Clubverslag van donderdag 17 december 2020

Clubverslag van donderdag 17 december 2020

Dit is het 18e en laatste clubverslag van dit jaar. Een bewogen jaar, dat mogen we gerust constateren.

We zijn op ernstige wijze door het Covid19-virus gehinderd en dat gaat begin volgend jaar

waarschijnlijk ook nog gebeuren. Vervelend, maar het is niet anders. Laten we hopen dat de

vaccinatie snel opgang komt en we elkaar weer snel fysiek kunnen ontmoeten.

Aan deze wedstrijd, met de titel SAMEN, hebben 20 leden deelgenomen met in totaal 59 foto’s.

Zoals gebruikelijk zijn de foto’s ‘at random’ gepresenteerd, waarbij steeds foto één als eerste in de

reeks, foto twee als tweede en foto drie in de laatste in de gehele reeks wordt weergegeven.

In dit geval zijn, door een fout mijnerzijds, daar nog drie foto’s aan toegevoegd. Ze waren op voor mij

nog steeds onduidelijke wijze in de prullenmand terecht gekomen. Gelukkig kon de beoordeling later

nog apart worden bewerkstelligd en ook deze laatste beoordelingen zijn in de uitslag verwerkt.

Het thema SAMEN is door de leden toch wel op een bijzondere wijze uitgebeeld. Algemeen kan

gezegd worden dat ‘meer dan één’ de boodschap was die men wilde overbrengen. Maar in mijn

persoonlijke beleving moet het dan wel gaan over meer dan een persoon of een afbeelding van

meerdere personen. Voorwerpen voldoen daar volgens minder (of niet) aan. Als we het hebben over

samen zijn, geldt dat toch in de regel voor levende wezens.

Het overgrote merendeel van de foto’s voldoet daar wel aan. Maar het betekende dat er mensen

gefotografeerd moesten worden en dat ligt bij de WAFV toch wat gevoelig merk ik. Zelfs bij een

thema als ‘devotie’ zien we veel foto’s van beelden en relatief weinig mensen. Terwijl de eerste vijf

plaatsen van die wedstrijd wel allemaal mensen laten zien. We weten het fotograferen van mensen

dus wel te waarderen, maar kennelijk kost het toch veel moeite

Tot slot wens ik iedereen fijne kerstdagen en een mooie overgang naar 2021.

Arthur

Comments are closed.