Clubverslag van donderdag 29 december 2016

Clubverslag van donderdag 29 december 2016

Donderdag 29 december vond de laatste clubbijeenkomst van 2016 plaats. Voor de vierde keer dit jaar was ‘Vrij onderwerp’ aan de orde. Het aantal bezoekers van deze avond was gering ten opzichte van de vorige keren dat een avond “Vrij onderwerp’ werd gehouden. Waar dat aan ligt is onduidelijk. Wellicht heeft het iets met het jaargetijde en/of de feestdagen te maken. Ook waren er bij Marcel wat afmeldingen binnengekomen. Er waren deze avond slechts 17 leden die een beoordelingskaartje hebben ingevuld. Laten we er maar vanuit gaan dat dit de ‘harde kern’ van de club is. Mocht de afwezigheid van leden te maken hebben met ziekte, dan wens ik hen van harte beterschap.

Er lagen 31 foto’s op tafel, ingeleverd door 16 deelnemers. Dat betekent dat één deelnemer slechts één foto heeft ingeleverd, in plaats van twee. De foto’s demonstreerden eens te meer dat we met onze club een geweldige verscheidenheid tentoonspreiden. Allerlei onderwerpen van a tot z kwamen aan de orde, van Archtitectuur tot Zwammen op een boomstam en alles wat daartussen zit.

Marcel nam ons tijdens de bespreking mee en gaf, zoals gebruikelijk, aan wie als eerste iets over de betreffende foto mocht zeggen. Vaak ging het niet over het onderwerp, maar over de compositie. “Het had iets ruimer in beeld gemogen” of “Straalt veel rust uit”. Sommige foto’s werden vaak genadeloos gefileerd en er kwamen opmerkingen als “Geschikt voor een vakantiefolder” of, zoals bij een andere foto “erg flets, geen nabewerking toegepast? Waarop de auteur antwoordde “Ik moest er twee inleveren en toen dacht ik: Huppetee, doe deze er maar bij”. Van een andere foto werd gezegd dat het een mooi plekje was “om je boterham op te eten”.

Niet alleen de foto’s waren dus heel divers, het erbij geleverde commentaar was dat ook. Marcel sloot de avond om kwart voor elf, opmerkelijk vroeg voor een Vrije opdracht-avond.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 12 januari. We houden dan een nieuwjaarsborrel en ook de wedstrijd ‘Verval’. Er zal ongetwijfeld nog wel een Vooruitblik van Anneke komen, waarin alle bijzonderheden hierover genoemd worden.

Nog even een laatste herinnering aan het inleveren van ‘Vreemde vogel foto’s’. Hoewel ik in mijn eerste oproep een uiterste inleverdatum van 17 december meldde, heb ik die datum wat opgerekt naar woensdag 11 januari. Dat is dezelfde datum als voor het inleveren van de foto’s voor de wedstrijd ‘Verval’. Ik zal er op 9 januari nog een herinnering voor versturen.

Tot slot wens ik iedereen een prettige jaarwisseling en daarna een buitengewoon inspiratievol 2017.

Arthur

Comments are closed.