Clubverslag van donderdag 13 december 2018

Clubverslag van donderdag 13 december 2018

Eens per jaar nodigt het bestuur van de WAFV een spreker uit die iets vertelt over fotografie. In de regel is dat een professioneel fotograaf met een bijzondere belangstelling voor een bepaalde tak van fotografie. Deze keer was dat Robert van Sluis. Hij is een veelzijdig fotograaf met een min of meer wetenschappelijke achtergrond. Hij heeft vaak een bijzondere kijk op zaken omdat hij in de reclamebranche werkzaam is geweest en vanuit dat oogpunt dingen anders ziet dan de argeloze toeschouwer. De lezing is dit jaar samen met DFG, een ’s-Gravenzandse fotoclub georganiseerd en vindt plaats in een zaal van de bibliotheek in s-Gravenzande, de plaats van samenkomst van deze fotoclub.

Waarneming en Compositie Dat is de titel van zijn lezing en hij begint met een interessante vraag: “Wat is compositie?” De zaal is wat terughoudend met antwoorden en pas na enige tijd duwen en trekken komen er wat reacties:  Ordening van de verschillende componenten  Vlakverdeling  Lijnen en vlakken  Regel van derden

Dan legt hij uit dat er steeds sprake is van drie elementen: 1. De fotograaf die een idee heeft 2. De foto zelf 3. De toeschouwer, die er iets van vindt

Vervolgens laat hij wat voorbeelden zien van foto’s die hij ‘experimenten’ noemt.  Onscherpte kan aanleiding zijn tot eigen interpretatie van de toeschouwer  Niet alles hoeft in beeld te komen; de kijker maakt de beelden zelf af  Het menselijk oog is beperkt. Sommige zaken zien we niet als ze in de ‘blinde vlek’ vallen, ander zaken zien we heel goed als ze op de ‘gele vlek’ vallen, maar dat is slechts een klein gebied van het totale zichtveld  Hij laat met een paar eenvoudige voorbeelden zien hoe we kijken en structuren zoeken en zien

Als conclusie noemt hij dat uitgangspunt voor een foto moet zijn: de noodzaak tot uitbeelden.

Dan volgt er een in mijn beleving wat hinderlijke onderbreking van het programma. DFG bestaat volgend jaar 50jaar en heeft daarom een aantal bijzondere activiteiten op het programma staan. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij Fonds Westland. Dit fonds heeft de aanvraag gehonoreerd en Richard Verbeek (oud WAFV-lid!) overhandigt een cheque van € 1500,= aan een vertegenwoordiger van DFG.

Dan vervolgt Robert zijn verhaal door inzicht te geven in hoe wij kijken. Met voorbeelden laat hij zien dat lijnen een belangrijke rol in een foto hebben. We zijn van nature geneigd om met de ogen die lijnen te volgen.

Hij geeft uitleg over de ‘regel van derden’ en de ‘gulden snede’, waar iedere fotograaf weleens van gehoord heeft. Minder bekend is de vakverdeling van Fibonacci.

Kadreren is ook buitengewoon belangrijk. Robert geeft een aantal voorbeelden, die rechtstreeks te maken hebben met zijn verleden als reclamedesigner.

Na de pauze noemt hij een aantal elementen die van belang zijn bij het maken en dus ook bij het bekijken van fotografische afbeeldingen: balans, inhoud en kleurgebruik. Symmetrie in een foto noemt hij een ultieme vorm van balans, iets waar ik persoonlijk wat moeite mee heb. Ik houd niet van symmetrie, maar dat mijn particuliere handicap.

Bij ‘dynamische balans’ is er bewust geen symmetrie, maar door een keuze van onderwerpen kan er toch een harmonieus geheel ontstaan. Als voorbeeld geeft hij deze foto, waar de aanwezigheid van een menselijke figuur noodzakelijk is om enerzijds het donkere vlak linksboven te compenseren en anderzijds een grootte-indruk te geven.

Hij ondersteunt dat verhaal met deze tekening, waaruit blijkt dat ongelijke onderdelen toch in balans kunnen zijn.

Tenslotte geeft hij nog een zevental tips die je bij het maken van een foto in overweging zou moeten nemen: 1. Wat is de boodschap en voor wie is deze bestemd 2. Ordenen in dienst van de boodschap, kleine storingen verwijderen 3. Leid de kijker door de foto 4. Gebruik kleur om sfeer aan te brengen 5. Gebruik contrasten 6. Denk aan de plaatsing, gebruik symmetrie 7. Interactie oproepen

Al met al een buitengewoon interessante lezing van zaken die we in de grond allemaal wel weten, maar door hem duidelijk benoemd zijn. Arthur Palache

winnaars donderdag 29 november 2018 vrijonderwerp

1e plaats – johan v Schie                           7,92 punten
2e plaats – Ger Sauer                                7,88 punten
3e plaats – Ben v Elswijk                           7,71 punten
4e plaats – Anneke v Ruyven                    7,67 punten
5e plaats – Ben v Elswijk                           7,63 punten

Clubverslag van donderdag 29 november 2018

Clubverslag van donderdag 29 november 2018

Zoals gebruikelijk opent Marcel de avond met enige mededelingen:  Er deze avond 38 foto’s zijn ingeleverd, door 19 deelnemers. Dat is in vergelijking met andere soortgelijke avonden relatief weinig.

Volgende keer zullen we een spreker begroeten: Robert van der Sluis. We organiseren deze avond samen met de fotoclub DFG, uit ’s-Gravenzande. Daar zal ook de lezing gehouden worden. Het adres is Bibliotheek ’sGravenzande, Zandeveltplein 26 te ’sGravenzande.Let op: de ingang is niet aan het Zandevelt-plein zelf gelegen, maar bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.

Er is een bestuursvergadering geweest. Daaruit is een jaaroverzicht voortgekomen met een aantal nieuwe activiteiten.

Verder is er al een voorwerpje voor de jaaropdracht beschikbaar, iedereen kan dit meenemen. Wel even aantekenen op de lijst dat je dat gedaan hebt. Het bestaat uit een kaasmesjes-set, in vrolijke kleuren.

Ik heb de eerste verzuchtingen al gehoord: ”Wat moet je daar nu weer mee?”

Zoals steeds zal het ook nu wel weer meevallen; er zit creativiteit genoeg in de vereniging. Dat blijkt altijd weer uit de ingezonden foto’s.

De kwaliteit van het ingezonden werk voor de Vrije Opdracht neemt toe. Wim Alsemgeest begeleidt de avond en doet dat met verve.

De foto’s worden een voor een besproken, waarbij niet alleen de maker van de foto bekend wordt maar in een aantal gevallen ook wordt uitgelegd wat het voorstelt.

Mijn persoonlijke high lights geef ik hieronder weer. De foto’s zijn gekozen aan de hand van mijn persoonlijke beoordeling en beschrijven de foto’s waar ik een acht of meer voor gegeven heb.

Foto 4, Natuurlijk de naaktslak van Erik Roozenburg. Hoewel ik niet meer mag duiken heb ik nog steeds een zwak voor onderwateropnamen. Ik weet hoe moeilijk het is om goede onderwateropnamen te maken. Deze slak geeft voor mij een heel bijzonder beeld.

Foto 5, De Nijlpaarden van Johan van Schie. Zoals ook tijdens de bespreking werd aangegeven: “Alles klopt aan dit plaatje, alles staat op de goede plaats.”

Foto 10, Lichtobject van Kees Olierook. Marcel merkte erover op: ”Als je deze foto op 2 x 2 meter op een ziekenhuismuur ziet, wordt je meteen beter.” Ik ben het volkomen met hem eens. De subtiele kleuren en vormen maken het tot een heel bijzondere foto.

Foto 14, Rode Panda van Ben van Elswijk. Tijdens de bespreking wordt aangegeven dat er wellicht iets meer gekropt kan worden, waardoor de Panda beter uitkomt, maar ik ben het er niet mee eens. Ik ben met de zaal van mening dat de leefomgeving zo beter tot zijn recht komt. Iemand merkte op dat het bijzonder was dat het beest wakker was. Ze schijnen veel te slapen.

Foto 19, Cultureel Centrum in Amersfoort van Marcel Batist. De zaal merkt op dat er iets te veel contrast in zit, Ik vind van niet. De foto toont dat de maker een goed oog heeft voor dit onderwerp. Maar dat wisten we natuurlijk al.

Foto 20, Kind met emmertje van Henk Meijer. De foto munt uit door de prachtige kleuren en de eenvoudige compositie. Doet denken aan de wedstrijd die we ooit hadden om een spreekwoord uit te beelden. Deze foto zou goed geweest zijn om ‘water naar de zee dragen’ te verbeelden.

Foto 21, De gang van Kees van Leeuwen. Marcel Batist maakte de opmerking “ik wilde dat ik deze foto gemaakt had”. En dat is uit zijn mond een prachtig compliment.

Foto 24, De visser van Iñez Verduin. Hoewel sommige details iets aan de donkere kant zijn wordt dat gemis ruimschoots gecompenseerd door de compositie. Marcel gaat nog proberen of de foto iets verbeterd kan worden. Het zou aardig zijn als we dat resultaat nog een konden zien, liefst in de vorm ‘voor en na’ verbetering.

Foto 34, De zonsopgang van Erik Roozenburg. Een heel fraai beeld met mooie kleuren. Een echte topper.

Foto 36, De fietsbrug over de A20 van Ger Sauer. Deze keer niet omdat hij ‘toevallig een camera bij zich had’ maar heel bewust gefotografeerd. Hij is er zelfs een paar maal naar toegegaan om het juiste licht vast te leggen. De fietser staat precies op de goede plaats.

Foto 38, de struisvogel van Henk van Uffelen. En fraai portret met prachtige kleuren. Iets vervormd door gebruik van neen telelens, maar niet hinderlijk

Clubverslag van donderdag 15 november 2018

Clubverslag van donderdag 15 november 2018

Evaluatie van de werkavond Beatrixkwartier (Den Haag) op donderdag 30 augustus 2018

Marcel opent iets na acht uur de avond met de mededeling dat 15 deelnemers in totaal 102 foto’s hebben ingeleverd. Hij beschrijft nog kort de gang van zaken ten aanzien van het inleveren van de foto’s. De bedoeling was dat deze bij hem zouden zijn ingeleverd. Twee mensen (ik ga geen namen noemen, want dat is gênant voor Erik en Sylvia) stuurden de foto’s naar de wedstrijdcommissie. Ik heb ze natuurlijk meteen naar Marcel doorgestuurd, maar hij kwam ze pas om kwart voor zes tegen, toen de presentie al lang en breed gereed was. In de vooraankondiging van Anneke is echter duidelijk aangegeven dat in dit soort gevallen de foto’s naar Marcel moeten. Alleen wedstrijdfoto’s gaan naar de wedstrijdcommissie.

Dat gezegd hebbende gaat Anneke van start. Zij is vandaag de spreekstalmeester en heeft de taak om alle foto’s te presenteren, de makers er iets van te laten vertellen en dan nog op tijd te eindigen ook. Dan blijkt dat er wat computerproblemen zijn. De clublaptop is moe en laat dat de laatste tijd steeds meer merken. Een reserve laptop brengt uitkomst. Gelukkig blijkt later dat het minder ernstig is dan het zich in eerste instantie liet aanzien, maar de leeftijd van het ding gaat wel een rol spelen.
Ik laat van elke deelnemer één foto zien. Deze kies ik zelf uit en dat is dan de foto die bij mij de meeste indruk heeft achtergelaten. Dat is het voorrecht dat ik me zelf toe-eigen; wie schrijft bepaalt.

Erik Rozenburg
Leverde zeven foto’s in. De eerste is meteen een spectaculaire avond-opname die er goed uitziet. Bij volgende opnamen is er wat lichte kritiek op ‘rechtzetten’ van de foto’s. Dat is een handigheidje waar we binnenkort nog eens aandacht aan zullen besteden, want het is, zeker in Photoshop, niet erg ingewikkeld.

Marjan Pronk
Heeft zes foto’s ingeleverd, waaruit blijkt dat ze een bijzondere kijk op de Haagse architectuur heeft. Het leverde zeer fraaie beelden op. Bij inlevering gaf ze aan dat hier ‘hiermee zou moeten gebeuren’, maar dat is valse bescheidenheid.
Leverde acht foto’s in. Dit trappenhuis is door meer mensen vastgelegd, soms zonder, zoals hier, maar soms ok met personen. Ook hier is wat kritiek op de scheve stand links, iets dat eenvoudig te corrigeren is.

Teun van Dijk
Leverde ook acht foto’s in. Hij concentreerde zich op complete gebouwen en daarom vormde bijgaande opname, die ook door meerdere leden is gemaakt, een uitzondering.

Kees Olierook
Leverde acht opnamen in. Hij had, als gerenommeerd architectuurfotograaf, geen enkele moeite met rechtzetten. Ik vond zijn opname van de Koninklijke Bibliotheek een vondst, maar de overige opnamen waren ook de moeite van het aanzien meer dan waard.

Cock van de Voort
Leverde acht foto’s in. De hiernaast afgebeelde foto munt uit door de suggestie van beweging en snelheid. Prachtig gedaan.

Ger Sauer
Ook hij leverde acht opnamen in, die evenwel niet op de werkavond zijn gemaakt, maar op een eerder tijdstip. Na overleg met de voorzitter is er geen beletsel om de opnamen te tonen, het is immers geen wedstrijd. Dan zouden strengere regels gelden. Ger heeft een fraaie kijk op dit deel van Den Haag. Dat is af te meten aan een mooie afbeelding van de ‘netkous’.

Dan is er een pauze voor de broodnodige al dan niet alcoholische versnaperingen.

Sylvia
Zij moet gedacht hebben dat het een wedstrijd was, want ze leverde drie opnamen in op het verkeerde e-mailadres. Uiteindelijk is het toch nog nét voor elkaar gekomen. Deze opname oogstte bewondering vanwege de originele uitsnede. Goed gezien!

Henk van Uffelen
Zijn acht opnamen leverden wat kritiek op ten aanzien van aanwezige ruis. Ook opvallend is het vele blauw in zijn foto’s. De ‘fietsenfoto’ is erg druk maar toch heel aardig van compositie vanwege de strakke herhaling en de ene fiets met een afwijkend uiterlijk.

Thomasz
Leverde twee foto’s in. Beide zijn goed getroffen, maar waren toch aanleiding tot enige discussie. Thomasz zelf was niet aanwezig, dus hij kon er niet op reageren.

Marion van Nimwegen
Leverde ook acht foto’s in en ik heb er moeite mee gehad om de mooiste uit te kiezen. Ze zijn allemaal prachtig. Uiteindelijk heb ik deze genomen, omdat deze ook vanuit de zaal heel sterk werd bevonden. De fot laat zien dat een heel eenvoudig onderwerp sterk kan worden weergegeven.

Karin van den Bogaard
Uit de zes opnamen die zij inleverde blijkt een grote diversiteit. Ik zie architectuur, een wat dromerige toren, een minimalistische foto en een die human interest weergeeft. Dat is de foto die ik uitgekozen heb vanwege het afwijkede formaat en het feit dat er mensen op staan. Een interessante plaat

Ed Hendriksen
Ook hij leverde acht foto’s in. De eerste, hiernaast afgedrukt, leverde meteen veel discussie op. Men vond de spiegelingen in de ruiten heel origineel. De boom echter vond de een ‘toegevoegde waarde en de ander vond dat deze verstoorde. Iedereen mag het voor zichzelf uitmaken. Zijn ‘lampenfoto oogstte veel bewondering. Zijn trap echter is niet geheel scherp.

Magda van Zijl
Leverde vijf opnamen in. Ze was zelf niet aanwezig wegens vakantie, maar had dus wel bijtijds haar werk ingeleverd. Rechtzetten van foto’s is bij haar ook nog een dingetje waaraan gewerkt kan worden. We gaan er volgens Marcel binnenkort aandacht aan besteden.

Marcel Batist
Liet met zijn negen foto’s weer zien dat hij toch een aparte kijk op de wereld heeft. Hij schroomt er niet voor om languit te gaan liggen om een bijzondere compositie te krijgen. Het leverde prachtige beelden op die de fraaie architectuur van de stad Den Haag op bijzondere wijze weergaven.

Arthur Palache