Clubverslag van donderdag 23 januari 2020

Clubverslag van donderdag 23 januari 2020

Marcel opent de 63e Algemene Vergadering, zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten. Hij meldt tevreden op dat de opkomst groot is; 25 leden zijn aanwezig, dat komt overeen met ruim 80% van het ledental.

Inhoudelijk ga ik niets over de vergadering schrijven, daar zijn de notulen voor.

In de pauze was het drankje voor rekening van de vereniging en waren in ruime mate smakelijke hapjes beschikbaar. Marion was daar verantwoordelijk voor en een woord van dank en waardering is dan ook zeker op zijn plaats.

Na de pauze waren de Vreemde Vogels 2019 aan de beurt. Arthur gaf aan dat er ruim 200 foto’s waren ingeleverd en dat maakte de taak van het samenstellen zeker wat gemakkelijker. In de show zijn 177 afbeeldingen van 14 leden verwerkt. Toeschouwers hebben 11 minuten en 40 seconden naar deze afbeeldingen gekeken en tegelijkertijd 53 geluidsfragmenten gehoord. De achtergrondmuziek was een Symfonisch gedicht van Richard Strauss, getiteld ‘Till Eulenspiegels lustige Streiche’ (Tijl Uilenspiegels schelmenstreken). De totale bewerkingstijd van de show was ca 40 uur.

Dan houdt Marcel een inleiding op het project ‘Geïnspireerd door…’ Hij laat zien door wie hij zelf geïnspireerd is en laat ook enige voorbeelden zien van foto’s van zijn inspiranten. 8 oktober zal hiervan de evaluatie plaatsvinden.

Marion vertelt ook een en ander over het project ‘Ontwikkeling’. Er is inmiddels ook een e-mail over verschenen. Het verhaal wordt ondersteund met een paar foto’s. Ze legt uit dat het project uit vier fasen bestaat: 1. Oriëntatie 2. Idee-ontwikkeling 3. Vormgeving en 4. Reflectie Leden die willen meedoen aan dit project, dat in groepjes wordt uitgevoerd, kunnen dit  aan Marion kenbaar maken. vannimwegenmh@gmail.com. Er komt over dit project nog een informatieavond. Op 3 december zal dit project geëvalueerd worden.

De avond wordt afgesloten met ‘presentaties eigen werk’.

Op 6 februari houden we de wedstrijd ‘Lichtval’. Zie de vooruitblik van Anneke voor nadere informatie.

Arthur Palache

Comments are closed.