Clubverslag van donderdag 1 november 2018

Clubverslag van donderdag 1 november 2018

Het wedstrijdonderwerp van deze avond was Stilleven. Dat heeft veel leden aangesproken, afgemeten aan het aantal inzenders: 27. Zij zorgden gezamenlijk voor 78 foto’s. Dat is een absoluut record. Het is (in ieder geval in mijn tijd) niet voorgekomen dat er zoveel inzendingen aan een wedstrijd hebben deelgenomen. Met 24 mensen in de zaal en 78 beoordelingen per persoon betekent het dat er 1872 cijfers ingevoerd moeten worden, heel karwei, want het moet wel nauwkeurig gebeuren.

Marcel opent de avond stipt om 20:00 uur met de opmerking dat er heel veel inzendingen zijn. De foto’s zijn in drie tranches ingedeeld, eerst de nummers 1, dan alle nummers 2. Deze zullen wat uitgebreider besproken worden. De nummers 3 worden wel vertoond, maar er zal in verband met de tijd, slechts summier over gesproken worden.

Met het oog daarop is het voor de deelnemers belangrijk om aan te geven wat die nummers zijn. Het wedstrijdreglement geeft daar duidelijke aanwijzingen voor. Er staat letterlijk:
De vraag die dan rijst is natuurlijk: moet je je beste opname als eerste inleveren of als nummer drie? Het antwoord is simpel. Wil je dat een foto zeker besproken wordt, geef deze dan nummer 1 of 2 mee.

De verscheidenheid in opnamen was niet groot, maar heel erg groot. Uiteraard is het iedereen vrij om zelf te bepalen of een onderwerp als stilleven wordt aangemerkt. Juist bij dit soort opnamen geldt de regel ‘Minder is meer’. Zorg dus voor een niet te drukke foto, met weinig levenloze voorwerpen die dan weer wel wat samenhang moeten vertonen.

Heel even Googlen op een definitie van een stilleven levert ook wat informatie op. Wikipedia zegt hierover: Een stilleven is een artistieke compositie (schilderij, tekening, foto) van roerloze of levenloze voorwerpen, die met zorg zijn belicht. Met het maken van een stilleven kan een schilder zich concentreren op de compositie en op het gebruik van kleur en toonwaarde, het vloeiende onderscheid in kleurnuances tussen de lichtste en donkerste partij.

In bovenstaande definitie mag het woord schilder zonder enig bezwaar worden vervangen door fotograaf. Marcel heeft er enige tijd geleden ook nog een halfuurtje aan gewijd en er, compleet met voorbeelden aandacht aan besteedt.

Dat zagen we gisteravond evenwel maar mondjesmaat terug. Veel drukke foto’s met soms harde kleuren. Veel foto’s voldeden niet aan bovenstaande definitie, maar het was geen reden, zoals in een vroegere wedstrijd weleens is gebeurd, om foto’s te diskwalificeren. In veel gevallen waren de foto’s registraties van zaken die ergens onderweg werden aangetroffen. En dat is bij een stilleven juist niet de bedoeling. De bedoeling is om zelf met een aantal voorwerpen een aantrekkelijke compositie te maken.
De
Ik vind het opvallend dat de eerste vijf plaatsen ingenomen zijn door foto’s die precies aan de definitie voldoen. We zijn dus kennelijk wel in staat om dat soort foto’s op hun waarde te beoordelen en dat is een hele geruststelling.

Arthur Palache

 

Comments are closed.