Clubverslag donderdag 4 februari 2016

Clubverslag van donderdag 4 februari 2016
Met 20 deelnemers en 40 foto’s op tafel was het een ‘gemiddelde’ avond. We hebben op een avond
met ‘vrij onderwerp’ wel eens bijna 70 foto’s op tafel gehad, vandaar deze conclusie. Het werk was
evenwel in sommige gevallen van excellente kwaliteit.
Als ik van alle cijfers die gegeven zijn het gemiddelde bereken, kom ik uit op 6,98. Dat is niet extreem
hoog, maar ligt toch dicht bij de zeven. Er zijn maar liefst tien tienen uitgedeeld en 57 negens!
Daar staat tegenover dat er ook 57 maal een vijf is gegeven. Het ligt dus wat uitelkaar hier en daar.
Na de rondedans, waarbij we meestal twee keer de foto’s kunnen bekijken, zijn de cijfers toegekend
en beginnen we aan de bespreking. Marcel leidt dat en hij doet dat, zoals altijd, met veel
enthousiasme. We hebben, voor de zuivere drinktijd ingaat, tijd voor het bespreken van een tiental
foto’s. Opvallend is dat Marina prachtige platen inlevert, gemaakt met een telefoon! Het ontlokt de
voorzitter de uitspraak “Beter inzicht en eenvoudige apparatuur, dan dure spulllen en geen inzicht”.
Na de pauze vervolgen we de bespreking. Voor een aantal foto’s geldt dat ‘groter mooier zou zijn’. Ik
ben het er mee eens. Eenzelfde foto in groter formaat komt dikwels beter tot zijn recht. Vreemd,
maar het is over meerdere foto’s gezegd en zal dus wel zo zijn.
Uit de cijfers blijkt nog iets merkwaardigs. Er zijn twee foto’s die erg op elkaar lijken. Beide van een
Arend, maar van verschillende makers. Hoewel in mijn ogen de foto’s absoluut van topklasse zijn en
volkomen gelijkwaardig, is er toch één met net iets meer punten. En dat is de foto, waarbij de Arend
naar links kijkt. De andere foto, die een druppel aan zijn snavel heeft, heeft net iets minder gescoord.
Ik vraag me af hoe de uitslaag geweest zou zijn als ze beide naar links zouden hebben gekeken. Ik
denk dat het dan wel eens anders geweest zou kunnen zijn. Het heeft te maken met onze gewoonte
om een afbeelding van links naar rechts te ‘scannen’. Zo zijn we gewend zijn om te lezen. Als we in de
leesrichting eerst de ogen en dan de kop tegenkomen, geeft dat een spannender en dynamischer
beeld, daar ben ik van overtuigd.
Verder blijkt tijdens de bespreking dat het vaak om kleinigheden gaat. Een passe-partou te wit, een
vlekje linksboven of iets te krap ingekaderd. Het zijn kleinigheden die toch punten kosten. Mijn
buurman laat zich ontvallen dat al die opmerkingen ontzettend leerzaam zijn en dat hij nu gaat kijken
naar zaken die hem anders zouden ontgaan.
De voorzitter herinnert de aanwezigen er aan dat we over veertien dagen een werkavond hebben
met als onderwerp ‘schrijgerei’. Hij moedigt iedereen aan vooral te komen en zo veel mogelijk
spullen mee te nemen, zoals alles wat je onder schrijfgerei kan verstaan. Verder een draagbaar
studiootje (als je dat hebt). Hij zegt nog ook je camera, al dan niet met statief, vooral niet te
vergeten.
Tot slot
Ik verzoek de mensen die bij deze wedstrijd op de eerste vijf plaatsten geëindigd zijn hun foto’s
digitaal in te leveren ter publicatie op de website. Doe dat naar wafvfotografen@gmail.com. Ik zal ze
verzamelen en aan de webmaster versturen.
Arthur

Comments are closed.