Clubverslag van donderdag 22 oktober 2020

Clubverslag van donderdag 22 oktober 2020

Het was gisteravond in meerdere opzichten een merkwaardige avond. Om te beginnen was daar het

onderwerp: devotie. Dat was iets dat duidelijk niet zo erg aansprak. Velen hadden er moeite mee en

dat werd ook niet onder stoelen of banken gestoken.

Er was heel veel commentaar bij het inleveren.

Iemand schreef: Pff… “devotie”. Wat moet je daar nou mee, kerken gesloten en als ze open waren

mondkapje op en geen mens te bekennen die als model wilde fungeren. Dus het archief in.

Verder kreeg ik de volgende tekst:

Hallo Arthur,

Vol overgave stuur ik je in eerbiedige genegenheid en toewijding mijn foto’s voor donderdagavond,

vruchten van naar binnen gekeerde ijver en inzet. De aanbidding spat ervan af! In het vaste geloof dat

jij er met vrome toewijding en in een Godvruchtig tempo weer een respectvolle presentatie van

maakt, teken ik, uw toegewijde clublid,

Zo waren er meerdere, devotie is kennelijk geen populair onderwerp.

Een andere reden om de avond als merkwaardig te bestempelen is dat er bij het inleveren van de

foto’s ook flink wat afzeggingen waren. In totaal zeven leden hebben wel foto’s ingeleverd, maar zijn,

om overigens heel geldige redenen, niet naar de Anjerlaan gekomen.

Toch waren we met 17 mensen aanwezig. Dat is in deze coronatijd best een aardig aantal. Er is dan

ook met overgave gekeken naar de lichtbeelden, die van passende achtergrondmuziek waren

voorzien.

Een derde reden is dat er totaal geen alcohol verstrekt mocht worden. In tegenstelling tot eerdere

berichten die aangaven dat er na acht uur niet geschonken zou worden, bleek dat er een algeheel

verbod op alcohol was. Gelukkig waren we voor een deel gewaarschuwd en kon ik persoonlijk

maatregelen nemen in de vorm van een heupflesje. Maar de ‘derde helft’, het nakaarten met een

drankje, is daardoor op jammerlijke wijze in het water gevallen.

60 Foto’s hadden we te bekijken en te becijferen. Zoals gewoonlijk was

het tijdens de beoordeling doodstil. Die stilte heeft echter niet kunnen

voorkomen dat de waardering voor dit lastige onderwerp was ietwat

aan de magere kant was.

Comments are closed.