Clubverslag van donderdag 9 maart 2017

Clubverslag van donderdag 9 maart 2017

Het was gisteravond geen geweldig drukke avond. Een aantal leden had zich afgemeld, daarvan wisten we dat ze niet zouden komen. In de zaal zaten 22 leden en een introducé, Koos Ophorst. Koos is sportfotograaf en kwam eens kijken hoe het er bij ons aan toe gaat.

Het onderwep was ‘tegenlicht’ en dat gaf in sommige gevallen toch aanleiding tot wat verwarring. Want wanneer is een opname een tegenlichtopname? In soms was het een regelrecht silhouet. Dan is het volkomen duidelijk dat het licht niet vanuit de richting van de fotograaf komt. Maar in andere gevallen was er sprake van ‘gereflecteerd tegenlicht’. Het is duidelijk dat de interpretatie van het begrip tegenlicht niet bij iedereen gelijk is en dat is maar goed ook. Daardoor is immers een interessante avond ontstaan met wisselend werk en hier en daar een stevige discussie. Er werd fantastisch werk vertoond en er is dan ook twee maal een tien toegekend. Vermeldenswaard, want dat komt niet zo heel vaak voor.

Interessant is het om naar de spreiding in de beoordelingen te kijken. Spreiding is het verschil tussen de laagste en de hoogste waardering voor één foto. We beoordelen immers ieder op een andere wijze. Wat de een schitterend vindt, vindt de ander waardeloos. Dat uit zich dan in een hoge spreiding. Het overzicht bekijkend zie je dat het niet voorkomt dat iedereen hetzelfde cijfer voor een foto geeft. Dan zou de spreiding nul zijn, en dat komt niet voor. Ook een spreiding van één komt niet voor. In verreweg de meeste gevallen is de spreiding drie of vier. Een spreiding van vijf is in deze wedstrijd slechts één keer voorgekomen. Dat betekent dat die foto door iemand met een vijf is beoordeeld en diezelfde foto door iemand anders met een tien

Comments are closed.