Clubverslag van donderdag 7 september 2017

Clubverslag van donderdag 7 september 2017

Vrienden en vriendinnen,

Ik realiseer me dat het meer dan twee weken geleden was dat we de wedstrijd ‘Dieren het wild hebben gehouden. Dat is in meerdere opzichten niet zo goed gegaan.

Allereerst was ik, in de spanning van de aankomende vakantie, vergeten de tweede en de derde foto van Ben van Elswijk in de presentatie in te voegen. Dat was gelukkig nog vóór de beoordeling plaatsvond, te herstellen en die foto’s hebben dan ook gewoon meegedaan in de wedstrijd.

Ik had afgesproken om in de pauze de cijfertjes in te voeren, zodat we in ieder geval de uitslag zouden hebben voor ik naar Engeland zou afreizen. Maar doordat er nu twee foto’s op een andere plaats terechtgekomen (de twee foto’s van Ben zijn achteraan bijgeplaatst) was invoeren in het voorbereide programma niet zo goed mogelijk. Vandaar dat de uitslag nu pas volgt.

Tenslotte is na presentatie gebleken dat een aantal deelnemers, waaronder ikzelf, de instructie niet goed hadden doorgenomen. Op 10 juli heeft iedereen een mailbericht van Marcel ontvangen met daarin onderstaande tekst:

Beste clubleden,

Vanuit de club kwam een verzoek voor nadere toelichting omtrent de clubwedstrijd “in het wild”. Vooruitlopend op de vooruitblik bij deze alvast de criteria.

Het volgende is besloten;

Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën in Nederland in de vrije natuur voorkomend. Dus niet gemaakt in dierenparken, dierentuinen, kinderboerderijen en andere besloten locaties. Ook géén huisdieren of insecten. Hou je aan bovengenoemde groepen.

Voor een overzichtslijst van zoogdieren in Nederland, klik; https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_zoogdieren_in_Nederland Behalve dan het zoogdier “MENS”.

Voor de andere categorieën kan je zelf even op internet zoeken. Keuze genoeg dus.

Een goede jacht, Bestuur WAFV

Een aantal foto’s voldeed niet aan de gestelde criteria en deze foto’s zijn dus gediskwalificeerd. In het cijferoverzicht vind je voor die foto’s dan ook geen beoordelingscijfer, maar wel de aanduiding BM, hetgeen staat voor buiten mededinging.

Het gaat om de foto’s met in de presentatie de volgende nummers: 1, 6, 18, 24, 36, 47, 57, 60 en 61.

Tijdens de bespreking van alle foto’s is ook al aan de orde gekomen dat er opnamen bij waren die niet aan de opdracht voldeden, dus dit zal hoogstwaarschijnlijk niet als een verrassing komen.

Al met al was het een wat vreemde avond. We hebben prachtige opnamen gezien, maar ook wat ‘missers’. Zelfs van een gerenommeerd lid, dat doorgaans heel goede producten aflevert, hebben we een foto gezien waarvan letterlijk gezegd is dat insturen ervan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op een vergissing moet berusten.

Hoe dan ook, de lijst is bijgevoegd, je kunt dus zelf zien wat de resultaten van deze wedstrijd waren.

Arthur

 

Comments are closed.