Clubverslag van donderdag 30 september 2021

Clubverslag van donderdag 30 september 2021

Marcel opent kort na achten de avond met de mededeling dat dit een ‘speciale avond’ is. We gaan

kijken naar een proces, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: “Hoe is het eindresultaat van

een foto tot stand gekomen?”

Hiertoe was een oproep gedaan aan de leden om van een foto zowel de ruwe versie, dus direct uit de

camera, en de bewerkte versie in te leveren. Helaas hebben hieraan slechts drie leden meegewerkt,

dat viel eigenlijk een beetje tegen.

De avond is in een aantal hoofdstukken opgedeeld:

  1.  

Marion houdt een voordracht met lichtbeelden over het bewerken van foto’s met als

ondertitel “Wat wil ik vertellen?.

Ze houdt dat verhaal aan de hand van een drietal foto’s, op drie locaties gemaakt.

Daarbij laat ze duidelijk zien dat zowel Lightroom, als Photoshop in staat zijn om precies bij te

houden welke bewerkingen op een foto worden toegepast. Aan de hand van die ‘historie

lijst’ laat ze zien hoe ze tewerk is gegaan. Ze switcht daarbij regelmatig van Lightroom naar

Photoshop en terug. De foto’s ondergaan duidelijke verbeteringen, soms zelf spectaculair!

Aan het eind bekent ze: “Een avond fotoshoppen is net zo leuk als een avond naar de kroeg!”.

Merk op dat naast de bewerkingen, ook de formaatverhouding is veranderd.

  1.  

Marcel houdt vervolgens een lezing over het maken van samengestelde beelden. Hij geeft

van drie foto’s het ontstaansproces weer en begint bij een eenvoudig voorbeeld waarbij slechts twee foto’s

zijn gebruikt om het eindresultaat te bereiken.

De achtergrond wordt in dit geval gevormd door een foto die tijdens een werkavond van gekleurde

vloeistof is gemaakt, de voorgrond een beeldengroep.

Het resultaat is buitengewoon boeiend.

Bij de tweede foto, ook gemaakt met twee verschillende beelden, is een portret op een bijzondere

manier in een ijsberg achtergrond gezet.

De titel: Bevroren angst.

Bij deze foto laat hij in 13 beelden zien hoe hij tot dit resultaat is gekomen. Van delen van een foto kopiëren

tot stukjes van een andere foto abstraheren en op de juiste plaats plakken. Eenlangdurig proces, met een

indrukwekkend resultaat onder de naam: Het belastingmonster.

De derde foto, getiteld Het rendez-vous is uit negen onderdelen samengesteld,

die in totaal uit vijf foto’s komen. Een fotografisch kunststukje waar acht uur

arbeid in is gaan zitten.

Er is veel creativiteit en vernuft voor nodig om dit te bereiken.

  1.  

Na de pauze legt Henk van Uffelen uit hoe hij met Affinity Photo 1 van deze dame

Dit heeft gemaakt. Een heldere uitleg met een heel bijzonder resultaat, dat overigens

ook met Photoshop of een ander vergelijkbaar fotobewerkingsprogramma te

bereiken zou zijn.

  1.  

Marion praat over het optimaliseren van foto’s en vraagt zich af:

Welk effect wil je bereiken

Wat wil je zeggen met deze foto.

Ze doet dat aan de hand van een paar foto’s, waaronder een ‘industriële’ foto van Wim

Alsemgeest. Ook hier komt de historie-lijst om de hoek kijken en dat blijkt een handig

hulpmiddel te zijn om te tonen hoe en op welke manier de foto’s bewerkt zijn. Ook toont ze

aan dat er soms niet zo heel veel voor nodig is om een foto te verbeteren; het maken van

een uitsnede kan al een enorme verbetering betekenen. Bij de laatste foto is niet alleen iets

aan het contrast en de kleur gedaan, maar is de foto ook gespiegeld voor een beter resultaat.

  1.  

Tenslotte toont Marcel nog een paar foto’s van clubleden. Hij heeft met Wim Alsemgeest aan

tafel gezeten om deze foto te bewerken tot dit resultaat is ontstaan. Een

spectaculaire verandering met een schitterend eindresultaat. Marcel heeft duidelijk uitgelegd welke tussenstappen nodig waren

om dit resultaat te bereiken. Bij de foto van Arthur, gemaakt van het stadhuis in Zierikzee, was hij verbaasd over het feit

dat van dit jpg-plaatje dit door Arthur gemaakt was. Kennelijk had het originele jpg-tje

meer in zich dan Marcel vermoedde. Toch was er nog een verbetering mogelijk, zie hier.

De foto is minder rommelig geworden en komt veel rustiger over.

Tenslotte is er nog de foto van Johan

Johan zelf was helaas niet aanwezig, maar de serie foto’s die hij aangeleverd had leverden voldoende

inzicht in het makingsproces. Er waren (stukjes van) vijf verschillende foto’s voor nodig om dit geheel

samen te stellen, met bovenstaand heel bijzondere resultaat. Johan blijkt een kunstenaar met

Photoshop , en dat met een laptop, zittend op de bank. Een bijzondere prestatie.

Volgende keer, 14 oktober, houden we een wedstrijd ‘Vrij onderwerp’. Twee foto’s per lid, afgedrukt

op papier. Bij deze wedstrijd zijn geen beperkingen, alles mag als onderwerp dienen en je mag deze

vrij bewerken. Wellicht dat ‘The making of’ een creatief idee voor deze wedstrijd heeft opgeleverd.

Arthur Palache

 

Comments are closed.