Clubverslag van donderdag 31 januari 2019

Deze avond stond in het teken van de algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten.

Marcel opent de avond en deze vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. De avond is drukbezet, dat is bij andere verenigingen tijdens de algemene vergadering weleens anders. Het geeft blijk van betrokkenheid, zo legt hij de drukte uit.

Over de vergadering zelf ga ik niets opschrijven, dat is terug te vinden in de notulen die door de secretaris worden verzorgd.

In de pauze was het drankje voor rekening van de vereniging en waren in ruime mate smakelijke hapjes beschikbaar. Marion was daar verantwoordelijk voor en een woord van dank en waardering is dan ook zeker op zijn plaats.

Na de pauze waren de Vreemde Vogels 2018 aan de beurt.

Arthur gaf aan dat er een kleine 200 foto’s waren ingeleverd en dat maakte de taak van het samenstellen zeker wat gemakkelijker. Niet alle foto’s konden gebruikt worden, maar de leukste werden geselecteerd.

Arthur verontschuldigde zich nog voor de kwaliteit van het gesproken woord, maar wellicht mede door onze prima geluidsinstallatie was een en ander gelukkig toch goed verstaanbaar.

Dan was er een uitgebreide les van Marcel over Creativiteit. Marcel belichtte veel aspecten van dit voor fotografen belangrijke onderdeel. Persoonlijk kreeg ik de indruk dat de lat tamelijk hoog lag en dat Photoshop een belangrijke plaats in de werkwijze van Marcel inneemt. Niet iedereen is in de gelegenheid of heeft de vaardigheid om dit te evenaren. Gelukkig bood Marion aan om een drietal lessen Photoshop te geven, zoals dat eerder met Lightroom gebeurd is. Het lijkt me een uitstekend plan, waardoor in ieder geval een aantal min of meer eenvoudige basisprincipes van dit veelzijdige fotobewerkingsprogramma uitgelegd kunnen worden.

Tenslotte hebben Ger en Teun de gelegenheid gekregen om een aantal vakantiefoto’s van respectievelijk Portugal en Noorwegen te tonen en er iets bij te vertellen.

Daarmee was de avond ‘vol’ en brak de zuivere drinktijd aan. De overige presentaties van ‘eigen werk’ zullen op een later tijdstip naan de orde komen.

Hierna volgen nog de resultaten van ‘de fotograaf van het jaar 2018.
Arthur

Comments are closed.