Clubverslag van donderdag 28 juni 2018

Clubverslag van donderdag 28 juni 2018

Het onderwerp was SPORT. Dat is precies een onderwerp waar ik helemaal niets mee heb. Sporten is niet leuk, het is een soort nodeloze tijdsverspilling, waar je bovendien in de meeste gevallen erg moe van wordt.

Volgens mij is het in de grijze oudheid ontstaan, toen de mens nog achter zijn eten aan moest hollen. Als je een beest wilde opeten moest je het eerst vangen en er dus heel hard achteraanlopen. Dat is de enige reden die ik kan bedenken waarom mensen spontaan een zeer inspannende lichaamsbewegingen gaan uitvoeren. Vervolgens is het de mens eigen om te laten zien dat je dat sneller en beter kunt dan anderen. Zo ontstaat een wedstrijdelement. In feite doen we dat bij de fotoclub ook. We spannen ons in om betere en mooiere foto’s te maken dan medeleden. Het zit diep in de mens ingebakken.

Maar achter ons eten aanrennen hoeft inmiddels niet meer. Ik loop op mijn gemak naar Albert Heijn en haal daar wat nodig is, op een heel ontspannen manier, bijna zonder lichaamsbeweging. Om je dan daarna tijdens sporten enorm te gaan inspannen is een volkomen overbodige activiteit. Kijk maar eens naar de natuur. Wilde dieren lopen alleen maar hard als ze achter hun prooi aanzitten. Als ze gegeten hebben vallen ze in slaap en worden pas weer wakker als het etenstijd is. Ikzelf word wakker als ik naar Albert Heijn moet.

Maar ik dwaal af, we hebben het over gisteravond. Nooit geweten dat er zo veel verschillende sporten zijn. Waarbij dan tevens aan de orde komt dat veel dingen met ‘sport’ aangeduid worden, terwijl dat alleen maar recreatie is. Marcel gaf dat in zijn openingswoord ook al duidelijk aan. Na voorstellen van een belangstellend aspirant-lid, Anita Herbert, zei hij: “Het woordenboek zegt er het volgende over:”

lichamelijke activiteit voor je plezier of als beroep Voorbeelden: `Zwemmen, voetballen, schaatsen en wielrennen zijn verschillende sporten.`, `aan sport doen`, `een denksport, zoals schaken`, `wedstrijdsport`, `teamsport`

Wat ook in het woordenboek wordt genoemd is de sport van een ladder. En dat is wat we in de wedstrijd helemaal niet gezien hebben…

Voor we de beelden gaan bezien en beoordelen worden er twee laddercertificaten uitgedeeld. Ger had er nog een tegoed omdat hij bij de uitreiking op 3 mei op vakantie was. Cock had gisteren de top van de ladder bereikt en krijg eveneens een certificaat uit handen van de voorzitter. Daarmee was het officiële deel achter de rug en konden we de inspanningen van de leden op sportfotogebied bekijken.

De eerste vertoning ging vergezeld van muziek van Adele, maar tijdens het beoordelen daarna was er een doodse stilte. Iedereen was kennelijk zeer ingespannen bezig met cijfers geven.

Bij het inleveren van drie foto’s blijkt in de regel dat ze niet gelijkwaardig van kwaliteit zijn. Er is vaak een hele goede, een iets mindere en dan nog een derde, want dat moet nu eenmaal. De vraag is dan: “Welke doe je als eerste?”. De beste van de drie, of bouw je de kwaliteit op en doe je de beste als laatste? Ik heb er geen antwoord op. Als van iedereen de foto’s direct na elkaar zouden verschijnen, zou ik zelf geneigd zijn mijn beste als laatste te presenteren.

Ter wille van de tijd presenteren we van iedereen eerst de eerste foto, dan van iedereen de tweede en tenslotte van iedereen nummer drie. En om het nog lastiger te maken is per sectie de volgorde volkomen willekeurig. Voor de beoordeling is dat prima, maar om van iedereen een duidelijker beeld te krijgen zou het ook weleens aardig zijn om de foto’s in de volgorden van inleveren te laten zien, dus van lid A de foto’s 1,2 en 3, dan van lid B de foto’s 1,2 en 3, etc. Misschien kan het bestuur zich er eens over buigen of moeten we het een keer als proef doen om te kijken of dat bevalt.

Als we de statistieken bekijken zien we dat de cijfers weer behoorlijk uiteenlopen. Niet alleen zien we dat het cijfer 4 zesmaal is toegekend, er is ook drie maal een 10 gegeven.

Het gemiddelde van de cijfers is wat lager dan we gewend zijn. Maar vooral valt op dat de spreiding hoog is; maximaal zelfs vier punten. Dat wil zeggen dat het grootste verschil in waardering voor één en dezelfde foto maar liefst vier punten bedraagt. Dat is tweemaal voorgekomen. De eerste keer met een 4 en een 9, de tweede keer met een 6 en een 10.

Arthur

Comments are closed.