Clubverslag van donderdag 10 oktober 2019

Clubverslag van donderdag 10 oktober 2019

Met 23 aanwezigen in de zaal was de belangstelling wat groter dan de vorige twee avonden. Dat memoreerde Marcel ook in zijn openingspraatje. Oorzaak was toen dat een aantal leden op vakantie was. Hij meldde dat hij de presentatie van de vorige keer, de evaluatie van de werkavond in Naaldwijk, op zijn computer had staan en deze, net als wij op de donderdagavond aan zijn medevakantievierders heeft getoond. Het aantal van 14 personen van de vorige keer kan dus met drie personen verhoogd worden.

We tonen, zoals gebruikelijk, de serie tweemaal. Een keer met muziek en een keer zonder muziek om de foto’s in alle stilte serieus te kunnen beoordelen. Dat viel deze keer wat tegen, want het was klaarblijkelijk geen populair onderwerp. Het thema ‘Onderweg’ is heel breed, maar gezien de resultaten niet erg geliefd. Een gemiddeld cijfer van 6,6 mag gerust erg laag genoemd worden.

Anneke heeft deze avond de regie in handen. We bespreken in rustig tempo de eerste 22 foto’s, dat wil dus zeggen van iedere deelnemer wordt voor de pauze foto 1 besproken. Er is hier en daar wat discussie, omdat het thema niet in alle gevallen overduidelijk in de foto terug te vinden is.

Ze besluit de sessie vlak voor de pauze met de woorden “Een paar hele goede foto’s, maar ook een flink aantal hele slechte”.

Die conclusie mag ook over het deel na de pauze getrokken worden. In een iets rapper tempo worstelen we ons er doorheen en om halfelf is (eindelijk) de zuivere drinktijd aangebroken.

Arthur

Comments are closed.