Clubverslag van donderdag 15 november 2018

Clubverslag van donderdag 15 november 2018

Evaluatie van de werkavond Beatrixkwartier (Den Haag) op donderdag 30 augustus 2018

Marcel opent iets na acht uur de avond met de mededeling dat 15 deelnemers in totaal 102 foto’s hebben ingeleverd. Hij beschrijft nog kort de gang van zaken ten aanzien van het inleveren van de foto’s. De bedoeling was dat deze bij hem zouden zijn ingeleverd. Twee mensen (ik ga geen namen noemen, want dat is gênant voor Erik en Sylvia) stuurden de foto’s naar de wedstrijdcommissie. Ik heb ze natuurlijk meteen naar Marcel doorgestuurd, maar hij kwam ze pas om kwart voor zes tegen, toen de presentie al lang en breed gereed was. In de vooraankondiging van Anneke is echter duidelijk aangegeven dat in dit soort gevallen de foto’s naar Marcel moeten. Alleen wedstrijdfoto’s gaan naar de wedstrijdcommissie.

Dat gezegd hebbende gaat Anneke van start. Zij is vandaag de spreekstalmeester en heeft de taak om alle foto’s te presenteren, de makers er iets van te laten vertellen en dan nog op tijd te eindigen ook. Dan blijkt dat er wat computerproblemen zijn. De clublaptop is moe en laat dat de laatste tijd steeds meer merken. Een reserve laptop brengt uitkomst. Gelukkig blijkt later dat het minder ernstig is dan het zich in eerste instantie liet aanzien, maar de leeftijd van het ding gaat wel een rol spelen.
Ik laat van elke deelnemer één foto zien. Deze kies ik zelf uit en dat is dan de foto die bij mij de meeste indruk heeft achtergelaten. Dat is het voorrecht dat ik me zelf toe-eigen; wie schrijft bepaalt.

Erik Rozenburg
Leverde zeven foto’s in. De eerste is meteen een spectaculaire avond-opname die er goed uitziet. Bij volgende opnamen is er wat lichte kritiek op ‘rechtzetten’ van de foto’s. Dat is een handigheidje waar we binnenkort nog eens aandacht aan zullen besteden, want het is, zeker in Photoshop, niet erg ingewikkeld.

Marjan Pronk
Heeft zes foto’s ingeleverd, waaruit blijkt dat ze een bijzondere kijk op de Haagse architectuur heeft. Het leverde zeer fraaie beelden op. Bij inlevering gaf ze aan dat hier ‘hiermee zou moeten gebeuren’, maar dat is valse bescheidenheid.
Leverde acht foto’s in. Dit trappenhuis is door meer mensen vastgelegd, soms zonder, zoals hier, maar soms ok met personen. Ook hier is wat kritiek op de scheve stand links, iets dat eenvoudig te corrigeren is.

Teun van Dijk
Leverde ook acht foto’s in. Hij concentreerde zich op complete gebouwen en daarom vormde bijgaande opname, die ook door meerdere leden is gemaakt, een uitzondering.

Kees Olierook
Leverde acht opnamen in. Hij had, als gerenommeerd architectuurfotograaf, geen enkele moeite met rechtzetten. Ik vond zijn opname van de Koninklijke Bibliotheek een vondst, maar de overige opnamen waren ook de moeite van het aanzien meer dan waard.

Cock van de Voort
Leverde acht foto’s in. De hiernaast afgebeelde foto munt uit door de suggestie van beweging en snelheid. Prachtig gedaan.

Ger Sauer
Ook hij leverde acht opnamen in, die evenwel niet op de werkavond zijn gemaakt, maar op een eerder tijdstip. Na overleg met de voorzitter is er geen beletsel om de opnamen te tonen, het is immers geen wedstrijd. Dan zouden strengere regels gelden. Ger heeft een fraaie kijk op dit deel van Den Haag. Dat is af te meten aan een mooie afbeelding van de ‘netkous’.

Dan is er een pauze voor de broodnodige al dan niet alcoholische versnaperingen.

Sylvia
Zij moet gedacht hebben dat het een wedstrijd was, want ze leverde drie opnamen in op het verkeerde e-mailadres. Uiteindelijk is het toch nog nét voor elkaar gekomen. Deze opname oogstte bewondering vanwege de originele uitsnede. Goed gezien!

Henk van Uffelen
Zijn acht opnamen leverden wat kritiek op ten aanzien van aanwezige ruis. Ook opvallend is het vele blauw in zijn foto’s. De ‘fietsenfoto’ is erg druk maar toch heel aardig van compositie vanwege de strakke herhaling en de ene fiets met een afwijkend uiterlijk.

Thomasz
Leverde twee foto’s in. Beide zijn goed getroffen, maar waren toch aanleiding tot enige discussie. Thomasz zelf was niet aanwezig, dus hij kon er niet op reageren.

Marion van Nimwegen
Leverde ook acht foto’s in en ik heb er moeite mee gehad om de mooiste uit te kiezen. Ze zijn allemaal prachtig. Uiteindelijk heb ik deze genomen, omdat deze ook vanuit de zaal heel sterk werd bevonden. De fot laat zien dat een heel eenvoudig onderwerp sterk kan worden weergegeven.

Karin van den Bogaard
Uit de zes opnamen die zij inleverde blijkt een grote diversiteit. Ik zie architectuur, een wat dromerige toren, een minimalistische foto en een die human interest weergeeft. Dat is de foto die ik uitgekozen heb vanwege het afwijkede formaat en het feit dat er mensen op staan. Een interessante plaat

Ed Hendriksen
Ook hij leverde acht foto’s in. De eerste, hiernaast afgedrukt, leverde meteen veel discussie op. Men vond de spiegelingen in de ruiten heel origineel. De boom echter vond de een ‘toegevoegde waarde en de ander vond dat deze verstoorde. Iedereen mag het voor zichzelf uitmaken. Zijn ‘lampenfoto oogstte veel bewondering. Zijn trap echter is niet geheel scherp.

Magda van Zijl
Leverde vijf opnamen in. Ze was zelf niet aanwezig wegens vakantie, maar had dus wel bijtijds haar werk ingeleverd. Rechtzetten van foto’s is bij haar ook nog een dingetje waaraan gewerkt kan worden. We gaan er volgens Marcel binnenkort aandacht aan besteden.

Marcel Batist
Liet met zijn negen foto’s weer zien dat hij toch een aparte kijk op de wereld heeft. Hij schroomt er niet voor om languit te gaan liggen om een bijzondere compositie te krijgen. Het leverde prachtige beelden op die de fraaie architectuur van de stad Den Haag op bijzondere wijze weergaven.

Arthur Palache

Comments are closed.