Clubverslag van donderdag 11 juni 2020

Clubverslag van donderdag 11 juni 2020

Toch onwennig, zo’n eerste avond na een gedwongen corona-stop. Geheel volgens het toegestuurde

protocol worden we ontvangen door Marion, die een lijst met aanmeldingen bij zich heeft. Er wordt

belangstellend naar mijn gezondheid gevraagd en ik kan haar meedelen dat deze prima in orde is. Er

zijn nog wat naweeën van een bezoek aan de tandarts, maar dat is draaglijk en kan met spoelen met

jonge jenever goed worden bestreden.

Marcel opent om 20:10 de vergadering na de strijd met Windows 10 gewonnen te hebben. De

clubcomputer is na maanden stilstand ’s-middags gestart en onmiddellijk waren er flink wat updates

te verwerken. Vaak geeft dat wat problemen met een aantal instellingen en ook deze keer was het

raak. Gelukkig is het allemaal voortreffelijk opgelost en konden we genieten van de foto’s die door de

22 deelnemers zijn aangeleverd. Ze werden bekeken door in totaal 24 aanwezigen. Dat is dus een

behoorlijke opkomst (83%).

Het is allemaal wel wennen, het gaat immers anders dan we vanuit het verleden gewend waren.

Maar het is te doen en veel beter dan een digitale wedstrijd waarbij het commentaar op de inzending

niet geleverd kan worden.

Marcel stipt nog even aan dat sommigen problemen hadden met het verkleinen van de foto’s. Hij

had gevraagd om in te zenden met 2400 pixels aan de lange zijde en dat is niet altijd goed gegaan.

Ikzelf had er ook last van en Marcel vroeg derhalve een tweede keer in te zenden. Ik snap nog steeds

niet wat er de eerste keer misging, maar het is wel afdoende opgelost.

Marcel prees nog even de creativiteit en de onverwachte interpretaties die uit de opdracht

voortvloeiden, ondanks het gepruttel dat bij het inleveren van de foto’s was bijgevoegd.

Uitdrukkingen als

– Het viel me niet mee. Sowieso qua creativiteit, maar ook om er dan nog een acceptabele foto

van te maken!

– Het viel niet mee. Bij sommige woorden heb ik een klik, bij anderen totaal niet.

– Het blijft toch leuk om te doen… 5 dagen lang.

– Het waren weer hoofdpijnwoorden. Het lijkt wel of het elk jaar moeilijker wordt.

– Ik heb er flink tijd ingestoken, maar ben daardoor wel redelijk tevreden.

– Sorry, ik was niet bij de les, ik dacht er te makkelijk over, maar ik ben weer helemaal wakker

geschut! (dit, n.a.v. een opmerking over de kwaliteit van het ingezonden werk).

– Ik heb 1x een dag gesmokkeld i.v.m. mijn verjaardag!

– Veel succes bij het verwerken van de inzendingen, ik kijk weer uit naar een fraaie

presentatie.

– Ik laat me verrassen!

– Teun zond zelfs een complete limerick mee, maar daar is even geen ruimte voor.

De verschillende woorden, toegestuurd op 3 t/m 7 juni, worden in de presentatie nog even

toegelicht aan de hand van wat er op Google of in het woordenboek over het betreffende woord te

vinden is.

Dan gaat de presentatie echt van start met het woord van dag 1: Verlaten

We zien veel verlaten plekken. Een verlaten vogelnest komt zelfs tweemaal voor. Let wel het is

hetzelfde nest en volgens Marcel zijn de foto’s drie minuten na elkaar gemaakt. Toeval?

Corona heeft wel een handje geholpen, op veel plekken waren geen of heel weinig mensen en ja, dan

komt zo’n plek erg verlaten over.

Dag 2: Langs

Heel veel foto’s geven een beeld van ‘langs’ doordat het onderwerp in de lengte van iets anders langs

ligt, zoals een weg langs het water. Langs het strand kwam ook een aantal keren voor. Arthur heeft

het geïnterpreteerd als ‘iets langs’ en een lantaarnpaal tegen een fraaie wolkenlucht in beeld

gebracht. Hij herkende zich ook in het angstig kijkende jongetje dat een in zijn ogen enorm grote

auto voorbij ziet komen. Dat gevoel kent Arthur uit eigen ervaring.

Dag 3: Nietig

Ook hier zien we een enorme variëteit aan afbeeldingen. Sommige kleine zaken zijn echter zo groot

in beeld gebracht dat het woord nietig nauwelijks van toepassing is. De rups van Marion (die volgens

haar zeggen geen echte rups is) staat kamerbreed op het witte doek en kan daarom niet als nietig

worden bestempeld. Dat is anders dan bij de pion van KeesO. Die is op minimale grootte op een

blauwe lijn gezet en komt zeker wel als nietig over. Er waren ook nog drie opnamen waar een echt

nietje (hechtpennetje) te zien was.

Dag 4: Glas

Veel glazen voorwerpen, de een nog mooier in beeld gebracht dan de ander. Een lust voor het oog.

Toch was er ook een verzameling glaswerk (lege flessen) als overschot van een losbandig leven.

Aan de hand van een voorbeeld laat Marcel zien dat in sommige gevallen een beelduitsnede uit het

origineel veel sterker overkomt. Dat is dus iets om op te letten.

Dag 5: Tegenstelling

Dit is ongetwijfeld het woord waar de meeste deelnemers wel mee uit de voeten konden. Er zijn dan

ook veel tegenstellingen te bedenken:

 De omgekeerde betekenis van een woord

 Het ene uiterste met het andere

 Contrast

 Kloof

 Mensen of dingen die elkaars tegenovergestelde zijn

 Controverse, onenigheid

In bijna alle gevallen is de aard van de tegenstelling gemakkelijk te herkennen. De twee foto’s met de

jeneverflessen worden onmiddellijk met mijn persoon gelieerd, maar dan moet ik ze toch

teleurstellen. Ik had de veiligheidsspelden ingeleverd.

Ergens tussendoor is er een pauze geweest. In de zaal waar normaal de bridgespelers zitten was een

coronabestendige opstelling gemaakt waar op gepaste wijzen (dus zonder zoenen en knuffelen) de

verjaardag van Marion werd gevierd. Vanaf deze plek: nogmaals gefeliciteerd.

De volgende avond

Wordt gehouden op 25 juni. Dan staat er ‘Vrij onderwerp’ op de lijst, maar dat gaat, in tegenstelling

tot wat we anders doen, digitaal. Je kunt 2 foto’s inzenden met als onderwerp: Alles, behalve natuur.

Er zal te zijner tijd nog een herinnering verstuurd worden.

De avond van 9 juli gaat niet door omdat de zaal dan bezet is. Het bestuur heeft besloten om die

avond naar voren te halen en op 2 juli te houden. Omdat de evaluatie van de werkochtend en het

clubuitje wat zinloos is, die activiteiten zijn immers geschrapt, besteden we deze avond aan

audiovisueel werk. Dat zouden we eigenlijk op 19 maart gedaan hebben, maar dat was onze eerste

geschrapte avond. Dat gaan we nu dus op 2 juli inhalen. Er zal nog een aparte aankondiging over

verschijnen.

Ik ga me intussen opmaken voor slecht weer, want er is hier in Zeeland harde wind en hagel

voorspeld…

Arthur Palache

 

Comments are closed.