Clubverslag van donderdag 8 februari 2018 vrij onderwerp

Clubverslag van donderdag 8 februari 2018

Met 25 personen in de zaal was het een zeer redelijk bezette avond. Bijzonder was dat we twee nieuwe gezichten zagen. Wim Lagerweij was er een van. Hij was al eerder gesignaleerd tijdens de algemene ledenvergadering. Inez (achternaam nog niet bekend) was er voor het eerst en heeft meteen een aardige partij mee geblazen door, daartoe uitgenodigd door de voorzitter, haar commentaar op fotowerk te uiten.

De tafels lagen weer vol met fotowerk en na een aarzelend begin kwam iedereen toch op gang om rond te lopen en het werk kritisch te bezien en te beoordelen. Het is altijd een beetje duwen en trekken om een goede positie te krijgen. Om drukte te vermijden zijn er ook leden die achteraan beginnen en dan dus ‘tegen de draad in’ lopen, maar over het algemeen geeft dat geen onoverkomelijke problemen.

Als de kaartjes ingeleverd zijn begint de bespreking. Een extra lampje voor de belichting van het te bespreken werk maakt dat iedereen de foto’s goed kan zien.

Een voor een worden de foto’s op de bok gezet en beurtelings krijgen we de gelegenheid om er iets van te zeggen. Voor de zoveelste keer valt het verschil op tussen bekijken ‘op tafel’ en ‘op de bok’. Soms is de foto op de tafel indrukwekkender, in andere gevallen komt deze op de bok beter tot zijn recht. Hoe dan ook, ik constateer dat de gemiddelde waarden van de cijfers met de tijd verandert

Feit blijft dat we in de meeste gevallen elkaars werk wel weten te waarderen. Bij de bespreking komt het praktisch niet voor dat we werk ‘de grond in boren’. Wel is de uitdrukking ‘een mooie foto’ vaak gehoord. Mijn eigen hoogste score was voor het vogeltje van Johan. Dat was een uitblinker in scherpte en compositie en daar was men het, gezien de uitslag van de wedstrijd, gemiddeld zeer mee eens. Toch was het verschil tussen de hoogste en de laagste waardering voor deze foto vier punten.

Na negen foto’s hielden we een korte pauze. Na de pauze nam Arthur even het woord om het eerste laddercertificaat uit te reiken. Dat was, het zal geen verwondering opwekken, bestemd voor Marcel. Vanaf dit moment kan iedereen aan zijn score werken door vooral mee te doen. Steeds wordt de gemiddelde ladderscore verhoogd met het gemiddelde van de laatst gehouden wedstrijd. Uiteindelijk heb je een keer de hoogste waarde en ben je ladderwinnaar.

Vanaf nu zullen we, iedere keer bij een wedstrijd, een laddercertificaat toekennen en de ladderresultaten publiceren. Bij sommige foto’s kwam weer de vraag oprijzen of een foto van een kunstwerk zelf ook als kunstwerk gezien moet worden. Enige terughoudendheid blijft daarbij geboden

Comments are closed.