Clubverslag van donderdag 5 december 2019

Clubverslag van donderdag 5 december 2019

Voor de laatste wedstrijd van dit jaar, met het thema ‘Spanning’, hadden zich 19 deelnemers aangemeld met in totaal 57 foto’s. Dat betekent dat iedere deelnemer drie foto’s heeft ingeleverd. Bij dat inleveren heeft een drietal deelnemers al aangegeven dat ze niet op deze avond aanwezig konden zijn, wegens familieverplichtingen. Dat was uiteraard te verwachten op deze Sinterklaasavond. Het aantal aanwezigen was, afgemeten aan het aantal ingevulde cijferformuliertjes slechts 17.

Marcel opent de avond met een hartelijk woord van welkom op deze pakjesavond. Hij geeft aan ook een aantal afmeldingen te hebben ontvangen. Vervolgens reikt hij een fraai beker uit, die de derde prijs is in de Westlandtrofee. Dat is een wedstrijd tussen drie Westlande fotoverenigingen 1. Dia en Fotoclub DFC uit ’s-Gravenzande 2. Fotoclub Maasland en onze eigen 3. Westlandse Amateur Fotografen Vereniging WAFV uit Naaldwijk. Winnaar van deze trofee, de derde prijs is Ben van Elswijk, die de beker met een brede lach in ontvangst kon nemen.

Verder meldt iemand dat de resultaten van de Rabo clubactie bekend zijn. Het is uw scribent niet gelukt die resultaten te achterhalen, waarschijnlijk omdat ik bij een andere bankorganisatie ben aangesloten en bij de RABO niet kan inloggen.

Dan gaan we de foto’s bekijken. Begeleid door een spannend muziekje komen alle 57 foto’s een voor een voorbij. Hier en daar is enige hilariteit te horen als er een bijzondere foto langskomt. Daarna volgt het beoordelen en zoals gewoonlijk is het dan doodstil. De muziek is er dan niet bij, zodat iedereen zich in opperste concentratie kan bezighouden met het beoordelen zelf. Dat is en blijft een lastige zaak, want in sommige gevallen is de verbinding met het thema ‘spanning’ ver te zoeken. Waar het thema wel duidelijk was, was goed te zien dat we nog een heel creatieve vereniging zijn, want het thema is op een groot aantal verschillende manieren in beeld gebracht. Het nabespreken gebeurde onder leiding van Henk van Uffelen, die dat op voortreffelijke wijze deed.

Tijdens de derde helft van de avond, het sociaal samenzijn, heb ik nog eens persoonlijk gecontroleerd of de oppervlaktespanning nog steeds een mooie bolle meniscus op een borrelglaasje toont. Ik kan jullie volkomen geruststellen, de meniscus was overduidelijk aanwezig, maar na de eerste slurp al snel verdwenen.

Uit de cijfertjes blijkt dat er zeer matig is gefotografeerd. Een gemiddelde van 6,532 mag gerust laag genoemd worden.
Er is deze avond niet een keer het cijfer tien uitgedeeld. De negen kwam slechts 17 keer voor, op een totaal van 927 cijfers. Dat is dus minder dan 2% van het aantal cijfers. De zesjes vierden hoogtij deze avond.

Bij sommige foto’s is de spreiding hoog. Kennelijk wordt hier en daar nog heel verschillend gewaardeerd. Ook is het mogelijk dat het thema ‘spanning’ niet door iedereen op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd, hetgeen ook tijdens het nabespreken aan de orde kwam. Het waren foto’s van Marcel (14). Ger (40) en Teun (48) die zo’n hoge spreiding lieten zien.

Arthur

Comments are closed.