Clubverslag van donderdag 2 juli 2020

Clubverslag van donderdag 2 juli 2020

Af en toe is een mens volkomen in de wirwar. Dat was ik bij het vorige clubverslag, waar ik (wel heel

consequent) schreef dat 2 juni de volgende avond zou zijn. Dat had natuurlijk 2 juli ,moeten zijn en

dat was gisteren. Eigenlijk had deze avond al op 19 maart moeten plaatsvinden, maar de corona

ellende maakte dat onmogelijk. En dus is dit programmaonderdeel gewisseld met de evaluatieavond

die bestemd was voor de evaluatie van de werkochtend en het clubuitje van respectievelijk 25 april

en 6 juni. Beide evenementen zijn, ook alweer door die corona-ellende gecanceld. Gisteravond

hebben we de AV-avond kunnen inhalen. Dat het clubuitje vervallen is is dubbel jammer, omdat het

ook de voornaamste bron was voor foto’s in de de reeks Vreemde Vogels. Hoe dat moet is

vooralsnog onduidelijk, ik ga er over nadenken.

Deze avond was aangekondigd als AV-avond en dat hebben we geweten… er waren maar liefst 22

audiovisuele producties te zien, waarbij het merendeel is gemaakt door leden van AV-Groep

Westland. Maar ook ‘gewone’ leden van de WAFV (Cock en Johan) hebben zich gewaagd aan het

maken van een audiovisual.

Voor al deze producties geldt dat er geen toelichting vooraf wordt gegeven. Waar nodig kan achteraf

de auteur opmerkingen kwijt en kunnen er natuurlijk vragen aan de auteur worden gesteld.

Marcel noemt deze avond een waardige afsluiting van het seizoen.

 1. We openen met de Vreemde vogels, gemaakt door Arthur. De serie is ook al vertoond op

23 januari, de avond waarop we de jaarvergadering

hebben gehouden. Het was dus een herhaling, maar

de pret was er niet minder om. Het altijd leuk om

leden in een bijzondere situaties te zien. En soms

waren het buitengewone situaties die door medeleden

meedogenloos zijn vastgelegd.

 1. Kees Olierook, helaas deze avond niet aanwezig, heeft de serie La Defence gemaakt. Kees staat

bekend om zijn architectuurfotografie en deze reeks beelden geeft dan ook inzicht in de

bouwkunst die is toegepast bij overheidskantoren in Almere. Bijzonder is het gebruik van

materialen waarbij de kleur afhankelijk is van externe factoren zoals de kijkhoek en de

zonnestand. We zien fraaie beelden, strak neergezet en voorzien van mooie beeldovergangen.

Een prachtig stukje av-werk, dat in breedbeedformaat (16:9) wordt weergegeven.

 1. Henk van Uffelen heeft zich bezig gehouden met houthakken en dat op treffende wijze in beeld

gebracht. Hijzelf is er niet zo heel handig in, maar dat was slechts ter inleiding van een reeks

beelden van houtsnijwerken, gemaakt door mensen die deze kunst wel goed machtig zijn. We

zien diverse houtsnijwerken, de een mooier dan de ander.

 1. Ger Sauer heeft een zeer bepaalde manier van fotograferen. Hij ziet de zaken vaak anders dan

anderen en ziet kans om de meest eenvoudige

onderwerpen op een indringende manier weer te

geven. Bij onze wedstrijden, waar de maker van de

foto in eerste instantie nog niet bekend is, zijn

foto’s van zijn hand vaak herkenbaar. In die

gevallen wordt van een ‘Gerretje’ gesproken. Dat

zijn foto’s die onmiskenbaar door hem zijn

gemaakt. En dat zijn zeker niet de lelijkste foto’s.

De serie Amen is een zeer indringende serie foto’s

met een religieuze achtergrond. Eigenlijk is het een aaneenschakeling van een hele serie

Gerretjes, begeleid door het indringende muzieknummer Amen van Enigma. Ik ervaar dat niet als

kijken en luisteren, maar als beleven.

 1. In Tijdloos Lanzarote, gemaakt door Marcel Batist, zien we dat ook Marcel een heel bijzondere kijk

heeft op zijn onderwerpen. Zijn landschappen zijn vaak dromerig of mysterieus. Lanzarote is

bekend om zijn vulkanische structuur. Met name

het nationaal Park Timanfaya is een beschermd

natuurgebied dat een flink del van het eiland

beslaat. Begroeiing is hier amper aanwezig,

waardoor het landschap een bijna surrealistisch

karakter heeft. En juist dat heeft Marcel prachtig in

beeld gebracht met zowel dromerige als mystieke

beelden en fraaie beeldovergangen. De serie wordt

begeleid door mooie bijpassende muziek. Deze AV

is al tien jaar geleden gemaakt, maar nog steeds de moeite waard om te bekijken.

 1. In de serie Les Fleurs (de bloemen) van Arthur zien we aan aantal bloemen met de meest

bijzonder vormen en kleuren. De begeleidende

tekst geeft gedachten van deze bloemen weer.

De serie is in vierkant formaat gemaakt omdat dan

de foto’s van de bloemen beter tot hun recht

komen. Omdat veel foto’s in de Japanse Tuin

gemaakt zijn, is gekozen voor een Japans aandoend

muziekje op de achtergrond.

 1. De serie Vogelkijkhut van Kees Olierook is in die zin bijzonder, dat er vanuit een vogelschuilplaats

op één dag 23 verschillende vogels zijn gefotografeerd. Dat gebeurde op de ‘Kees Olierookmanier’,

dat wil zeggen dat alle foto’s extreem scherp zijn, goed belicht en mooi uitgekaderd. Bijzonder is

dat de vogels de serie zelf hebben ‘ingesproken’. Bij iedere vogel heeft Kees het kenmerkende

vogelgeluid laten horen en in die zin heeft de serie een documentair karakter; je leert er iets van.

 1. Johan van Schie heeft zich voor deze gelegenheid ook laten verleiden tot het maken van een

audiovisual. In de serie U2 Bullit, waarin de rockband U2 het nummer Bullit The Blue Sky speelt,

kunnen we zien dat hij het fotograferen van een

rockconcert goed in de vingers heeft. In het begin

stoorde ik me aan het feit dat de beelden niet in

elkaar overvloeien, maar steeds een heel korte

zwart-fase kenden. Later snapte ik dat dit expres was

gedaan om de juiste cadans in de beelden te krijgen.

Een cadans die bepaald werd door de muziek. En dat

is bij een concert uiteindelijk de hoofdzaak.

Johan gebruikte voor het maken van deze AV het

programma M.objects. hiervan bestaat een gratis

evaluatieversie, die wel alle mogelijkheden biedt,

maar ook een logo ver de beelden projecteert als de

serie langer duurt dan twee minuten. Jammer want dat deed een beetje afbreuk aan de beelden.

 1. Ger Sauer heeft een mooie serie gemaakt van het Prinsenbos.

Het gebied Prinsenbos is in 1971 ontstaan. Eerst stond er alleen een oude boerderij naast een

wateropvang plek. In 1977 werd het gebied met inheemse loofbomen beplant en zo ontstond er

een groengebied. Het recreatiegebied ontwikkelde

zich steeds meer en sinds 2012 is er een

natuurspeeltuin gebouwd. Nu is het een echt

recreatiegebied met veel mogelijkheden. Het

recreatiegebied heeft allerlei speeltoestellen in de

natuurspeeltuin en een strandje met

ligweide. Kinderen kunnen hier veel zien en leren

in de verschillende tuinen. Er worden regelmatig

kindermiddagen en natuurlessen voor schoolkinderen georganiseerd. De serie volgt de

jaargetijden en geeft met mooie beelden en fraaie overgangen een prima indruk van het gebied.

Ook de muziek van Enigma, Confession of the mind, draagt in hoge mate bij aan de sfeer.

 1. Marcel Batist ziet steeds weer kans om zijn onderwerpen, die heel divers zijn, op bijzondere wijze in

beeld te brengen. In de serie Één Van Hen vertelt hij

een emotievol oorlogsverhaal van een Amerikaanse

soldaat die zich voor zijn collega’s opoffert door met

zijn lichaam ontploffende granaatscherven tegen te

houden. De serie werkt flink op het gemoed zowel

door het verhaal als door de prachtige beelden van

de Amerikaanse begraafplaats.

Dan is het pauze en is de zuivere drinktijd eindelijk aangebroken. We brengen de pauze door de op de

corona-manier, dus met flinke onderlinge afstanden.

 1. We vervolgende avond met een serie van Cock van der Voort. Deze gaat, hoe kan het anders, over

vogels. In dit geval de reiger. Ik wist niet eens dat er

zoveel verschillende soorten reigers bestonden. Ik heb

het altijd over kluten als ik het over vogels heb. Er zijn in

mijn beleving drie soorten kluten. Je hebt loopkluten,

vliegkluten en zwemkluten. Reigers behoren tot de

vliegkluten, maar vinden hun voedsel vaak in het water.

Hoewel ze, zo heb ik begrepen, ook wel eens een mol

eten. Het is een soort actiefilm geworden, ondersteund

door ruige metal-muziek. Niet precies mijn smaak, maar

wel passend bij her soms ruige uiterlijk van reigers.

 1. Street Art van Anneke geeft een kleurrijk inzicht op de graffiti in Kijkduin. Veel gebouwen worden

afgebroken en graffitikunstenaars mochten zich er velledig uitleven. Daar is uitbundig gebruik van

gemaakt en Anneke heeft er een leuke serie van gemaakt emoties van beeld en geluid worden hier

verenigd en vormen een geheel dat aangenaam is om naar te kijken en luisteren.

 1. In de serie Invarary Jail geeft Arthur inzicht in de gang van zaken in een oude gevangenis in

Schotland. Het leven was er niet gemakkelijk. Zeker niet

als we dat vergelijken met de ook naar onze maatstaven

luxe omgeving in de huidige gevangenissen. Twee

eeuwen geleden werden mensen eenzaam opgesloten

‘om tot inkeer te komen’. Ook moest er vervelende en

eentonige arbeid verricht worden, op straffe van

lichamelijke geseling. Het is een serie die korter

overkomt dan de werkelijkheid, want de serie duurt de

volle vier minuten.

 1. In 2018 heeft kees Olierook, samen met een paar andere leden van de WAFV Noorwegen bezocht.

Tijdens die tocht moest de oversteek gemaakt worden

tussen Kiel en Oslo. Dat gebeurde per boot, de Color

Magic. Kees heeft op die boot een aantal fraaie foto’s

gemaakt, soms op het abstracte af. Daarmee is een

prachtige serie gemaakt, op formaat 4:3. De muziek is

goed gekozen en vormde met de beelden, zoals dat

hoort bij een audiovisual, een harmonieus geheel.

 1. De serie met de onuitspreekbare naam “Porth Neigwl” van Henk van Uffelen is genoemd naar de

gelijknamige baai in noordwest Wales. Ik werd door

mensen uit het nabije Abersoch gewezen op deze

verborgen baai met z’n zandstrand keien en woeste

golven. Het was er prettig wandelen en ik heb er een

aantal mooie foto’s kunnen maken waarvan ik een klein deel voor deze AV gebruikt heb. Het zijn

voornamelijk strandtaferelen, gemaakt op de zuidkust van Snowdonia, een van de meest ruige

gebieden van Engeland. De strand beelden worden regelmatig afgewisseld met detailopnamen. De

serie op breedbeeldformaat (16:9) gemaakt en dat maakt dat de beelden heel rustig overkomen.

 1. Metropolparasol is gemaakt door Ger Sauer. Wellicht een wat vreemde titel, die doet denken aan

de naam van een geneesmiddel, Metoprolol. Maar daar

heeft het niets mee te maken. Het geeft in zekere zin

wel aan waar de serie over gaat. In Sevilla was de Plaza

de Incarnación jarenlang een wat mistroostig plein dat

voornamelijk als parkeerplaats werd gebruikt. Naar

ontwerp van een Berlijnse architect werd er een

reusachtig bouwwerk geschapen dat bestaat uit een

zestal in elkaar overlopende houten parasols van 26

meter hoog. De constructie kreeg al snel de bijnaam Las Setas (‘de champignons’). Vanaf het plein

kun je met een lift omhoog naar een 250 meter lange loopbrug. Op het hoogste punt, het Balcón

Panorámico, heb je een prachtig uitzicht over Sevilla. Het is dus een parasol over de metropool.

Metropolparasol is een heel mooie audiovisual geworden, met fraaie beelden zoals we dat van Ger

gewend zijn. Het geheel is prettig om naar te kijken en wordt ondersteund door mooi bijpassende

muziek.

 1. Tussen de bomen van Macel Batist laat zien wat er zoal ‘tussen de bomen’ te beleven valt.

Zwammen, vogels en planten vertonen zich in een aangename melange van beelden en geluid. Een

prachtige serie om naar te kijken, vooral door de goedgekozen bijpassende muziek.

 1. Medienhafen van Kees Olierook is een serie vol architectuurfotografie. Het geeft een beeld van een

havengebied in Düsseldorf, dat de laatste jaren geheel is vernieuwd en volledig opgeknapt met

moderne architectuur, restaurants en uitgaansgelegenheden. Kees laat aan aantal gebouwen met

de bijbehorende naam zien op muziek van L’enfant van Vangelis. Aangenaam om naar te kijken.

 1. Prinsjesdag van Ger Sauer geeft zijn impressie van deze feestelijke dag, waarbij hij zijn bijzondere

kijk op onderwerpen weer eens ten toon spreidt. De serie wordt begeleid door natuurlijke geluiden.

Het zijn leuke en aparte beelden, die op een vlotte manier aan elkaar geregen zijn. Muzikale

fragmenten van een drumband ondersteunen het geheel.

 1. Kruipend door de Keukenhof van Marcel Batist is uit noodzaak geboren. De Keukenhof is in de regel

een zeer druk bezet evenement, maar Marcel heeft kans gezien om door gebruik te maken van

bijzonder standpunten, het element ‘mens’ vrijwel te negeren. Er is daardoor, ondanks de

menselijke drukte een heel bijzondere serie ontstaan die bijna desolaat overkomt, juist vanwege

dat gebrek aan menselijke wezens.

 1. Ger Sauer heeft This Bitter Earth gemaakt. Het is een AV over wat de mens allemaal met de aarde

doet en wat het veroorzaakt: wateroverlast en droogte,

maar dat het nog niet te laat is om het tij te keren en de

aarde te behouden voor de generaties na ons. Het is een

visualisering van tegenstellingen: oud-nieuw, nat-droog,

oud-jong. De serie munt uit door esthetische beelden,

die goed belicht en loeischerp zijn. Zo zijn we dat van

Ger gewend.

 1. We besluiten de avond met een serie van Marcel Batist getiteld Het Mysterie van Trizania. De hele

serie is uitgevoerd in sepia-beelden. Deze zijn verkregen

met een NIK-filter, overgoten met, zoals hij dat noemt,

‘zijn eigen jus’. Bijzonder is dat de serie een verhaal

vertelt dat erg natuurlijk overkomt, maar van a tot z

verzonnen is. De serie is door hem zelf ingesproken. We

zien fantastische derde beelden die buitengewoon

geloofwaardig overkomen en samen met de

uitgesproken tekst een schitterende story vormen.

Met deze serie zijn we aan het einde gekomen van een bewogen eerste helft van 2020. Laten we

hopen dat de tweede helft wat ‘normaler’ kan verlopen, al heb ik daar een hard hoofd in.de

anderhalve meter economie, daar zijn we voorlopig nog niet van af.

Ik wens iedereen een mooie zomervakantie, met veel mooie, scherpe en goed belichte beelden.

De volgende avond is op 10 september met de wedstrijd Stadsleven.

Arthur Palache

 

Comments are closed.