Presentatie eigen werk’, een onderdeel dat vaak een brede belangstelling heeft. Dat bleek ook gisteravond, want het was druk. Ik heb geen bezoekersaantal geteld, maar de zaal zat gezellig vol.

Henk van Uffelen Rond de klok van acht uur begon het ineens. Zonder het gebruikelijke openingspraatje van Marcel nam Henk van Uffelen meteen het woord en presenteerde een flink aantal foto’s, gemaakt tijdens zijn onlangs gehouden vakantie in Zwitserland. Het fotowerk muntte uit in kleur en compositie. Het ontlokte mijn buurman de opmerking dat het kalenderfoto’s zouden kunnen zijn en dat mag als een compliment opgevat worden. Vooral de prachtige herfstkleuren spraken sterk tot de verbeelding en maakten grote indruk.

Marion Marion liet eerst een paar foto’s zien van een vogelhut die in haar achtertuin staat op een stukje grond waar vanwege het vigerende bestemmingsplan ‘niets mee mag’. De vogelhut is evenwel verplaatsbaar en kan dus weggehaald worden. En dan mag het weer wel. Het struweel in de tuin is door haar aangepast aan wat vogels leuk en lekker vinden. Er staan veel bessenstruiken. Bovendien besteedt Marion veel aandacht aan het voeren van de vogels. Ze heeft er dan ook een aantal prachtige foto’s van gemaakt. Bijzonder is het verhaal dat ze vertelde: door het voeren wordt er weleens wat gemorst. Dat trekt muizen aan en dus is er regelmatig een roofvogel (ben even vergeten welke) die deze muizen komt ophalen. Ze besluit haar serie met een filmpje van een puttertje, dat distels ontmantelt om de zaadjes op te eten.

Thomasz Ik weet niet of Thomasz al echt lid is of belangstellend. Wel zien we dat hij een aantal foto’s laat zien, te beginnen met een aantal natuuropnamen die op panorama-achtige wijze zijn uitgekaderd. De foto’s laten een behoorlijke diversiteit zien. Aandoenlijk zijn de foto’s van zijn hondje die in grappige en vooral actieven shots worden gepresenteerd.

Kees Olierook Kees is op excursie geweest naar het eilandje Tiengemeten. Tiengemeten is een eiland in de provincie Zuid-Holland. Het werd bij de gemeentelijke herindeling in 1984 deel van de gemeente Korendijk, maar was voor die tijd gesplitst tussen Goudswaard en Zuid-Beijerland. De naam duidt op de grootte: een gemet is een oude landmaat van ruim 0,4 hectare. Het eiland heeft aldus een oppervlakte van 4 hectaren (Wikipedia). Het is bereikbaar met een veerdienst vanuit Nieuwendijk, een plaatsje langs het Haringvliet. Kees heeft zich daar beziggehouden met natuurfotografie en daarvan een aantal voorbeelden meegenomen. We zien een aangename afwisseling van natuuropnamen, bloemen en insecten, fraai in beeld gezet, zoals we dat van Kees gewend zijn.

Marjan Marjan is enige tijd geleden in Lapland geweest. Ze heeft zich daar, en de foto’s waren er getuige van, beziggehouden met sneeuwscooters en hondensleeën. Ze laat een indrukwekkende sneeuwlandschappen zien, is bij de Kerstman op bezoek geweest en heeft een visje gevangen in een zelf geboord gat in een ijslaag van 40 cm dikte. Een buitengewoon avontuurlijke vakantie dus, die bij 20 graden vorst een stel heel bijzondere beelden heeft opgeleverd.

Erik Na de pauze toont Erik een filmpje dat in Egypte onderwater is opgenomen. Hij heeft er een duikvakantie doorgebracht op een ‘live a board’, wat betekent dat je een week aan boord van een jacht verblijft en vanaf die boot een aantal duiken maakt. Spectaculair waren de beelden van een hongerige haai die duikers aan het plagen is. Opvallend is de helderheid van het water. Het zicht is er wel 30 meter, daar is kraanwater troebel bij!

Computerproblemen (1) Dan ontstaat er een probleem met de clubcomputer. Op het scherm verschijnt de mededeling dan de accu leeg dreigt te raken. Dat probleem wordt kennelijk veroorzaakt door een defecte voedingseenheid. Arthur gaat even snel naar huis om een andere voeding te halen, maar dat geeft geen soelaas. Gelukkig heeft hij ook een computer bij zich en dat geeft de oplossing.

Marcel Marcel heeft in een PowerPointpresentatie een drietal korte series samengesteld die ieder een natuurgebiedje betreffen. Hij laat zien dat ’s-morgens vroeg fotograferen prachtig licht en schitterend gekleurde luchten opleveren. Zeer de moeite waard om naar te kijken en de uitleg van Marcel te horen.

Computerproblemen (2) Dan geeft ook de computer van Arthur een teken dat de batterij bijna leeg is. Het blijkt dat het lampje van zijn voeding het niet meer doet en dan valt de verdenking op het snoertje dat de voeding met het net verbindt. Dat is het enige dat de twee computers gemeenschappelijk hebben gebruikt deze avond. Henk van Uffelen en Arthur spoeden zich naar de beheerder van de zaal en na enig zoeken komt er een bruikbaar snoertje boven tafel. Dan zijn de computerproblemen definitief voorbij. Het oude defecte snoertje zal onderzocht worden en dan worden weggegooid, dat mag niet meer meedoen.

Ed Ed is naar Venetië gewest en laat vanuit die stad een aantal zeer kleurrijke foto’s zien. Het zijn prachtige beelden de een mooie indruk geven van de schitterende pasteltinten die er zelfs op ‘gewone’ muren voorkomen. Ed geeft wel aan dat het er enorm druk is, iets wat op de foto’s nauwelijks te zien is. Hij eindigt wel met een paar foto’s waarop de rust op de foto’s volledig onderuit wordt gehaald. De werkelijkheid is dat het er niet gewoon druk is, maar dat er vele duizenden mensen aanwezig zijn. Een foto van een haven met daarop een zestal enorme cruiseschepen maakt duidelijk dat het er echt heel druk is.

Ben Ben heeft een ‘Photoparty’ samengesteld. Hierin komt een aantal onderwerpen aan de orde. Niet alleen veel bloemen en bloemdetails, maar ook vogels, diverse dieren en mooie opnamen van vallende druppels. Het geheel wordt gedragen door een muziekje op de achtergrond. Het is een aangename manier van foto’s kijken.

Ger Ger heeft maar liefst 65 foto’s meegenomen, verdeeld over drie onderwerpen. Als eerste ‘gebroken glas’, aangetroffen in voornamelijk oude kassen in het Westland. Je vraagt je af hoe hij deze onderwerpen ziet. Het geeft blijk van de bijzondere visie die hij op zijn onderwerpen heeft. Hij vervolgt met een serie foto’s die, zoals hij zelf aangeeft, binnen een minuut of vijf gemaakt zijn. Ze geven inzicht in water en wateroppervlak, dat door stroming en wind steeds een ander aanzicht heeft. Door twee stoppen te onderbelichten maakt hij prachtige, soms abstracte beelden. Tenslotte leert hij het publiek dat je met een simpele handspiegel het zonlicht kunt gebruiken om onderwerpen heel specifiek uit te lichten. Ook hier is onderbelichten de methode om te zorgen dat het beeld correct belicht wordt. Het is voor de aanwezigen een openbaring om te zien hoe je op deze manier het onderwerp kunt verlichten.

Volgende avond De volgende WAFV-avond wordt gehouden op donderdag 1 november. Dat is dan weer een wedstrijdavond met als thema: Stilleven. Tevens zal dan een tweetal laddercertificaten worden uitgereikt. Graag tot ziens dus op 1 november.

Arthur