Clubverslag van donderdag 28 oktober 2021

Clubverslag van donderdag 28 oktober 2021

NAAM.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: WESTLANDSE AMATEUR FOTO VERENIGING .

ZETEL.

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Naaldwijk

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel:
 2. het bevorderen van fotografie door amateurs;;
 3. de technische en esthetische vorming van amateurfotografen;
 4. het voorstaan van de belangen van amateurfotografen.
 5. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 6. het organiseren van clubavonden, cursussen, wedstrijden en tentoonstellingen;
 7. het steunen van door verenigingen en anderen te organiseren wedstrijden,

tentoonstellingen en cursussen;

 1. het verzorgen van publicaties.

Met deze tekst begonnen de originele verenigingsstatuten, opgesteld in 1956. De statuten eindigden

met de slotbepaling:

SLOTBEPALING

Artikel 21

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:

 1. de heer PIETER VAN WANSUM, economisch directeur, wonende te ’s Gravenzande, Mumsenstraat

9, volgens zijn verklaring geboren te Rotterdam op vier september negentienhonderd

eenentwintig;

 1. de heer GERARDUS JACOBUS WUBBEN, rijksambtenaar, wonende te Naaldwijk, Meidoorn 33,

volgens zijn verklaring geboren te ’s Gravenhage op achtentwintig februari negentienhonderd

eenenvijftig;

 1. de heer BENJAMIN JACOB BOEKESTEIN, tuinder, wonende te Naaldwijk, Opstelweg 3, volgens zijn

verklaring geboren te Naaldwijk op drieëntwintig februari negentienhonderd zesentwintig;

van wie de sub 1,2 en 3 genoemden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen

bekleden.

Waarmee de woorden van Marcel onderstreept worden ten aanzien van het feit dat de oprichters

van de vereniging ‘notabelen’ waren, mensen die het geld hadden om een camera te kopen.

Fotografie was een dure hobby in die dagen. Dat is inmiddels 65 jaar geleden en dat vieren we

vandaag op bescheiden wijze. Er zullen hapjes en drankjes worden verstrekt, dat alles op rekening

van de vereniging.

Het valt op dat de naam van de vereniging is veranderd, want bij een herziening van de statuten in

1982 is deze gewijzigd in Westlandse Algemene Fotografen Vereniging.

Om nostalgie redenen worden er echte dia’s vertoond. Met een clubprojector die jarenlang ‘zoek’ is

geweest, maar door een toeval toch weer terug is gekomen bij de vereniging.

Henk van Uffelen laat een tweetal sleetjes zien met een selectie foto’s, We zien foto’s uit de Biesbos,

van werkavonden, een openlucht museum en een clubuitje waar slechts drie mensen aan

deelnamen. Tot hilariteit van velen komen ook nog eens de ‘voorwerpjes van jaaropdrachten’

voorbij. Al met al een heel aardige serie, die vergezeld ging van het karakteristieke geluid van

wisselen van dia’s, mét het bijbehorende zwartmoment op het doek. Iets wat we de laatste jaren niet

meer gewend zijn.

Marcel heeft in 2003 een reis naar Nieuw Zeeland gemaakt. Het was een studiereis vanuit de

agrarische sector. De dia’s uit die dagen laten zien dat de strijd tussen ‘digitaal’ en ‘analoog’ die in die

dagen ontstond, overduidelijk gewonnen is door de digitale apparatuur. De dia’s van toen komen nu

wat primitief over, maar geven toch een prima tijdsbeeld. Marcel beschrijft de reis aan de hand van

de lichtbeelden en laat ons leuke momenten zien. Spannend was het verhaal over het bungy jumpen

Tussendoor houden we korte pauze waarin ik vanwege een enorme dorst een glas tonic van de bar

meeneem. Gezien mijn drinkhistorie denken veel leden dat er jenever in zit en ik laat dat maar zo. Ik

zeg: “de club betaalt, dus ik maak gebruik van de gelegenheid”. Later kom ik toch weer terug op de

oude gewoonte, want aan tonic heb je niets; er zit geen alcohol in. In de zaal worden bitterballen

uitgedeeld, iets waarvan ik het zou toejuichen als dat wat regelmatiger, bijvoorbeeld elke 14 dagen,

zou voorkomen.

Anneke laat ons een korte serie digitale beelden zien van het Openlucht Museum Erve Kots.

We zien goed belichte en scherpe beelden van het openluchtmuseum met karren, een werkplaats en

klaarzen, een combinatie van klompen met een laars.

Ger besluit het officiële deel van de avond met een serie foto’s over glas, Hij legt uit dat alle

gebroken glazen voorwerpen in een doos terecht komen. Op gezette tijden geeft hij zich over aan

table top fotografie, waarbij hij foto’s maakt van de glasobjecten. En dat lukt heel aardig. Er ontstaan

wonderlijke beelden, zowel in kleur als in zwart-wit, van simpele stukje glas.

In de ‘derde helft’ gaat het er gezellig aan toe. Zelfs tot in de kleine uurtjes.

Op naar de volgende 65 jaar.

Arthur

Comments are closed.