Clubverslag van donderdag 9 februari 2017

Clubverslag van donderdag 9 februari 2017

Met 42 foto’s op tafel, ingeleverd door 21 deelnemers was het een drukke avond. Marcel, onze voortreffelijke spreekstalmeester, memoreerde nog even dat als je twee foto’s bij je hebt, er dan één aan de ene zijde van de zaal zou moeten liggen en de andere foto aan de overkant. Dit om de diversiteit een beetje te waarborgen en om er voor te zorgen dat als de bespreektijd wat kort is, er tenminste één foto de aandacht krijgt die deze verdient.

Met zo’n hoeveelheid foto’s op tafel was ‘de tijd nuttig besteden’ de boodschap. De beoordelingskaartjes zijn snel verdeeld en in optocht lopen we langs de fotogalerij. Er ligt geweldig werk op tafel. Zo’n vrij onderwerp geeft de gelegenheid om echt je mooiste foto’s mee te brengen, zonder dat er de dwang van een onderwerp achter zit. Dat is aan het resultaat te merken, er zijn hele fraaie prenten bij.

We spreken af de beoordeling iets sneller te doen, dan kunnen alle foto’s bij de bespreking aan de beurt komen. Om vijf voor half negen bespreken we de eerste foto.

Dan volgen per foto, al naar gelang de weergave opmerkingen als:  Iets croppen zou beter geweest zijn  Niet geheel scherp, jammer  Heel fraaie prent, maar…  Mooie lijnen, heel gracieus.  Van afstand mooier dan op tafel  Schuwe vogel, mooi weegegeven  Andere passe partout zou beter gweest zijn  Mooi, door eenheid van kleur  Iets meer doortekening zou beter gewest zijn  Strakke architectuurfoto, maar wel druk  Op tafel mooier dan op de bok  …  …

Bij sommige foto’s is het onduidelijk wat de stand moet zijn. Er is zelfs een foto bij die in alle vier de standen (de foto wordt steeds 90 graden gedraaid) een aanvaardbaar beeld oplevert. Dat is toch heel bijzonder.

In mijn omgeving proberen we te raden wie de foto gemaakt heeft. Een flink aantal leden heeft inmiddels een soort ‘handtekening’ en dat geeft in veel gevallen een herkenbare maker. Vreugde als het goed geraden is, of een opmeking “ja, dat kan ook” als dat niet zo is.

Al met al weer een fantastische avond, die rond half elf door Marcel werd afgesloten.

Tot slot het verzoek aan leden die in de uislag de plaatsen 1 t/m 5 innemen: graag de foto opsturen naar mij, dan kan ik deze qua grootte aanpassen en aan Johan van Schie doorgeven voor publicatie op de website. Arthur

Comments are closed.