Clubverslag van donderdag 13 december 2018

Clubverslag van donderdag 13 december 2018

Eens per jaar nodigt het bestuur van de WAFV een spreker uit die iets vertelt over fotografie. In de regel is dat een professioneel fotograaf met een bijzondere belangstelling voor een bepaalde tak van fotografie. Deze keer was dat Robert van Sluis. Hij is een veelzijdig fotograaf met een min of meer wetenschappelijke achtergrond. Hij heeft vaak een bijzondere kijk op zaken omdat hij in de reclamebranche werkzaam is geweest en vanuit dat oogpunt dingen anders ziet dan de argeloze toeschouwer. De lezing is dit jaar samen met DFG, een ’s-Gravenzandse fotoclub georganiseerd en vindt plaats in een zaal van de bibliotheek in s-Gravenzande, de plaats van samenkomst van deze fotoclub.

Waarneming en Compositie Dat is de titel van zijn lezing en hij begint met een interessante vraag: “Wat is compositie?” De zaal is wat terughoudend met antwoorden en pas na enige tijd duwen en trekken komen er wat reacties:  Ordening van de verschillende componenten  Vlakverdeling  Lijnen en vlakken  Regel van derden

Dan legt hij uit dat er steeds sprake is van drie elementen: 1. De fotograaf die een idee heeft 2. De foto zelf 3. De toeschouwer, die er iets van vindt

Vervolgens laat hij wat voorbeelden zien van foto’s die hij ‘experimenten’ noemt.  Onscherpte kan aanleiding zijn tot eigen interpretatie van de toeschouwer  Niet alles hoeft in beeld te komen; de kijker maakt de beelden zelf af  Het menselijk oog is beperkt. Sommige zaken zien we niet als ze in de ‘blinde vlek’ vallen, ander zaken zien we heel goed als ze op de ‘gele vlek’ vallen, maar dat is slechts een klein gebied van het totale zichtveld  Hij laat met een paar eenvoudige voorbeelden zien hoe we kijken en structuren zoeken en zien

Als conclusie noemt hij dat uitgangspunt voor een foto moet zijn: de noodzaak tot uitbeelden.

Dan volgt er een in mijn beleving wat hinderlijke onderbreking van het programma. DFG bestaat volgend jaar 50jaar en heeft daarom een aantal bijzondere activiteiten op het programma staan. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij Fonds Westland. Dit fonds heeft de aanvraag gehonoreerd en Richard Verbeek (oud WAFV-lid!) overhandigt een cheque van € 1500,= aan een vertegenwoordiger van DFG.

Dan vervolgt Robert zijn verhaal door inzicht te geven in hoe wij kijken. Met voorbeelden laat hij zien dat lijnen een belangrijke rol in een foto hebben. We zijn van nature geneigd om met de ogen die lijnen te volgen.

Hij geeft uitleg over de ‘regel van derden’ en de ‘gulden snede’, waar iedere fotograaf weleens van gehoord heeft. Minder bekend is de vakverdeling van Fibonacci.

Kadreren is ook buitengewoon belangrijk. Robert geeft een aantal voorbeelden, die rechtstreeks te maken hebben met zijn verleden als reclamedesigner.

Na de pauze noemt hij een aantal elementen die van belang zijn bij het maken en dus ook bij het bekijken van fotografische afbeeldingen: balans, inhoud en kleurgebruik. Symmetrie in een foto noemt hij een ultieme vorm van balans, iets waar ik persoonlijk wat moeite mee heb. Ik houd niet van symmetrie, maar dat mijn particuliere handicap.

Bij ‘dynamische balans’ is er bewust geen symmetrie, maar door een keuze van onderwerpen kan er toch een harmonieus geheel ontstaan. Als voorbeeld geeft hij deze foto, waar de aanwezigheid van een menselijke figuur noodzakelijk is om enerzijds het donkere vlak linksboven te compenseren en anderzijds een grootte-indruk te geven.

Hij ondersteunt dat verhaal met deze tekening, waaruit blijkt dat ongelijke onderdelen toch in balans kunnen zijn.

Tenslotte geeft hij nog een zevental tips die je bij het maken van een foto in overweging zou moeten nemen: 1. Wat is de boodschap en voor wie is deze bestemd 2. Ordenen in dienst van de boodschap, kleine storingen verwijderen 3. Leid de kijker door de foto 4. Gebruik kleur om sfeer aan te brengen 5. Gebruik contrasten 6. Denk aan de plaatsing, gebruik symmetrie 7. Interactie oproepen

Al met al een buitengewoon interessante lezing van zaken die we in de grond allemaal wel weten, maar door hem duidelijk benoemd zijn. Arthur Palache

Comments are closed.