Clubverslag van donderdag19 november 2020

Clubverslag van donderdag 19 november 2020

Als corona de oorzaak is van de magere bezetting, denk ik toch dat veel leden een onterechte angst

hebben. De WAFV voldoet in mijn ogen prima aan de geldende corona- maatregelen: Aanmelden is

noodzakelijk, er is ruim afstand tussen de stoelen, mondkapjes worden tijdens loopbewegingen

trouw gedragen en de 1,5 meter-regel wordt strikt nageleefd. Kortom, de kans dat iemand besmet

raakt is te verwaarlozen. Toch waren er maar 16 leden aanwezig op deze avond, waarvoor door 12

leden 24 foto’s zijn ingeleverd. En dat is in vergelijking met voorgaande wedstrijden Vrij onderwerp

buitengewoon mager.

We zijn er aan gewend geraakt dat de avonden met ‘Vrij onderwerp’ altijd veel belangstelling

hebben. Er zijn dan in de regel heel veel foto’s. Vroeger op tafel en sinds de corona-tijd digitaal.

Wedstrijden 2020
Vrij onderwerp           Nr Aantal deelnemers          Aantal foto’s                Aard van de wedstrijd

             1                             20                                        40                        Analoog / op tafel
             2                             20                                        40                        Analoog / op tafel
             3                             26                                        52                                  Digitaal
             4                             24                                        48                                  Digitaal
             5                             25                                        50                                  Digitaal
             6                             12                                        24                                  Digitaal

Uit bovenstaande tabel, die voor dit jaar geldt, blijkt dat we met een

plotselinge daling te maken

hebben. Oorzaak corona? Of is er iets anders aan de hand? Het lijkt erop

dat de club een beetje

ingezakt is. Jammer, want bij het bespreken van de foto’s, waar deze keer

ruim de tijd voor was,

blijkt dat er heel veel leerpunten naar voren komen. Het kan natuurlijk ook

zijn dat leden zich niet

gerealiseerd hebben dat er dit keer wat eerder ingezonden moest worden. Dit, omdat na een keertje

overslaan de zaal weer open mocht en het de bedoeling was om de cijfers al

bij de hand te hebben.

We hoefden dan alleen maar te bespreken.Hoe dan ook, we hebben de serie

ingezonden foto’s eerst nog eens in sneltreinvaart doorgekeken en

daarna een aantal interessante discussies gehad. Vele foto’s zijn uitgebreid

besproken.

De kwaliteit van het werk was hoog tot zeer hoog.

Dat blijkt voornamelijk uit de statistiek die hier is afgedrukt.

Er is in totaal zeven maal een tien uitgedeeld. 31 maaleen negen en 93 maal een acht
Er zijn op de 360 cijfers in totaal maar 21 onvoldoenden ( 18 maal een

vijf en drie maal een vier) uitgegeven en dat

resulteert in een gemiddelde van bijna 7,2.

En dat is hoog, we hebben het dus met z’n allen heel goed gedaan

Arthur

Comments are closed.