Clubverslag van donderdag 14 oktober 2021

Clubverslag van donderdag 14 oktober 2021

 

Met 25 aanwezigen en in totaal 42 inzendingen mag het gerust een drukke avond genoemd worden.

Het was zelfs weer wat onwennig. Na anderhalf jaar de avonden met ‘Vrij onderwerp’ op digitale

wijze thuis te hebben beoordeeld waren we bijna vergeten hoe het er allemaal ook alweer aan toe

ging. Het was dan ook een heel ‘gedoe’ om de standaardjes en de foto’s neer te zetten. Voor het

zover was moest eerst de zaal omgebouwd worden, omdat deze was ingedeeld in de zogenaamde

cabaretopstelling. En dus moest er een U-vorm van gemaakt worden. Doordat er veel foto’s waren

was het een hele klus om een en ander goed in orde te krijgen, maar uiteindelijk lukte dat. Met 25

bezoekers moesten er ook stoelen bijgezet worden, het was zelfs lastig om voor iedereen een plekje

te creëren.

Marcel opende de avond en zette voor de zekerheid de gang van zaken nog maar eens uiteen, zodat

ook de nieuwe leden zouden weten hoe het er op dit soort avonden aan toegaat.

En dan volgt de rondedans om de foto-opstelling. Netjes in de rij, sommigen tegendraads en tegen

het verkeer in, met pen en papier om de foto’s te beoordelen.

Dan volgt een herindeling in omgekeerde volgorde; foto’s op stapels, standaardjes opruimen,

cabaretopstelling her-innemen en dan de foto’s stuk voor stuk bespreken.

Daarbij is het mijn persoonlijke sport om te raden wie de foto gemaakt heeft. De meesten van ons

hebben toch wel een soort ‘handtekening’, een soort herkenbare stijl. Vaak klopt het, maar

evenzovele keren zit ik er op een verrassende manier naast. Toch blijft het leuk om dat zo te doen.

Alle foto’s worden besproken, de een wat uitgebreider dan de ander.

Opvallende zaken daarbij zijn mijnerzijds:

Foto 1: de passe-partout is in de foto zelf afgedrukt, een heel origineel idee

Foto 6: Voorbeeld van een verhalende foto

Foto 7: Goede foto. Maar iets te weinig van de leefomgeving

Foto 9: Zou een zwarte passe-partout beter uitkomen?

Foto 14: Topvoorbeeld van straatfotografie

Foto 16: Technisch en compositorisch heel sterk

Foto 26: Marcel verrast met zijn ‘bomenkathedraal’. Sterk gevonden, mooi uitgevoerd

Ik kan het niet nalaten nog even terug te komen op het begrip sluitertijd. Meermaals is er gesproken

over langzame of snelle sluitertijden. Dat is natuurlijk onzin. Het is in onze taal geslopen naar

aanleiding van het Engelse woord voor sluitertijd: Shutterspeed. Bij het woord speed denken wij aan

snelheid. En ja, snelheid kan langzaam of snel zijn. Maar tijd niet. Sluitertijd kan alleen maar kort of

lang zijn .

 

Arthur

Comments are closed.