Winnaars donderdag 19 november 2020 vrij onderwerp

Winnaars donderdag 19 november 2020 vrij onderwerp

 

1e plaats – Teun v Dijk                                   8,60 punten
2e plaats – Marcel Batist                                8,40 punten
3e plaats – Marcel Batist                                8,27 punten
4e plaats – Marion v Nimwegen                     7,87 punten
5e plaats – Arthur L Palache                          7,80 punten

 

Clubverslag van donderdag19 november 2020

Clubverslag van donderdag 19 november 2020

Als corona de oorzaak is van de magere bezetting, denk ik toch dat veel leden een onterechte angst

hebben. De WAFV voldoet in mijn ogen prima aan de geldende corona- maatregelen: Aanmelden is

noodzakelijk, er is ruim afstand tussen de stoelen, mondkapjes worden tijdens loopbewegingen

trouw gedragen en de 1,5 meter-regel wordt strikt nageleefd. Kortom, de kans dat iemand besmet

raakt is te verwaarlozen. Toch waren er maar 16 leden aanwezig op deze avond, waarvoor door 12

leden 24 foto’s zijn ingeleverd. En dat is in vergelijking met voorgaande wedstrijden Vrij onderwerp

buitengewoon mager.

We zijn er aan gewend geraakt dat de avonden met ‘Vrij onderwerp’ altijd veel belangstelling

hebben. Er zijn dan in de regel heel veel foto’s. Vroeger op tafel en sinds de corona-tijd digitaal.

Wedstrijden 2020
Vrij onderwerp           Nr Aantal deelnemers          Aantal foto’s                Aard van de wedstrijd

             1                             20                                        40                        Analoog / op tafel
             2                             20                                        40                        Analoog / op tafel
             3                             26                                        52                                  Digitaal
             4                             24                                        48                                  Digitaal
             5                             25                                        50                                  Digitaal
             6                             12                                        24                                  Digitaal

Uit bovenstaande tabel, die voor dit jaar geldt, blijkt dat we met een

plotselinge daling te maken

hebben. Oorzaak corona? Of is er iets anders aan de hand? Het lijkt erop

dat de club een beetje

ingezakt is. Jammer, want bij het bespreken van de foto’s, waar deze keer

ruim de tijd voor was,

blijkt dat er heel veel leerpunten naar voren komen. Het kan natuurlijk ook

zijn dat leden zich niet

gerealiseerd hebben dat er dit keer wat eerder ingezonden moest worden. Dit, omdat na een keertje

overslaan de zaal weer open mocht en het de bedoeling was om de cijfers al

bij de hand te hebben.

We hoefden dan alleen maar te bespreken.Hoe dan ook, we hebben de serie

ingezonden foto’s eerst nog eens in sneltreinvaart doorgekeken en

daarna een aantal interessante discussies gehad. Vele foto’s zijn uitgebreid

besproken.

De kwaliteit van het werk was hoog tot zeer hoog.

Dat blijkt voornamelijk uit de statistiek die hier is afgedrukt.

Er is in totaal zeven maal een tien uitgedeeld. 31 maaleen negen en 93 maal een acht
Er zijn op de 360 cijfers in totaal maar 21 onvoldoenden ( 18 maal een

vijf en drie maal een vier) uitgegeven en dat

resulteert in een gemiddelde van bijna 7,2.

En dat is hoog, we hebben het dus met z’n allen heel goed gedaan

Arthur

winnaars donderdag 22 oktober 2020 devotie

winnaars donderdag 22 oktober 2020 devotie

1e plaats – Marcel Batist                         8,19 punten
2e plaats – Ger Sauer                             7,50 punten
3e plaats – Ed Hendriksen                      7,44 punten
4e plaats – Magda v Zeijl                        7,38 punten
5e plaats – Ger Sauer                             7,25 punten
5e plaats – Marcel Batist                         7,25 punten

Clubverslag van donderdag 22 oktober 2020

Clubverslag van donderdag 22 oktober 2020

Het was gisteravond in meerdere opzichten een merkwaardige avond. Om te beginnen was daar het

onderwerp: devotie. Dat was iets dat duidelijk niet zo erg aansprak. Velen hadden er moeite mee en

dat werd ook niet onder stoelen of banken gestoken.

Er was heel veel commentaar bij het inleveren.

Iemand schreef: Pff… “devotie”. Wat moet je daar nou mee, kerken gesloten en als ze open waren

mondkapje op en geen mens te bekennen die als model wilde fungeren. Dus het archief in.

Verder kreeg ik de volgende tekst:

Hallo Arthur,

Vol overgave stuur ik je in eerbiedige genegenheid en toewijding mijn foto’s voor donderdagavond,

vruchten van naar binnen gekeerde ijver en inzet. De aanbidding spat ervan af! In het vaste geloof dat

jij er met vrome toewijding en in een Godvruchtig tempo weer een respectvolle presentatie van

maakt, teken ik, uw toegewijde clublid,

Zo waren er meerdere, devotie is kennelijk geen populair onderwerp.

Een andere reden om de avond als merkwaardig te bestempelen is dat er bij het inleveren van de

foto’s ook flink wat afzeggingen waren. In totaal zeven leden hebben wel foto’s ingeleverd, maar zijn,

om overigens heel geldige redenen, niet naar de Anjerlaan gekomen.

Toch waren we met 17 mensen aanwezig. Dat is in deze coronatijd best een aardig aantal. Er is dan

ook met overgave gekeken naar de lichtbeelden, die van passende achtergrondmuziek waren

voorzien.

Een derde reden is dat er totaal geen alcohol verstrekt mocht worden. In tegenstelling tot eerdere

berichten die aangaven dat er na acht uur niet geschonken zou worden, bleek dat er een algeheel

verbod op alcohol was. Gelukkig waren we voor een deel gewaarschuwd en kon ik persoonlijk

maatregelen nemen in de vorm van een heupflesje. Maar de ‘derde helft’, het nakaarten met een

drankje, is daardoor op jammerlijke wijze in het water gevallen.

60 Foto’s hadden we te bekijken en te becijferen. Zoals gewoonlijk was

het tijdens de beoordeling doodstil. Die stilte heeft echter niet kunnen

voorkomen dat de waardering voor dit lastige onderwerp was ietwat

aan de magere kant was.

Pages:1234567...31»